หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
สพป.นครนายก เขต 1
นางณัฐกานต์ ขมินกูล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นายวีระพัฒน์ จันทวงศ์
กลุ่ม : ช่างคุรุภัณท์
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางสาวเบญจวรรณ อัตชู
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางสาวสมใจ เรืองอ่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางณัฐกานต์ ขมินกูล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
นางอุบลรัตน์ ฤกษนันทน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.หัวดงรัฐชนูปถัมภ์    จ.พิจิตร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,884,355 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,846,451 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,418,382 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,874,739 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,619,583 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,411,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,236,959 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,230,701 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,117,236 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,111,616 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,850,214 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,741,761 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,709,806 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,662,590 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,658,193 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6
โรงเรียนธรรมโฆสิต
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ สุริยุปราคา อ่างตาโหน จ.ตราด
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ออกร้านจำหน่ายสินค้าของตนเอง ณ สนามหลวง ศาลากลางจังหวัดตราด ตั้งแต่วั
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นม.1-2 ณ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมพี่ประเมินน้อง ฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียน
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษา จ.ร้อยเอ็ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษา จ.ร้อยเอ็ด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ในระดับประเทศ
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศ
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาอบจ.
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการสพป.รอ.1 ออกนิเทศและติดตามการสอบ Pre-Onet ปีการศึกษา2562
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

ศูนย์อนามัยที่ 7 ออกติดตามและประสานงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนสตรีศึกษาเข้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM)
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันนี้ ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันนี้ ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

การประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออก
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันนี้ ลูกเสือและเนตรนารีสำรองชั้นป.3
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/3671 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th