หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวปณิดา สีละโคตร
ตำหแน่ง : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา (ครูพี่เลี้ยง)
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดศรีจันทร์    จ.ขอนแก่น
นายธนวัฒน์ เพียลาด
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
นายชัชวาลย์ ดวงรัตน์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
นายสุรสรรค์ ทองสมบัติ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นางพรทิพย์ บรรเทา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นางศศิธร สามัญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,171,089 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,863,646 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,852,360 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,450,951 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,241,212 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,223,568 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,059,265 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,042,771 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,830,475 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,759,324 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,713,553 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,691,025 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,690,402 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,657,233 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,632,886 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน จากประเทศเยอรมัน 26 มิ.ย. 60
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนปลาปากวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมโครงงานคุณธรรม
โรงเรียนบ้านเขาวง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประมวลภาพการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาคริกเก็ต
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
( จำนวน 510 รูป / ดู ครั้ง )

สวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนคณะลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีสวนสนาม
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )

ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาว 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

การประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป.1 ถึง ชั้น ม.3 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

รับการประเมินติดตามกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จาก สพป.อบ.5 วันที่ 28 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันสนทรภู่ 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเดิน-วิ่ง OLYMPIC DAY 2017 วันที่ 24 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม To be number one 2017
โรงเรียนบ้านศิลา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านศิลา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 256จ
โรงเรียนวัดศรีจันทร์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2560
โรงเรียนบ้านศิลา
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

การประกอบพิธีทบทวนกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนาม
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
( จำนวน 76 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา2560
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2164 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th