หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
นางสาวมัทนา นิถานานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเขียนเขต    จ.ปทุมธานี
นายยงยุทธ ดำรงค์ภูมิ
ตำหแน่ง : ช่าง สี 4
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ว่าที่ร้อยตรี อรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเขียนเขต    จ.ปทุมธานี
นายบุญทรง บุญทรง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายบุญช่วย เทียนแป้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายเอกราช ฉัตรใจคำ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,168,512 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,860,838 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,609,328 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,918,467 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,786,335 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,563,085 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,465,442 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,446,946 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,293,184 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,285,291 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,074,598 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,036,499 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,019,884 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,009,975 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,981,392 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 11 กันยายน 61 จัดกิจกรรมแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
( จำนวน 51 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการเยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมความรู้เรื่องภัยยาเสพติด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
( จำนวน 41 รูป / ดู ครั้ง )

การอบรมโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ อำเภอซับใหญ่
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันในสถานศึกษา
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 อำเภอนาทวี
โรงเรียนบ้านนาทวี
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

11 ก.ย.61 วิชาการกลุ่มเกาะแก้ว
โรงเรียนวัดท่าเรือ
( จำนวน 48 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯและผู้ปกครองนักเรียน 12ก.ย.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

ASEAN DAY วันอาเซียนเดย์
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26-6-61
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง
( จำนวน 47 รูป / ดู ครั้ง )

เจ้าหน้าที่ รพ.ตรัง ตรวจสุขภาพฟัน ประจำปีการ 2561
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 -21-6-61
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง
( จำนวน 70 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/2811 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th