หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ตำหแน่ง : ครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )    จ.พังงา
นางสาวดวงเดือน เจ๊ะสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
นายมงคล อิ่มสุวรรณ
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานปกครอง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
นางสาวศวรรยา อนุศาสนี
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
นางสุรัชฎา ตรีสัจจญาณ
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
นางสุวิมล อินชนะ
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,550,538 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,433,984 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,281,335 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,691,300 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,548,729 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,353,029 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,336,367 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,188,056 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,177,642 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,095,655 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,897,644 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,884,509 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,818,401 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,814,536 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดอนสำโรงกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานแบะพลังงานท
โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านดอนสำโรงกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานแบะพลังงานท
โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านดอนสำโรงกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานแบะพลังงานท
โรงเรียนบ้านดอนสำโรง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือและเนตรนารีสำรอง
โรงเรียนบ้านโคกม้า
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบทุนการศึกษาเรียนดี ปีการศึกษา2560
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

งานแสดงก่อนปิดภาคเรียน
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

บัณฑิตน้อย
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รับสมัครครูสอนคณิตศาสตร์
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศ 60 วันที่ 15 มีนาคม 2561
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายวิชาการม่วงเตี้ย
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุลีพรประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 มี.ค.61
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
( จำนวน 33 รูป / ดู ครั้ง )

อำลา - อาลัยระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มี.ค.61
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

รับมอบเกียรติบัตรโครงการรศึกษาเพื่อต่อต้านภาวะใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ระดับชั้น ป.5 ป.6 วันที่ 8 ม
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ร.ร.อนุบาลพัทลุงที่สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้องพิเศษ ร.ร.สตรีพัทลุง ปีการ
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
( จำนวน 31 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม "คืนหัวใจให้ผู้ปกครอง" ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มี.ค.2561
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

จัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2561 วันที่ 14 ม.ค.2561
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2552 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th