หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นางสาวนิศารัตน์ สุขเกิด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร    จ.นครศรีธรรมราช
นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ตำหแน่ง : สอนพละ ป.1-ป.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/4
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/2
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวบุญสิตา พัฒบุรี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,039,682 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,622,138 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,398,614 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,776,976 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,650,953 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,429,934 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,394,279 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,323,993 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,222,175 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,165,705 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,967,902 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,919,211 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,909,803 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,886,668 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,853,902 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To Be Number 1 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร 16 พ.ค. 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุม PLC ตามกลุ่มสาระ วันที่ 16 พ.ค. 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้บริหาร สพป.กทม.
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

อำลาครูชีระวิทย์ ย้ายไปรับตำแหน่งศึกษานิเทศน์ สพม.13 วันที่ 16 พ.ค. 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 37 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑๗ พ.ค.๖๑)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To Be Number 1 ณโรงเรียนวิเชียรมาตุ 16 พ.ค. 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2561
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบเกียรติบัตรค่ายเยาวชนรักพงไพร (๑๗ พ.ค.๖๑)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการพีรพงษ์ ทรรพคช เดินทางมาปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรอบวิทยา
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 11 พ.ค. 61
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 31 รูป / ดู ครั้ง )

ทำบุญใส่บาตร สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ นั่งสมาธิ ของชาวม่วงขาว ในเช้าวันศุกร์ ที่ 18-5-61
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมส่งน้องวัยใสสู่รั้วพว.
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ทดสอบกิจกรรม ไปเฟสโรงเรียน
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

บรรยากาศกิจกรรมตอนเช้าวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

11 พ.ค. 2561 โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มืออาชีพอย่างยั่งยืน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 80 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
โรงเรียนเสิงสาง
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ชั่วโมงคุณธรรม 18 พ.ค.61
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนะนำตัว 18 พ.ค.61
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา
โรงเรียนเสิงสาง
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ครูต่างชาติแนะนำตัว
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/2592 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th