หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนระเบียบวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 0
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนบ้านจือนือแร
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
สพป.อุทัยธานี เขต 1
นางสาวกิตติกาล หารฟ้าเลื่อน
กลุ่ม : ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ร.ร.สุเหร่าทับช้าง    จ.กรุงเทพมหานคร
นางชุติมา จันทร์เทพ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.สตรีพังงา    จ.พังงา
นางสาวเบญจมาภรณ์ แผ่นดินสวรรค์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
นายสุริชัย กอบธัญกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวปาริชาติ ช่างสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
นายสุรศักดิ์ พยอม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,239,034 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,010,756 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,742,741 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,983,983 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,852,626 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,624,829 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,538,178 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,464,969 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,360,459 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,316,624 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,132,864 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,109,565 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,097,399 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,076,388 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,076,074 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การคัดเลือกนักกีฬา
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วันที่ 13 พ.ย.2561
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ทั้ง 4 ท่าน วันที่ 12 พ.ย.2561
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดเขียนเขตจัดกิจกรรมติวเข้มให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึ
โรงเรียนวัดเขียนเขต
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

คณะคุณครูไปร่วมส่ง คุณครูณรงค์เดช จงจิตร ย้ายไปโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก วันที่ 9 พ.ย.2561
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

คณะคุณครูไปร่วมส่ง คุณครูสุนันญา อนันต์ธนานุรักษ์ ย้ายไปโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช วันท
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

งานกฐินพระราชทาน ณ วัดเขียนเขตพระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดเขียนเขต
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการ"พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล รุ่นที่5"
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ภาพกิจกรรมการค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
( จำนวน 63 รูป / ดู ครั้ง )

เชิญวิทยากรให้ความรู้ โรงเรียนคุณธรรม "ความมีวินัย ความพอเพียง ความมีจิตสาธารณะ"
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

Mind Map โรงเรียนคุณธรรม "ความมีวินัย ความพอเพียง ความมีจิตสาธารณะ"
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ภาพกิจกรรมการค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
( จำนวน 23 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันนักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบการคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 6 ชนิดกีฬาม้วยปล้ำ ณ
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

ภาพกิจกรรมการค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันกีฬาสีภายใน แสลงคงเกมส์ 61
โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี กลุ่มศิลานคร
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/2867 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th