หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายปณิธิ ทองคำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แม่คือวิทยา    จ.เชียงใหม่
นายอาทิตย์ วันเวียง
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”    จ.ลำพูน
นางเรณู ประดิษฐบุญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านกล้วยวิทยา    จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวจุฬาลักษณ์ พูลติ้ม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายทัศนัย ทั่งทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายอัศม์เดช คงทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,042,046 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,964,917 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,731,039 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,721,783 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,380,710 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,203,055 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,105,615 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,997,456 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,989,395 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,734,453 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,714,792 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,655,616 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,645,715 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,626,302 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,588,002 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,497,381 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบประกาศนียบัตรและวันมุฑิตาจิต
โรงเรียนบ้านบากัน
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

(๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์ร่วมกับโรงเรียนฃุมฃนบ้านคลองพลู บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
( จำนวน 39 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมอำลาสถาบันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 28 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านนาสะอาด
( จำนวน 169 รูป / ดู ครั้ง )

29 1,u.8. 60สาธิตราชภัฎนครศรีธรรมราชมาเยี่ยมศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านยางกระจับ
( จำนวน 153 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ วันที่ 17 มี.ค 60 ที่ สวนสัตว์เขาสวนกวางและหมู่บ้านงู จ.ขอนแ
โรงเรียนบ้านนาสะอาด
( จำนวน 102 รูป / ดู ครั้ง )

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

ด้วยรักและผูกพัน รุ่นทานตะวันบาน 2016
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมาเขต 6 ศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

ซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ยินดีต้อนรับ พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

งานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
( จำนวน 51 รูป / ดู ครั้ง )

วิทยากร การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564 แผนปฏิบัติการประจำปีการศ
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2049 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th