หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนบ้านสายควน
สพป.สตูล เขต 1
โรงเรียนกุฉินารายณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนสมุทร
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 32
โรงเรียนรักษาราชวิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
สพป.อุดรธานี เขต 1
นายเถลิงศักดิ์ ถนอมรุ่งเรือง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางสาวฐิติพร แซ่ลี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางสาวพรสวรรค์ เซียนหยาง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางกัญญาพัชร ดำรงเกียรติยศ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นายสรพันธ์ โรจนคีรีสันติ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,781,964 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,215,855 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,340,671 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,538,245 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,885,577 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,720,460 ครั้ง
โรงเรียนมีปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,695,115 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,676,202 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,646,955 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,428,121 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,394,984 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,233,613 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,055,288 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,020,336 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,874,877 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) จัดงาน มุทิตาจิต เนื่องจากเกษียณอายุราชการ รองฯ อา
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
( จำนวน 22 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 63)
กิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนประเสริฐสุข
โรงเรียนประเสริฐสุข
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 63)
กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ
โรงเรียนประเสริฐสุข
( จำนวน 16 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 63)
กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนประเสริฐสุข
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 63)
การนิเทศแบบบุรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรอบ 6 เดือน จากการขับเคลื่อนก
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 63)
การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ฉบับที่ 70
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา | 25 ก.ย. 63
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
โรงเรียนวัดทุ่งเข็น | 25 ก.ย. 63
บันทึกความดี ความสุจริต
โรงเรียนบ้านตาดกลอย | 25 ก.ย. 63
แบบ สขร. 1
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 25 ก.ย. 63
ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โรงเรียนชุมแพวิทยายน | 25 ก.ย. 63
facebook โรเงรียนชุมแพวิทยายน
โรงเรียนชุมแพวิทยายน | 25 ก.ย. 63
ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 25 ก.ย. 63
สลิปเงินเดือนกันยายน2563
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 25 ก.ย. 63
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดบ่อเงิน | 25 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าอาหารสถานที่ในการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | 25 ก.ย. 63
นวัตกรรม Gen-C Solution Model การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย : นายณัฎฐ์กร สวยเกษร
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
การบริหารยุคใหม่ H2P Model สู่ความสำเร็จ
โดย : นายวิมลชัย สิลารักษ์
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตร ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสระแก้ว" ประจำปี พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องเต็มกราฟ
โดย : นางศิริวรรณ เมืองเหลือ
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
โครงงานคณิตศาตร์GSPอัตราส่วนเรือยาวจำลอง
โดย : นางศิริวรรณ เมืองเหลือ
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
การนำเสนอโครงงานเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเเละส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โดย : เด็กชายพิษณุ ดูงาม
ร.ร.ทุ่งตาพลวิทยา    จ.ระนอง
การนำเสนอโครงงานเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเเละส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โดย : เด็กชายสรวิศ เเก้วอ่อน
ร.ร.ทุ่งตาพลวิทยา    จ.ระนอง
รางวัลชนะเลิศ
โดย :
ร.ร.ศาลาวิทยา    จ.ลำปาง

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th