หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,487 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,204 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,201 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,621 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,228 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,974 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,824 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,898 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,992 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,005 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,860 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,451 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,443 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านท่าสาป
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

ธรรมสวัสดี
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1 / 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูนักเรียนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 63 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันพระ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสอนลูกเสือ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เก็บเกี่ยวผลผลิตผักบุ้งจีน วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

งานสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

วารสารวาวี
โรงเรียนบ้านวาวี
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการเลือกสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเขานาใน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเขานาใน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 (21-6-50)
โรงเรียนบ้านเขานาใน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม อบรม พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กเพื่อเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านเขานาใน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเขานาใน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนชั้นมัธยม เตรียมป้ายรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรัตนบารมี
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ไหว้ครู รำลึกสุนทรภู่ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2560
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครู ที่จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2147 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th