หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
นางลัดดา ดอกประดู่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นานธนดล เศรษฐโท
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,061,899 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,377,256 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,833,885 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,869,879 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,141,973 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,052,601 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,987,585 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,922,520 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,856,440 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,797,038 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,512,829 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,460,856 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,322,342 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,370 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,258,159 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ทบทวนเนื้อหาติวเข้ม แบบทดสอบ O-NET
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

การจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีต้อนรับ ดร.รัตนา ดำทองเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมยุวเกษตร(1)
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสอนเสริมพัฒนาการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนกุฉินารายณ์ แนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเพศวิถี โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบัวขาว แนะแนวเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ครูปทุมกาญจน์ จิตบรรจง ครูรุจิรัตน์ รัตนเพ็ชร และครูสุนิสา นุธิกุล เข้ารับการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบพ
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การทดสอบสมรรถภาพทางกายและความถนัดทางกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
( จำนวน 113 รูป / ดู ครั้ง )

ติดตามเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเยี่ยมชมหอดูดาวและท้องฟ้าจำลอง
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 24 ก.พ 2564 นายพิษณุ เดชใด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่ว
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การนิเทศติดตามโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/4273 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th