หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
นางลัดดา ดอกประดู่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นานธนดล เศรษฐโท
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,061,896 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,377,252 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,833,862 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,869,876 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,141,967 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,052,597 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,987,567 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,922,516 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,856,435 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,797,028 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,512,821 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,460,856 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,322,341 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,369 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,258,153 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมตอบปัญหาวันสำคัญทางศาสนาวันมาฆบูชา
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมพัฒนานักเรียนเเกนนำเสริมสร้างภาวะผู้นำ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

นายสิทธิชัย โคนาหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวี(
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คุณหมอจากโรงพยาบาลสวี เคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุ
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้แทนโรงเรียนร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นสายสะพาย ของสพฐ.
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา อำเภอลับแล จังหวัด
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 64
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเวลาว่างของนักเรียน
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคเรีย
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

ลูกเสือ วิชาชาวค่าย
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการโรงเรียนส่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

ค่าย บวร+จิตปัญญา ช่วยเลิกบุหรี่
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม "วันมาฆบูชา"
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิทธิชัย โคนาหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) มอบธงฟ้าข
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูกลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เข้าแนะแนวการศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านผู้อำนวยการไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโร
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษา "เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 84 รูป / ดู ครั้ง )

รับมอบขนมจากแจกเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/4273 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th