หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นางสาวนิศารัตน์ สุขเกิด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร    จ.นครศรีธรรมราช
นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ตำหแน่ง : สอนพละ ป.1-ป.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/4
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/2
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวบุญสิตา พัฒบุรี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,039,682 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,622,138 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,398,613 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,776,976 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,650,953 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,429,929 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,394,279 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,323,993 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,222,175 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,165,703 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,967,902 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,919,211 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,909,803 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,886,666 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,853,902 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

21 พ.ค. 61 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2561
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

21 พ.ค. 61 ผอ.จงจิตร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการเเข่งขันบรรยายธรรม
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสานสัมพันธ์โดยทหารบกสังกัด ส.พัน ๒๑ ทภ.๑ (๒๒ พ.ค.๖๑)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

การหาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง2561
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมจัดอบรมนักเรียนแกนนำพอเพียง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

๋ีJutamas
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าปัญหายาเสพติด
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

เยี่ยมชั้นเรียนเปิดเทอม
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 22/05/61
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การเรียนปรับพื้นฐาน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

จับสลาก ม.1
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ภูมิคุ้มกัน ไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 22 พ.ค.61 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนเพิ่มวิทยา
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 44 รูป / ดู ครั้ง )

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการพาดี ฉิมพาลี
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมบ้านสู่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/2592 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th