หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนบ้านสายควน
สพป.สตูล เขต 1
โรงเรียนกุฉินารายณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนสมุทร
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 32
โรงเรียนรักษาราชวิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
สพป.อุดรธานี เขต 1
นายเถลิงศักดิ์ ถนอมรุ่งเรือง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางสาวฐิติพร แซ่ลี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางสาวพรสวรรค์ เซียนหยาง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางกัญญาพัชร ดำรงเกียรติยศ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นายสรพันธ์ โรจนคีรีสันติ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,782,065 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,216,747 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,340,828 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,538,398 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,885,636 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,720,516 ครั้ง
โรงเรียนมีปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,695,254 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,676,284 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,647,039 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,428,212 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,394,990 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,233,726 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,055,380 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,020,398 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,874,921 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563
โรงเรียนศรีราชา
( จำนวน 38 รูป / ดู ครั้ง )

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 เข้าร่วมอบรม ปฏิบัติการการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมอีโค่อินทร์ จ.
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการ ยงยุทธ ปูขาว ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนเรียนซ้ำ ณ อาคารหอประชุม โรงเร
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 23 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 นายยงยุทธ ปูขาว มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

งานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563 "ร่วมงาน ร่วมคิด ร่วมมิตร ร่วมสนุก ร่
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) จัดงาน มุทิตาจิต เนื่องจากเกษียณอายุราชการ รองฯ อา
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนประเสริฐสุข
โรงเรียนประเสริฐสุข
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ
โรงเรียนประเสริฐสุข
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนประเสริฐสุข
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

การนิเทศแบบบุรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรอบ 6 เดือน จากการขับเคลื่อนก
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีราชา
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมกีฬาจังหวัดภูเก็ต ปี 2563
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
( จำนวน 43 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนวัดบ่อเงิน
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมขบวนแห่หมรับบุญสารทเดือนสิบ
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

เบญจลักษ์ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน ดนตรี ศิลปพื้นบ้านไทย
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมงานเกษียณ ผอ.รร.อนุบาลเบญจลักษ์
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3982 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th