หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
กานต์พิธาน สิมมา
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วังม่วงวิทยาคม    จ.สระบุรี
นางสาวอุไรรัตน์ ชุมสะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวประวีณ์นุช
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : มัธยมศึกษา
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายเฉลิมพงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : มัธยมศึกษา
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายธนา จิตรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นายอรรถพล พลกำจร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,519,527 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,383,212 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,233,064 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,669,017 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,520,076 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,341,402 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,311,337 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,161,008 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,136,484 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,063,525 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,878,421 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,872,764 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,801,984 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,791,568 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

รับการนิเทศจาก สพม.39
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โครงงานคุณธรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน”
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ประเพณี "นิเทาะซอ ประจำปี 2561"
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี สำรอง(Day Camp)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

23 ก.พ. 61 ประชุมกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

22 - 23 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย ชั้นอนุบาล
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

16 ก.พ. 61 ประชุมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

16 ก.พ. 61 ประชุมการจัดทำหลักสูตร 2551 (แก้ไข 61) เครือข่ายแม่กลอง
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ตลาดนัดประชารัฐ เดือน กุมภาพันธ์
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

23 กุมภาพันธ์ 2561 "เปิดบ้านนิทรรศนา สู่การเรียนรู้ ไทยแลนด์ 4.0"
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนคร
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ผลการแลกเปลี่ยนเเรียนรู้กับเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะกา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

21 ก.พ.2560 พิธีประดับดาวลูกเสือสำรอง ร.ร.อนุบาลพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

เชิญชวนท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์หนองห้างแบบวิถีผู้ไท
โรงเรียนหนองห้างพิทยา
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

ศิษย์เก่าช.ว.รุ่น ๘ มอบทุนการศึกษา
โรงเรียนไชยาวิทยา
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (การพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน เข
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหนองห้างพิทยา
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนในสังกัดฯ
โรงเรียนวัดสุขกร
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมงานวันครู 2561
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2528 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th