หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวสุรัตนา แช่มชื่น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวนฤมล สุขสะกิจ
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นายอัครเทพ กลิ่นจันทร์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นายศุภชัย ปักกาโต
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นายมิ่งขวัญ สมบูรณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวชัญญา ศรีม่วง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,124,234 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,348 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,804,809 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,802,915 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,423,139 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,227,775 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,170,188 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,032,770 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,028,339 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,794,360 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,737,622 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,689,547 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,672,448 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,664,776 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,963 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,568,995 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ "ครบรอบ ๓๙ ปี โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา"
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีพของนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าสาป
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ) แสดงความยินดีกับนักกีฬา ที่คว้าแชมป์มิลาเคิลออฟไลน์ ในทูลกระหม่อมหญิ
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนบุ่งคล้านคร
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันสถาปนาโรงเรียน 25 พ.ค. 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 23 รูป / ดู ครั้ง )

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสาป
โรงเรียนบ้านท่าสาป
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านท่าสาป
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

พัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าสาป
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

แป๊น แป๊น เกมส์
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรนักกีฬา
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

นครปฐมสะอาด ประชาราษฏร์จงรักภักดี
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม "ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วายร้ายในโรงเรียน" (ลูกเสือ-เนตรนารี)
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมบูรณาการรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชั้น ป.5 "งานใส่ขันดอก"
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การลงคะแคนเสียงเลือกตั้งสภานักเรียนและนับคะแนน
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2087 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th