หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
น.ส.นีรนุช วงศ์อิสลาม
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวสุรีย์ กลัดบุบผา
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
น.ส.สุรีพร พรมสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
น.ส.ประภัสสรา เทศฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
น.ส.จินตนา ไชยรักษา
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวนัฎทิตกาล สุดใจ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,163,054 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,242 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,978,337 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,988,158 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,289,029 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,693 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,547 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,583 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,936,759 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,384 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,624,141 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,747 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,477,854 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,889 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,768 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ประกาศจากทางโรงเรียน เลื่อนการจัดกิจกรรม English Campและกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน 2021
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 16 เม.ย. 64)
เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดในวงกว้างของโรค COVID-19 โรงเรียนปากจ่าวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 เม.ย. 64)
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแสนตอวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 16 เม.ย. 64)
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
โรงเรียนแสนตอวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 16 เม.ย. 64)
ประกาศผลสอบอนุบาล 3/2
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 16 เม.ย. 64)
ประกาศผลสอบอนุบาล 3/1
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 16 เม.ย. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 16 เม.ย. 64
ประกาศเกณฑ์การพิจารณาสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 16 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 16 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา | 16 เม.ย. 64
ประกาศสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมในช่องทางออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 16 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 2564
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 16 เม.ย. 64
อบรม SAR และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม | 16 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 16 เม.ย. 64
ใบสมัครเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา | 16 เม.ย. 64
รับสมัครนักการภารโรง
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส | 16 เม.ย. 64
นวัตกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 (ปีการศึกษา 2563)
โดย : นางสาวชลธิชา ภูบาลเพ็ชร
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
รางวัลครูดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2563
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน นักเรียนบกพร่องทางร่างกาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 6-8 ม.ค..63
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
การจัดการเรียนการสอนสู่การมีงานทำ
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร.ร.ศรีราชา    จ.ชลบุรี
ฝีมือศิลปะ เมนูสุดน่ากินบนจานกระดาษ
โดย :
ร.ร.ศรีราชา    จ.ชลบุรี
รางวัลชมเชยที่ 4 ระดับประเทศ การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancecercise Thailand Championship 2021
โดย : เด็กหญิงนภัสกร มูลใหม่
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชมเชยที่ 4 ระดับประเทศ การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancecercise Thailand Championship 2021
โดย : เด็กหญิงนริสรา ไชยทอง
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม
โดย : ด.ญ. เบญจกัลยา เดชพล
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th