หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเทา
สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนวัดสำโรง
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบุญวัฒนา 2
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 0
โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
นายไอยรา ใจรักสมบัติ
ตำหแน่ง : พนักงานสถานที่
กลุ่ม : พนักงานสถานที่
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมยุรา รักษาศรี
ตำหแน่ง : พนักงานสถานที่
กลุ่ม : พนักงานสถานที่
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางปิญามาศ แก้วกล่ำ
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : สายชั้นอนุบาล
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวแคทลียา ศรีธรรมยศ
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : สายชั้นอนุบาล
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวรสลิน รักเมือง
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : สายชั้นอนุบาล
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
นายสุริยันต์ สายสิงห์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โนนสังวิทยาคาร    จ.หนองบัวลำภู
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,270,469 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,521,254 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,187,420 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,150,547 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,633,316 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,270,532 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,163,886 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,073,293 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,070,681 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 4,033,192 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,781,240 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,700,665 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,518,967 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,439,381 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,418,275 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอมอบเกียรติบัตรเชิดชูเก
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 มิ.ย. 64)
สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอมอบเกียรติบัตรเชิดชูเก
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 มิ.ย. 64)
สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอมอบเกียรติบัตรเชิดชูเก
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 มิ.ย. 64)
กิจกรรมเดินรงณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 มิ.ย. 64)
กิจกรรมเสริมปัญญา พัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา 8 กลุ่มสาระ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 23 มิ.ย. 64)
การประชุมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 และกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 23 มิ.ย. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
นโยบายและแนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค 19
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ | 23 มิ.ย. 64
แผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม | 23 มิ.ย. 64
ประกาศ การเปิดภาคเรียน และการจัดการสอนแบบ online ครั้งที่ 2
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม | 23 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
โรงเรียนอุดมดรุณี | 23 มิ.ย. 64
ร่วมแสดงความยินดีแด่นายกเทศมนตรีตำบลปราสาททอง
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม | 23 มิ.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม | 23 มิ.ย. 64
ประชุมผู้ปกครองออนไลน์
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม | 23 มิ.ย. 64
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และสภาพปัญหาระยะที่ 1
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม | 23 มิ.ย. 64
การปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม | 23 มิ.ย. 64
การปรับปรุงพื้นหน้าเสาธง และพื้นหน้าโรงอาหาร
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม | 23 มิ.ย. 64
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นางพรรณวรินทร์ เงินลา
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
หนึ่งแสนครูดี
โดย : นางพรรณวรินทร์ เงินลา
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นางนันทภรณ์ รอดเกิด
ร.ร.บ้านเกาะมุกด์    จ.สุราษฎร์ธานี
ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นายประวิทย์ รอดเกิด
ร.ร.บ้านเกาะมุกด์    จ.สุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นายประวิทย์ รอดเกิด
ร.ร.บ้านเกาะมุกด์    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายพงศธร พรหมพุ่ม
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายกิตติพงษ์ จิตเฝือ
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6
โดย : เด็กชายวุฒิชัย เพชรทอง
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6
โดย : เด็กชายธีรภัทร ขวัญแก้ว
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6
โดย : เด็กชายชัชพงศ์ หมวดคง
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th