หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 1
นางสาวพรพิมล เจียพงษ์
ตำหแน่ง : คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔
กลุ่ม : คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นางสาวศิริวรรณ ราชภักดี
ตำหแน่ง : คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔
กลุ่ม : คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๕
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นางสาวเพ็ญนภา ประวาฬ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นางสาวศิริวรรณ ราชภักดี
ตำหแน่ง : เลขานุการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นางอุษา ศรแผลง
ตำหแน่ง : รองประธานกรรมการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นางกาญจนาพันธ์ุ แสนมงคล
ตำหแน่ง : ประธานกรรมการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,025,002 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,696,279 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,375,906 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,305,193 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,107,428 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,053,697 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,765,131 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,722,870 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,717,076 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,549,517 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,463,557 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,451,946 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,430,869 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,416,004 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 27 ส.ค. 59)
วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 27 ส.ค. 59)
อบรมโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 27 ส.ค. 59)
โรงเรียนบ้านโจรก เข้าร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาเซี่ยน
โรงเรียนบ้านโจรก
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 27 ส.ค. 59)
โรงเรียนบ้านโจรก จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านโจรก
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 27 ส.ค. 59)
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)
( จำนวน 51 รูป / โพสเมื่อ 27 ส.ค. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เกษียณอายุราชการ
โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ | 27 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านโจรก จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านโจรก | 27 ส.ค. 59
ผลการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ (ระดับชั้น ป.4-6)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ส.ค. 59
วาดภาพอควอเรียมศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 ส.ค. 59
ครูนันทัชพร พวงพุฒ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านโพนดวน 26 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 ส.ค. 59
ผลการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ (ระดับชั้น ป.1-3)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ส.ค. 59
ผลการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน (ระดับชั้น ป.4-6)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ส.ค. 59
แชมป์วอลเลย์บอลหญิง วิทยุการบินฯ ปี 2559
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 27 ส.ค. 59
ผลการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล (ระดับชั้น ป.4-6)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ส.ค. 59
ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ระดับชั้น ป.4-6)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ส.ค. 59
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง My School and favorites
โดย : นางสาวดารณี สุวรรณวารี
ร.ร.เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม    จ.นครนายก
รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My School
โดย : นางสาวสุดาพร ลำคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
สรุปการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำเดือน กรกฎาคม
โดย : นางดวงพร ก้อนสิน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
สรุปการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำเดือนกรกฎาคม
โดย : นางสาววันวิสาห์ ไชยลังการ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
สรุปลดเวลาเรียนป.2
โดย : นางสาวณัฐหทัย ขันนอก
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระองค์โสมในการแข่งขันจินตลีลาในวันแม่แห่งชาติปี2559
โดย :
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองอันดับสองการแข่งขันตะกร้อ รุ่น 14 ปีหญิง ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 29
โดย : ด.ญ.บุศรินทร์ พุทธบุญ ด.ญ.วริศรา สิงห์ศาลาแสง ด.ญ.อาริญา พรดอนก่อ ด.ญ.ณิชากร มูลสิติ ด.ญ.อรุณวรร
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองอันดับสองการแข่งขันตะกร้อ รุ่น 18 ปีชาย ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 29
โดย : ด.ช.ชลสิทธิ์ โพธิขาว ด.ช.นพเก้า กาสี ด.ช.ธนากร ไพพิจิตร ด.ช.เจษฎา แซ่ลิ้ม ด.ช.ศตวรรษ จันทะธรรม
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
วาดภาพวันแม่แห่งชาติ
โดย : เด็กหญิงทัดดาว ทัพพะจายะ
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
รางวัลรองอันดับสองฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 29
โดย :
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th