หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
นางลัดดา ดอกประดู่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นานธนดล เศรษฐโท
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,061,898 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,377,254 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,833,885 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,869,878 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,141,971 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,052,601 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,987,579 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,922,518 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,856,438 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,797,031 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,512,826 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,460,856 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,322,342 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,370 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,258,157 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

24 ก.พ. 2564 นางรุจิรา เทพอาจ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ได้นิเทศ ติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมในการประ
โรงเรียนบ้านวังปรากฏ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

พีธีบายศรีสู่ขวัญ ผอ.พัชระ วงศ์เจริญ
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 190 รูป / ดู ครั้ง )

22 ก.พ.64 เกษตรอำเภอทองแสนขัน ได้จัดอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียน "โครงการยุวเกษตรกร "
โรงเรียนบ้านวังปรากฏ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

คณิตศาสตร์สัญจร ปี๒๕๖๔
โรงเรียนไชยาวิทยา
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เรื่องการจบหลักสูตรและการศึกษาต่อ
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

มอบทีวี DLTV
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

มอบหน้ากากอนามัย
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

เลี้ยงอาหาร และน้ำดื่มนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมอิสเราะเมี้ยะรอจ
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การติวO-Net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ #เข้มข้นแน่นอน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาพร้อมนางสุพรรณี เสาใบ รองผู้อำนวยการโร
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการสุนทร พริกจำรูญ นำทีมคณะครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาสภาพแวดล้อมและค
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานสถานศึกษา
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 2563
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เเนะเเนวการเข้ารับการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคระนอง
โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/4273 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th