หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอรปรีญา เวงวิถา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค    จ.สระบุรี
นางศิวนาถ บุตรโพธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
นายวรวิทย์ มีศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจิตรา คำบาล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยอดขวัญ อ้นสุข
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,012,032 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,937,652 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,677,281 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,666,717 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,356,019 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,187,329 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,064,056 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,970,528 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,962,453 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,698,227 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,696,872 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,636,740 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,624,988 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,598,949 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,573,935 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,465,712 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 จบปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนเข้ารับการอบรมกีฬา SAMURAI SPORT โดย ผศ.ดัชกรณ์ ตันเจริญ(๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 44 รูป / ดู ครั้ง )

วันแห่งความภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการอบรมความรู้กฎหมายแก่เยาวชน ปี 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่รักษาความสะอาดโรงเรียน สว.รย.รักษ์โลก
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

เปิดประตู...สู่น้ำรอบวิทยา
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

ครูต่างชาติกล่าวอำลานักเรียน 22 ก.พ. 60
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

รับรางวัลจากการความสามารถทางด้านกีฬา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

สำรวจลูกน้ำยุงลายโดยกองควบคุมโรคสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร(๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กำหนดการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2 ในระดับใช้ก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนแม่สอด
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

รงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณนำโดย ผอ.ประหยัด เหมือนพร้อม คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตร
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

DAY CAMP นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนบ้านท่าสาป
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมมูลนิธิรวมใจปรินายก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
( จำนวน 59 รูป / ดู ครั้ง )

เปิดโลกวิชาการ สานต่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่มาตราฐานสากล Open House 2017
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 71 รูป / ดู ครั้ง )

การสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

1 มีนาคา 2560 การทำบุญครบรอบ 79 ปีการก่อตั้งโรงเรียนอมรศิลป์
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์
( จำนวน 65 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2004 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th