หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวสุรัตนา แช่มชื่น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวนฤมล สุขสะกิจ
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นายอัครเทพ กลิ่นจันทร์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นายศุภชัย ปักกาโต
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นายมิ่งขวัญ สมบูรณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวชัญญา ศรีม่วง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,124,232 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,348 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,804,806 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,802,915 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,423,139 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,227,775 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,170,188 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,032,770 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,028,335 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,794,360 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,737,616 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,689,547 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,672,448 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,664,775 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,963 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,568,995 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
โรงเรียนณัฏฐเวศม์
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)
โรงเรียนณัฏฐเวศม์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ติดตามการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน/โรงเรียน
โรงเรียนร่มเกล้า 2 อุดรธานี
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสีระมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
โรงเรียนด่านขุนทด
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

รประชุมผู้ปกครองและประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 /2559 ในวันที่ 20 พ.ค. 2560
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

คณะเพลงฉ่อย โอเล่การละคร มามอบความสุข ความรู้และเสียงหัวเราะให้นักเรียนในเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังก
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกุล นำคณะครู รร.นิคมสร้างตนเองฯ เข้าร่วมประชุม" ผอ.เขต..พบเพื่อนครูมวกเหล็ก"
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ยินดีต้อนรับครูเอกราช พาชัย ครูจักรพันธ์ุ จิตรเพชร์ และนักศึกษาฝึกสอน
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา
โรงเรียนเสนานิคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผอ.สพป.สระบุรี เข้านิเทศติดตามดูแลความพร้อมของ รร.นิคมสร้างตนเองฯ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การหลอมรวมพฤติกรรมและปรับพื้นฐาน ๑๓ พ.ค. ๖๐
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบตัว ชั้นม.4 ปวช.1 วันที่ 20 เมษายน 2560
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

สืบสานประเพณียกธงสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตำบลบ่อกรุ วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ วัดบ่อกรุ
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ชั้นม.1
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การสอบนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ได้นำคณะครูเข้าร่วมการ "อบรมก
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2087 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th