หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวเบญญทิพย์ นามวงษา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
นายคมกฤช ทองนพคุณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
นายวสัน บุญพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพิราวรรณ เพิ่มทวี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญนัก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
นางสาวอิสรีย์ อ่อนนวม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,604,831 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,545,452 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,352,713 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,742,484 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,613,251 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,389,773 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,378,363 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,271,839 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,207,002 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,136,576 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,941,979 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,906,465 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,876,396 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,849,412 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,837,177 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมิน zerowaste
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 26 เดือนมีนาคม 2561
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ครบรอบ 45 ปี วันที่ 12 เมษายน 256
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมกระโดดโลดเต้น เพื่อลดความอ้วนสำหรับนักเรียนที่มีน้ำหนักเกิน
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯจัดอบรมเรื่องเพศศึกษาให้กับนักเรียนชั้นป.6 ตามโครงการ STOP TEEN MOM
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสตูล
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบเกียรติบัตร ม.3 ปีการศึกษา 2560 ณ สพป.ปัตตานี เขต2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ครั้งที่ 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

จัดค่ายลูกเสือสำรองภายในโรงเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ยินดีวันแห่งความสำเร็จ "บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560"
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

รำถวายเจ้าพ่อพระยาแล ผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิครบ 200 ปี
โรงเรียนเทศบาล ๒ (เมืองเก่าวิทยา)
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

"กิจกรรมวันเด็ก 2561"
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

นาฏศิลป์โรงเรียน"กิจกรรมวันปีใหม่ 2561"
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

ญาลันนันบารู
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

บุคลากรเข้าอบรมดนตรี
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กลุ่มเมโรเดียนโรงเรียนร่วมงาน ศอ.บต. จ.ยะลา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ซ่อมหลังคาอาคารอนุบาล
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

ปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2578 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th