หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ดร.วิสูตร ชลนิธี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มาบยางพรวิทยาคม    จ.ระยอง
นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป 2
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
นางศิริพร เปรินกุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
นางจันทิมา เมยประโคน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
นางสายชล เกลี้ยงเกลา
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
นายพิชชากร พิมพ์วาปี
ตำหแน่ง : ดนตรีไทย
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)    จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,977,763 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,893,449 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,619,643 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,595,423 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,323,873 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,157,141 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,013,630 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,933,980 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,920,588 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,674,598 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,651,146 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,598,052 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,592,854 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,564,740 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,548,067 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,437,464 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
d d d d d d
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 16 ม.ค. 60)
การจัดแสดงผลงานครูและพนักงานราชการ ภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 16 ม.ค. 60)
ผู้อำนวยการนำคณะครูเขาทองพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 16 ม.ค. 60)
การสอบปลายภาค กศน เนินมะปราง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 16 ม.ค. 60)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 16 ม.ค. 60)
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 16 ม.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ฝึกซ้อมมาร์ชชิ่งความดี
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 17 ม.ค. 60
นักเรียนชั้น ป.5 เข้าเยี่ยมชมสำนักงานเขตพญาไท
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 17 ม.ค. 60
ฝึกซ้อมสวนสนามยุวกาชาด
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 17 ม.ค. 60
ศูนย์ฯ 51 มาให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 17 ม.ค. 60
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 03 ต.ค. 59
การจัดแสดงผลงานครูและพนักงานราชการ ภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 23 ก.ย. 59
การสอบปลายภาค กศน เนินมะปราง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 18 ก.ย. 59
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 28 ก.ย. 59
เหยาเจี้ยน อำลานักเรียนหน้าเสาธง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 29 ก.ย. 59
ค่ายปลูกจิตอาสา ต้นกล้าความคิด
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 27 ก.ย. 59
โครงร่างวิจัยชั้นเรียน
โดย : นางชนารดี พรมจันทร์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
โครงร่างวิจัยชั้นเรียน
โดย : นางสาวชวีพร คชสินธ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โดย : นายมานัส มณีโรจน์
ร.ร.ภูพระบาทวิทยา    จ.อุดรธานี
เช็คเวลาเรียน เดือน ธ.ค.59 รายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1/1 - 1/7
โดย : นางสาวกนกพร จำปา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำหนดการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ1101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559
โดย : นางสาวจารุวรรณ สิงห์เชื้อ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ประกอบอาหารจานเดียวและขนมไทย
โดย : โรงเรียนบ้านโคกม้า กิจกรรมทางวิชาการ
ร.ร.บ้านโคกม้า    จ.สงขลา
รางวัลเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
โดย : ด.ช.ศิษฏา นาคเลื่อน ป.6/14โครงการคณิตเข้ม
ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา    จ.นครราชสีมา
โครงงานคุณธรรม เรื่อง หนูน้อยหนองสามสี ทำความดี ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
โดย :
ร.ร.บ้านหนองสามสีหนองดินดำ    จ.อำนาจเจริญ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
โดย : เด็กหญิงนุชลี ลาเสือ
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
หนังสือเล่มเล็ก (เรียนร่วม)
โดย : เด็กชายโยธิน แรงการนา เด็กชายสันต์ทัศน์ ฝ่ายกระโทกและเด็กชายปุณฑา สิงห์ใหญ่
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th