หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวปณิดา สีละโคตร
ตำหแน่ง : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา (ครูพี่เลี้ยง)
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดศรีจันทร์    จ.ขอนแก่น
นายธนวัฒน์ เพียลาด
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
นายชัชวาลย์ ดวงรัตน์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
นายสุรสรรค์ ทองสมบัติ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นางพรทิพย์ บรรเทา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นางศศิธร สามัญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,170,794 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,863,256 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,852,072 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,450,818 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,241,142 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,223,294 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,059,058 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,042,720 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,830,221 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,759,242 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,713,436 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,690,959 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,689,975 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,656,244 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,632,815 ครั้ง





รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนกุศลวิทยา
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปี 2560
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 37 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมกีฬาอนุบาลอำเภอปะคำ ประจำปี 2560
โรงเรียนมารดาวนารักษ์
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

การอบรมเรื่องไข้เลือกออกภายในโรงเรียน
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

สอบการเขียนและการอ่านชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมซ้อมวันสถาปนาลูกเสือ
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

28 มิ.ย. 60 ประชุมการมอบทุนการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีทบทวนกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมโครงการสืบสานภูมิปัญญาโดยใช้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมีชีวิต
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

๒๗ มิ.ย.๒๕๖๐ ร่วมโครงการพลังงานสัญจร จากฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 37 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมใจร่วมจิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน
โรงเรียนปลาปากวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองโครงการพัฒนาเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดนครพนม
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
โรงเรียนปลาปากวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมโครงการประชาร่วมใจ คลองสดใน ไร้ผักตบชวา ร่วมกับส่วนราชการอำเภอปลาปาก
โรงเรียนปลาปากวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ภาพการแข่งชันคลิกเก็ต 25 - 27
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
( จำนวน 189 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 23 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2164 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th