หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ห้องแซงวิทยาคม    จ.ยโสธร
นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,345,278 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,070,349 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,039,790 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,537,048 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,360,723 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,283,201 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,157,911 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,087,995 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,933,466 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,929,882 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,813,465 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,793,956 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,774,076 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,741,620 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,690,372 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

รับโล่รางวัล MOE AWARDS
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ผบ.พล.พัฒนา 3 มอบอุปกรณ์กีฬา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

มุทิตากษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน จามรุรีรักมิรู้โรย
โรงเรียนด่านขุนทด
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมปลูกต้นดาวเรืองกับชุมชนหนองจอก
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนที่เข้าร่วม งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนด่านขุนทด
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ิกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
โรงเรียนด่านขุนทด
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านชุมแสง
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

รับการประเมิน 4 กิจกรรม
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ผอ.ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

รับทุนการศึกษา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูร่วมอบรม
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าค่ายลูกเสือและภาวะผู้นำที่ค่ายเมืองราช จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันอาเซี่ยนเดย์
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย "การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย"
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

ตัวแทนหนังสือเล่มเล็กระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมการป้องกันโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

ผอ.และคณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/2354 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th