หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพิทยา สมปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสุจิตรา แซงสีนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,601,856 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,539,996 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,349,455 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,739,391 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,611,072 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,386,338 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,377,270 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,270,071 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,206,210 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,135,415 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,940,471 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,905,688 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,874,905 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,847,171 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,836,186 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีรดน้ำขอพรครูอาวุโสโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
( จำนวน 46 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมกิจกรรมบุญเดือนหก 200 ปี เจ้าพ่อพระยาแล
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้อำนวยการโรงเรียน รอบที่ ๑
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอชัยบุรี
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมธนาคารขยะ
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณปู่ คุณวิลาศ สุขกาย ครูธุรการโรงเรียนบ้านควนสระ
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

สานสัมพันธ์ชุมชนร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายสุเวช สุดจิตร
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมโพธิสัตว์น้อย กราบพ่อแม่ ขอให้เลิกเหล้า
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) สถานศึกษาสีขาวฯ ระหว่าง สพป.สฎ.๓ กับ รร. ในเครือข่าย
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

รับรางวัลวันครู ประจำปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) สถานศึกษาสีขาวฯ ระหว่าง รร. กับ ผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 รดน้ำขอพรผู้บริหาร
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู2500) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชา
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

เด็กชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

15 เม.ย.61 วันที่สองที่ ผอ.นำคณะครู-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม"ฉลองสงกรานต์ 61"ของงานสืบสานประเพณีตำบ
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

14 เม.ย.61 ผอ.นำคณะครู-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม"จับข้อมือสาว"ฉลองสงกรานต์ 61 ของชาวตำบลเขาทอง
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

ท่านผู้อำนวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"การยกร่าง/จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฯ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ให้
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2577 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th