หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายชนกันต์ ตันกูล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายเกียรติกูล บุษย์ศรีเจริญ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวรัชนู เนียมก้อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นายธีร์ดนัย ทองอ่อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
น.ส.อัจจิมา วงษ์จำปา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายคณาวุฒิ กังวาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,301,495 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,001,329 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,983,619 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,507,608 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,327,327 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,271,890 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,125,812 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,073,261 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,905,678 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,859,459 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,798,810 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,769,155 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,751,723 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,726,298 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,674,135 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
กีฬาสีภายใน 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
การอบรมผู้นำเยาวชน โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
โครงการชุมชุนร่วมใจใส่ใจอนามัยช่องปากนักเรียน
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 27 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
การประชุม Video Conference เรื่องระบบลงทะเบียน training
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แนะนำการใช้เครื่องมือประดิษฐ์ดอกไม้
โรงเรียนบ้านซับตารี | 20 ก.ย. 60
สรุปผลรายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 20 ต.ค. 59
ตารางสอบปลายภาค 1/2560
โรงเรียนด่านขุนทด | 20 ก.ย. 60
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 18 ก.ค. 60
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 18 ก.ค. 60
กีฬาสีภายใน 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 13 ก.ค. 60
การอบรมผู้นำเยาวชน โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 14 ก.ค. 60
การประชุม Video Conference เรื่องระบบลงทะเบียน training
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 14 ก.ค. 60
กิจกรรมวันทานาบาตะ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 07 ก.ค. 60
กิจกรรมสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 07 ก.ค. 60
ปี 2557 โรงเรียนได้รับพระราชทาน "ตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"
โดย : เพ็ญศิริ คีมทอง
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
ปี 2557 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โดย : เพ็ญศิริ คีมทอง
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
ปี 2557 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) สพป.สมุทรสาคร
โดย : เพ็ญศิริ คีมทอง
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
ปี 2556 รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (5 ธันวาคม 2556)
โดย : เพ็ญศิริ คีมทอง
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
ปี 2556 เกียรติบัตรรางวัล "หนึ่งแสนครูดี"
โดย : เพ็ญศิริ คีมทอง
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
กิจกรรมมายากล
โดย : เด็กหญิงมนิสรา ทองประมูล
ร.ร.บ้านเขว้า    จ.บุรีรัมย์
ตอบคำถามภาษาอังกฤษ
โดย : เด็กชายอนวัช มหานาม, เด็กหญิงสุภาณี จักรพิมพ์ ,สุภานันท์ ชาญประเสริฐ
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม 25 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
โดย : เด็กชายอานุภาพ ศรีบูโฮม
ร.ร.ขอนแก่นคริสเตียน    จ.ขอนแก่น
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม 25 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
โดย : เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วพรมมา
ร.ร.ขอนแก่นคริสเตียน    จ.ขอนแก่น
เวปไซต์นักเรียน และ ผลงนตัดต่อภาพ วิภาวี
โดย : นางสาววิภาวี วิทยากิจ
ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี    จ.อุดรธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th