หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาว ชไมภรณ์ ภิญโญ
ตำหแน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
โสภณ สุขภประเสริฐ
ตำหแน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเกริกเกียรติ จำนง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวสุภาภรณ์ สัตถาพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,257,080 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,959,464 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,938,702 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,487,963 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,298,507 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,261,873 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,099,955 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,063,547 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,882,474 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,788,235 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,785,957 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,750,014 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,730,501 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,713,684 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,656,745 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

21 สิงหาคม 2560 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ปฐมวัย
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
( จำนวน 59 รูป / ดู ครั้ง )

19-20 สิงหาคม 2560 ค่ายทักษะชีวิตเด็กไทย
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
( จำนวน 84 รูป / ดู ครั้ง )

11 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
( จำนวน 141 รูป / ดู ครั้ง )

21 กรกฎาคม 2560 โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
( จำนวน 93 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการธรรมะติดล้อถวายพ่อหลวง ร.๙
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
โรงเรียนปะทิววิทยา
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
โรงเรียนปะทิววิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 71 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 164 รูป / ดู ครั้ง )

วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบมรณะกาลหลวงปู่ทอง
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประมวลภาพกิจกรรมสวดมนต์หนึ่งในโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย วันที่ 23 สิงหาคม 2560
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมดื่มไมโลได้ประโยชน์ทุกวัน
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามอบดอกไม้จันทน์ ณ ศาลากลาง จ.สงขลา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมยุวสถิรคุณ ในวันที่ 22 สิงหา
โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

ฉีดวัคซีน คอตีบ ไอกรน
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ได้รับโล่รางวัลค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ พัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชั้นม.3 ปี2556-2559
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2282 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th