หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
นางสาวมัทนา นิถานานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเขียนเขต    จ.ปทุมธานี
นายยงยุทธ ดำรงค์ภูมิ
ตำหแน่ง : ช่าง สี 4
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ว่าที่ร้อยตรี อรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเขียนเขต    จ.ปทุมธานี
นายบุญทรง บุญทรง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายบุญช่วย เทียนแป้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายเอกราช ฉัตรใจคำ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,168,514 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,860,840 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,609,329 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,918,467 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,786,346 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,563,087 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,465,443 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,446,946 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,293,184 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,285,291 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,074,599 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,036,499 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,019,886 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,009,975 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,981,392 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเสริมทักษะ EF เชิงวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 23 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดเขียนเขต จัดงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
โรงเรียนวัดเขียนเขต
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี และ โรงเรียนอุดรวิทยา จังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมการเรี
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

นิทรรศการผลงานชุมนุม
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการผีเสื้อพระราชา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 46 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิิลป์ Fine Art
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

อำลาเกษียณอายุราชการ คุณครูมนตรี ชัยบุตร
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

“มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพ
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปี ๒๕๖๐ |
โรงเรียนวัดด่าน
( จำนวน 120 รูป / ดู ครั้ง )

การกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก สหวิทยาเขตกันทรารมย์ 18 ก.ย 61
โรงเรียนพยุห์วิทยา
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอำเภอโคกสูง
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา 2561
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 19 ก.ย.2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เยี่ยมโรงเรียนน้ำ
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

สพป.ราชบุรี เขต 1 มาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคณธรรม สพ
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนพยุห์วิทยา วันที่ 14 ก.ย. 2561
โรงเรียนพยุห์วิทยา
( จำนวน 95 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

ทำบุญ ใส่บาตรวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2811 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th