หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
นางลัดดา ดอกประดู่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นานธนดล เศรษฐโท
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,061,895 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,377,251 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,833,860 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,869,876 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,141,964 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,052,597 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,987,561 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,922,512 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,856,433 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,797,026 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,512,818 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,460,856 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,322,340 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,369 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,258,151 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันมาฆะบูชา 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนสมเด็จ
( จำนวน 70 รูป / ดู ครั้ง )

ติวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

บริการตัดผมฟรี จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วมพิธีเปิดการอบรมครู นักเรียน กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 23 รูป / ดู ครั้ง )

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี มอบถังขยะมูลฝอย
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

บการนิเทศจาก.สพป.เพชรบูรณ์ เขต๒ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ปีที่ ๑
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมจัดทำร่างรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา "บ่อโพธิ์วิทยา วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ วิถีพอเพียง"
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ในกา
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันตรุษจีน
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล และประชุมประจำเดือน
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

รับการนิเทศติดตามการ จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างภาวะผู้นำ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/4273 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th