หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ห้องแซงวิทยาคม    จ.ยโสธร
นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,345,278 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,070,349 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,039,790 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,537,048 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,360,723 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,283,201 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,157,910 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,087,995 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,933,465 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,929,882 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,813,465 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,793,956 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,774,076 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,741,620 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,690,372 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

คณะครูโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์วางผลงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาสีภายใน
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รายชื่อนักเรียนชั้น ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์รับการประเมินตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ เข้ารับการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์เข้ารับการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อแสดงความไว้อาลัยถวายในหลวง ร.9
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ครูและบุคลากรร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นนักข่าวและนักประชาสัมพันธ์ โดยทีมงาน YCM
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะการเรียนการสอนกีฬาทางเลือก (แชร์บอล/แอโรบิค)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยม ปีการศึกษา 2560 หนองฉางวิทยา
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

การนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมวิเคราะห์หลักสูตร โดยมีศน.วิชัย สุปิงคลัด ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.สุรินทร์เขต 1 เป็นวิทยากร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การอบรมโครงการเราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน (We Change World Change)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ปะทิววิทยา ร่วมเตรียมสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์
โรงเรียนปะทิววิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระป
โรงเรียนบ้านท่าสาป
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ยินดีต้อนรับ ผอ.ไสว จุฬา
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

แสดงความยินดีกับ ผอ.ภูมิพัฒน์ อินทรสอน
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษา มาเลเซีย มะละกา คาเมร่อน สิงคโปร์ 14-17 ตุลาคม 2560
โรงเรียนสายชล
( จำนวน 101 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2354 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th