หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำกะดาน
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางสาวนงลักษณ์ เพ็ชรเลิศ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวปุณยนุช สิทธิดำรงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางศรีเมือง บุญแพทย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง    จ.นครสวรรค์
นางสาวพิชนันท์ พรหมดนตรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
นางอนุสรา วงศ์แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1
ร.ร.วัดก้างปลา    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,340,584 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,183,937 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,873,099 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,070,184 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,932,246 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,696,038 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,630,874 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,498,755 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,437,238 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,353,994 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,232,050 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,232,024 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,199,496 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,168,117 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,142,484 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โรงเร่ียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนปลอดขยะและเสวนาการลดปัญหาขยะในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมครู D.A.R.E ให้ความรู้ต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับปฐมวัย (11 ม.ค. 62)
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
( จำนวน 42 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันกีฬาวันครู ปี 2562
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
( จำนวน 60 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
( จำนวน 42 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ61
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
( จำนวน 60 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรมวันครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านวาวี​ สพป.ชร.2​ เข้าร่วมกิจกรรม​วันครู​ ประจำปี​2562​
โรงเรียนบ้านวาวี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าค่ายลูกเสือ ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้บริหารอำเภอเมือง
โรงเรียนพุทธิโศภน
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

วันครู2562
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2989 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th