หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านห้วยพลู
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าสนุก
สพป.พังงา เขต 1
โรงเรียนบ้านเมืองคง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนบ้านแม่แลบ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดแหลมปอ
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าส้ม
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
สพป.นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
สพป.พังงา เขต 14
นางสาวพิกุล เล่ห์กล
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อ    จ.นครราชสีมา
นางภรณ์พิรุณ มิ่งมูล
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อ    จ.นครราชสีมา
นางสาวพรทิพย์ ยอดพุดซา
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อ    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุชาดา ภูมิโคกรักษ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อ    จ.นครราชสีมา
นางสาวนันท์นภัส ฤทธิ์บุญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านสำนักตะคร้อ    จ.นครราชสีมา
นางสาวพิมพร สาตรา
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : สายชั้นป.4-6
ร.ร.เทศบาล2 วัดโพธิ์    จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,614,622 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,791,863 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,974,798 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,302,293 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,783,693 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,605,351 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,519,191 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,466,236 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,462,436 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,377,480 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,215,674 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,038,405 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,896,218 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,877,842 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,810,966 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 12 ก.ค. 63)
นำเสนอ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระยะที่ ๒
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 12 ก.ค. 63)
12 ก.ค.63 ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 29 รูป / โพสเมื่อ 12 ก.ค. 63)
คุณหมอจากรพ.สต.ผาแก้ว มาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
โรงเรียนบ้านผาแก้ว
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 12 ก.ค. 63)
ชุมชนคัดกรองนักเรียนโควิด19
โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 12 ก.ค. 63)
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2563
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 12 ก.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 12 ก.ค. 63
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 12 ก.ค. 63
เผยแพร่ผลงานนางสุจิตรา บึงไกร
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 12 ก.ค. 63
ครูเกษียณ ปี 2563 (เกษียณก่อนกำหนด)
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 12 ก.ค. 63
แบบบันทึกโฮมรูม 1/2563
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 12 ก.ค. 63
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนภาคเรียนที 1/63
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ | 12 ก.ค. 63
ข่าวกิจกรรมโรงเรียนบ้านดงซ่อม ปี 5 ฉบับที่ 11 วันศุกร์ ที่ 10 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2563
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 12 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการศึกษาทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 11 ก.ค. 63
มาตรการความพร้อม “โรงเรียน” เปิดเทอม 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย | 01 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 61 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม | 11 ก.ค. 63
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
โดย : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ร.ร.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
โดย : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ร.ร.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
โดย : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ร.ร.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
โดย : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ร.ร.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
โดย : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ร.ร.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม    จ.ขอนแก่น
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย :
ร.ร.บ้านเมืองคง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : 1. นางสาวชริศรา ยิ่งเฮง 2. นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญขจรพันธ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กชายนิติภูมิ ลือโลก
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กชายอมรศักดิ์ มั่นดี
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โดย : เด็กชายปรินทร ทองน้ำเที่ยง
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th