หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
นางปรารถนา บาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
นางณัฐณมนต์ ไฉไลสุขสมบัติ
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
นายสนใจ พละศักดิ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจุฑาภัค มีฉลาด
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เสนานิคม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเกษร พิมพะทิตย์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญ
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,300,732 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,888,415 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,781,731 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,499,576 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,424,921 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,236,912 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,102,591 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,853,502 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,809,042 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,806,259 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,601,884 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,552,241 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,513,827 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,504,933 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,476,720 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,467,863 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
d d d d d d
ถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 21 ตุลาคม 2559
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 ต.ค. 59)
จัดทำแผนงบประมาณประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 ตุลาคม 2559
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 23 ต.ค. 59)
23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 23 ต.ค. 59)
ผู้อำนวยการวีรพล ธิกะเข้ารับการฝึก ผกท.พ.รุ่นที่ 35/59
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 23 ต.ค. 59)
23 ตุลาคม 2559 ร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 24 รูป / โพสเมื่อ 23 ต.ค. 59)
การฝึกอบรมทบทวน หลักสูตรวิชาผุ้กำกับลูกเสือ
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 27 รูป / โพสเมื่อ 23 ต.ค. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 23 ต.ค. 59
วันที่ 23 ต.ค.2559 นายวิมล แปงติ๊บ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบ
โรงเรียนแม่สอด | 23 ต.ค. 59
แจ้งกำหนดการ วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 23 ต.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการครู กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ต.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ต.ค. 59
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2559
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 22 ต.ค. 59
เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 สพป.ชลบุรี เขต 3 http://www.central66.sillapa.net/sp-cbi
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 22 ต.ค. 59
ประกาศ นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ที่เมนู "ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559"
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 22 ต.ค. 59
ขอแจ้งเลื่อนการจัดงาน "ราตรี ฟ้า - ขาว" ประจำปี ๒๕๕๙
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 22 ต.ค. 59
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 22 ต.ค. 59
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 3 โดยใช้การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางสาวพรทิพย์ ประทุมภา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาประวัติศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
โดย : นางสุพรรณ์ สุตะวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาประวัติศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
โดย : นางสุพรรณ์ สุตะวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาประวัติศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
โดย : นางสุพรรณ์ สุตะวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้วเขต 1
โดย : ปภัสสร เจริญพิสัยสุข
ร.ร.บ้านใหม่ไทรทอง    จ.สระแก้ว
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
โดย : 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา ดุธิตา 2. เด็กหญิงวลัยพร สิงหาร
ร.ร.เจริญวิทยา    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
โดย : 1. เด็กหญิงจิณัฐดา สังข์ประไพ 2. เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วเมือง 3. เด็กหญิงอังคณา เหลืองช่างทอง
ร.ร.เจริญวิทยา    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
โดย : ด็กหญิงวริศรา สูนพยานนท์
ร.ร.เจริญวิทยา    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
โดย : เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พุ่มพวง
ร.ร.เจริญวิทยา    จ.ปทุมธานี
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
โดย : เด็กหญิงบุญฑิตา สุดาจันทร์
ร.ร.เจริญวิทยา    จ.ปทุมธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th