หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนอรุณเมธา
สพป.ตาก เขต 2
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอำนวย พิณสุวรรณ์
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายสมโภชน์ แสนสุข
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางขนิษฐา พรตเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,104,177 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,723,211 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,497,100 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,844,637 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,718,007 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,492,991 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,419,269 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,395,659 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,252,111 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,226,513 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,017,562 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,972,273 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,963,408 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,949,233 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,905,254 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสีล้ง
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การอบรมการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมนิเทศติตามฯ ครั้งที่ 3/2561
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training)
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กรรมกรรมทำความสะอาดกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ(ระดับประเทศ) การประก
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 และส่งมอบงานให้กับสภานักเรียนปี 2561
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบสับปะรดเพื่อนำไปให้นักเรียนแล
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

พุธเช้าข่าว สพฐ.
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

นิเทศติดตามจาก สพม.41
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

ตั้งจิตอธิษฐาน ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า จ.เชียงราย
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาและกรีฑาสี(คูเมืองเกมส์)ครั้งที่ 42
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/2703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th