หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนอำไพพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเทา
สพป.นครพนม เขต 2
นางสาวสาธิดา รักษภักดี
กลุ่ม : ฝ่ายงานธุรการ
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณัฐณิชมล พรมรุ่ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวทัศนีย์ สุขศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายติณณ์กฤตย์ เมืองหนึ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายปพนวิช รุ่งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายเวชกุล สินเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,330,884 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,542,692 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,282,841 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,209,877 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,707,869 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,349,700 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,192,797 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,143,917 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,102,613 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,067,530 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,827,768 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,817,791 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,530,968 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,473,562 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,462,247 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ทำบุเลี้ยงพระ ยกเสาเอกเสาโท อาคารอนุบาลหลังใหม่
โรงเรียนตระการพืชผล
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ค. 64)
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การประเมินพัฒนาการ DSPM" ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 34 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ค. 64)
งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ประจำปี2564
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ค. 64)
16/7/64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาและขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีก
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ค. 64)
ผอ.เอกภักดิ์ วังคะพันธ์ ได้รับแต่งตั้งจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ให้เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนปรือใหญ่ ได้จ
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ค. 64)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนแบบ ON-HAND นักเรียนทำใบงาน/ศึกษาใบค
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบางสะพานวิทยา เรื่อง พักกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนบางสะพานวิทยา | 24 ก.ค. 64
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) | 24 ก.ค. 64
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) | 24 ก.ค. 64
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 24 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
โรงเรียนจระเข้วิทยายน | 24 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่องขยายเวลาหยุดเรียน กรณีพิเศษ ฉบับที่ 4
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร | 24 ก.ค. 64
โรงเรียนตระการพืชผลได้รับรางวัลชนะเลิศ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 14
โรงเรียนตระการพืชผล | 24 ก.ค. 64

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 24 ก.ค. 64

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 24 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโคกสูง | 24 ก.ค. 64
สื่อ VDO วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โดย : นางสาวจารุพันธ์ สิงห์เดช
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
โดย : นางสาวบุณฑริกาญจน์ ยะไวทย์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่หมาะสมตามวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางอารี รักยงค์
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่หมาะสมตามวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางปริชาติ บัวรอด
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
ผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพได้ระดับ ยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา "SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 21 กรกฎาคม 2564
โดย : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ร.ร.บ้านคลองไก่เถื่อน    จ.สระแก้ว
รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท ในกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดย : นายภวินท์ เปลี่ยนชื่น และ นางสาวกัญญาวีร์ ภูละออ
ร.ร.ศรีบุณยานนท์    จ.นนทบุรี
ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2563
โดย : นายนันทวัฒน์ สุขศิริสันต์
ร.ร.ศรีบุณยานนท์    จ.นนทบุรี
ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2563
โดย : นายณภัทร ศิริทรัพย์กุลชัย
ร.ร.ศรีบุณยานนท์    จ.นนทบุรี
รางวัลชมเชย วาดภาพวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดย : นางสาวสุวนันต์ ปานยิ้ม
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์    จ.สุโขทัย
รางวัลชนะเลิศ โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์วิชาการ "ปักหมุดมนุษยศาสตร์" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษในหัวข้อ "HUSO Local, Community and English"
โดย : นายวันชัย กระจ่าง  นางสาวชนิตา ทองเอม  นางสาวนภัส ชาชัย
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th