หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
บาทหลวงวิทยา เขียวประไพ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
นางชลรส บุญสมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,078,277 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,324 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,763,760 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,762,579 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,403,759 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,217,146 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,142,831 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,014,156 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,011,441 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,762,624 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,725,879 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,673,151 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,660,610 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,645,237 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,603,315 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,524,315 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมศูนย์การเรียนอำเภอเทพาร่วมสร้างสำนึกรักษ์สวนสนร้อยต้น โครงการสำนึกรักบ้านเกิดและเชิดชูสถาบัน
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 32 รูป / ดู ครั้ง )

การลงพื้นที่ตรวจราชการ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

วิทยาลัยชุมชนระนอง ศึกษาดูงานการดำเนินโครงการพัฒนาวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำคลองเทพา : สายน้ำ 2 วั
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

มหกรรมวิชาการ วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 43 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ อาคารศูนย์วิทยบริก
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการอยู่ร่วมกันในบริบทสังคม
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

นายอภิชาติ จันทร์สว่าง ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนระดับจังหวัด
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

31 มี.ค.60 ผอ.เตือนใจ รักษาพงศ์ ไ้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับประเทศ
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 30 มีนาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 114 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านศิลา
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนบ้านศิลา
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

ขอแสดงความยินดีกับน.ร.โรงเรียนอนุบาลพัทลุงที่สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ร.ร.พัทลุง ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

2 เม.ย.2560 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอัญชลี ศรีอินทร์ ได้รับเกียรติบัตรสุดยอดนักอ่าน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม มอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 2 (บัณฑิตน้อย) ปีการศึกษา 2559 30 มีนาคม 2559
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 80 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีอำลาอาลัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 52 รูป / ดู ครั้ง )

วางแผนประชุมการจัดทำ SAR และแผนปฏิบัติราชการ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

สร้างเวทีให้น้อง-พี่มาดีดสีตีเป่าร้องรำทำเพลง (วัดสังข์กระจายวรวิหาร)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมครูและบุคลากร Creative Mind to Creative Workplace
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 117 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ประจำปี 2560
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/2062 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th