หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ตำหแน่ง : Teacher
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายอนุวัฒน์ มณีพรหม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายสุทัศน์ ค่อนสะอาด
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาววิยดา หวาวิสัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ขนาดมอญพิทยาคม    จ.สุรินทร์
นางปารณีย์ ชัยยิ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ขนาดมอญพิทยาคม    จ.สุรินทร์
นางสาวจันทร์ศรี เสายอด
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ขนาดมอญพิทยาคม    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,622,720 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,129,325 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,791,092 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,173,074 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,732,068 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,532,915 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,435,085 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,348,962 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,343,227 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,337,479 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,094,009 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,935,188 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,829,028 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,812,909 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การประชุมติดตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 02 มิ.ย. 63)
ศน.ยุวดี สว่างวงษ์ ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามการเรียนทางไกล DLTV และให้แนวทางในการจัดการเรียนการส
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
( จำนวน 23 รูป / โพสเมื่อ 02 มิ.ย. 63)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองซอน ได้ดำเนินการมอบ
โรงเรียนบ้านหนองซอน
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 02 มิ.ย. 63)
รับรายงานตัวนักเรียนพร้อมมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
( จำนวน 16 รูป / โพสเมื่อ 02 มิ.ย. 63)
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2563 นายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองซอน ได้จัดการประชุม
โรงเรียนบ้านหนองซอน
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 02 มิ.ย. 63)
มอบเครื่องบีบเจลแอลกอฮอร์ให้ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 02 มิ.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม | 02 มิ.ย. 63
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 02 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้า เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2563
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 02 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้า เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 02 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้า เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นม ัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2563
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 02 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 02 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต | 02 มิ.ย. 63
แจ้งรายชื่อนักเรียนและแนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนบพิตำวิทยา
โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 02 มิ.ย. 63
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ | 02 มิ.ย. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เปิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 13 พฤศจิกายน 2
โรงเรียนบ้านหนองซอน | 02 มิ.ย. 63
วิดิทัศน์ประกอบการเรียน วิชาสังคมศึกษาฯ ป. 3
โดย : นายพินิจพงษ์ สีเล
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
วิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
โดย : นายธณัฎกฤษพ์ ศรีระอุดม
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
Where are you from
โดย : นางสาวนาขวัญ พรมดอนกลอย
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
อาหารหลัก 5 หมู่
โดย : นางสาวสุปราณี ศิริสวัสดิ์
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
การเขียนจำนวนในรูปกระจายและการเปรียบเทียบจำนวนนับ
โดย : นางสาวรัชนีกร พุ่มแก้ว
ร.ร.วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)    จ.กรุงเทพมหานคร
100 คะแนนเต็มวิชาภาษาอังกฤษ (O-NET)
โดย : เด็กหญิงเจสสิกา อิฟอมา นวาชูควู
ร.ร.กลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)    จ.กรุงเทพมหานคร
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563
โดย : นางสาวอทิตยา อยู่เป็นสุข
ร.ร.วัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โครงการ The heart of giving.
โดย : นักเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"
โดย : เด็กหญิงธนพร หวังเทวีวรกุล
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563"
โดย : เด็กชายศิลาดล กิจนิเทศ
ร.ร.แสงหิรัญ    จ.กรุงเทพมหานคร

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th