หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางจรรยา หนูด้วง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดทุ่งหลวง    จ.สุราษฎร์ธานี
นายอภิสิทธิ์ อภินันทชาติ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดทุ่งหลวง    จ.สุราษฎร์ธานี
ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
บาทหลวงวิทยา เขียวประไพ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
นางชลรส บุญสมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,081,004 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,325 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,765,149 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,764,652 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,404,499 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,217,641 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,143,509 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,014,589 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,012,121 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,763,471 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,726,248 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,673,801 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,660,891 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,646,086 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,603,605 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,525,556 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 24 เม.ย.60 แสดงดนตรีเนื่องในกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนนครชัยศรี
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

22-23 เม.ย.2560 ร.ร.อนุบาลพัทลุงเป็นสถานที่สอบแข่งขันครูผู้ช่วย (ข้อเขียน) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และดน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมอบรมการวัดผลและประเมินผล ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจรรมรดน้ำดำหัวสงกรานต์กระกูลแซ่ (20 เมษายาน 2560)
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
( จำนวน 43 รูป / ดู ครั้ง )

ปรับปรุง เพื่อ.. เปลี่ยนแปลง
โรงเรียนบ้านหัวลำ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

20-21 เม.ย. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

รายงานตัวนักฟุตบอลเข้าแคมป์ วันที่ 19 เม.ย. 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้บริหารและคณะครู ครั้งที่ 4/2560 ก่อนปิดภาคเรียน วันที่ 7 เม.ย. 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับครูอรุณศรี แปลงไธสง วันที่ 3 เม.ย. 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

มอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 เม.ย. 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

20-24 เม.ย. 2560 นักเรียนชั้น ป.4 -6 ร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะฤดูร้อน ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมเดินทางส่งรองณิชชา โตใหญ่ดี วันที่ 27 มี.ค. 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 มี.ค. 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมงานนโยบายและแผน 16-17 มีนาคม 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายนันทนาการภาคฤดูร้อน วันที่ 16 มี.ค. 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

สอบทำใบขออนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ครั้งที่1/2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม.4 วันที่ 12 มี.ค. 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ 20 มี.ค.60 ณ โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2062 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th