หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนบ้านสายควน
สพป.สตูล เขต 1
โรงเรียนกุฉินารายณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนสมุทร
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 32
โรงเรียนรักษาราชวิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
สพป.อุดรธานี เขต 1
นายเถลิงศักดิ์ ถนอมรุ่งเรือง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางสาวฐิติพร แซ่ลี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางสาวพรสวรรค์ เซียนหยาง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางกัญญาพัชร ดำรงเกียรติยศ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นายสรพันธ์ โรจนคีรีสันติ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,781,999 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,216,153 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,340,714 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,538,293 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,885,597 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,720,477 ครั้ง
โรงเรียนมีปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,695,153 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,676,224 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,646,968 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,428,142 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,394,987 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,233,631 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,055,310 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,020,353 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,874,886 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

งานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563 "ร่วมงาน ร่วมคิด ร่วมมิตร ร่วมสนุก ร่
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) จัดงาน มุทิตาจิต เนื่องจากเกษียณอายุราชการ รองฯ อา
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนประเสริฐสุข
โรงเรียนประเสริฐสุข
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ
โรงเรียนประเสริฐสุข
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนประเสริฐสุข
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

การนิเทศแบบบุรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรอบ 6 เดือน จากการขับเคลื่อนก
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีราชา
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมกีฬาจังหวัดภูเก็ต ปี 2563
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
( จำนวน 43 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนวัดบ่อเงิน
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมขบวนแห่หมรับบุญสารทเดือนสิบ
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

เบญจลักษ์ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน ดนตรี ศิลปพื้นบ้านไทย
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมงานเกษียณ ผอ.รร.อนุบาลเบญจลักษ์
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการฝึกทักษะอาชีพ
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 53 รูป / ดู ครั้ง )

ภาคภูมิแห่งเสมา มุทิตา ด้วยดวงใจ 2563
โรงเรียนศรีราชา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนประจำปี ๒๕๖๓
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด 2563
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3982 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th