หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านห้วยทอง
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนต้นธงวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนวังพร้าววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.ชัยนาท เขต 1
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง
สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดดินดอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
สพป.สงขลา เขต 2
นางนาถนภา ดอกคำแดง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสาวนิศาชล ปันแสน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสุนิสา นวลละออง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นายสรณะ จำรัสพงศ์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นายอภิวุฒิ อินทน้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสาทิพย์ จันทร์ดวง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,680,408 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,827,749 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,120,580 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,389,247 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,816,753 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,647,217 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,554,081 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,540,867 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,540,654 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,381,836 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,291,534 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,099,087 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,963,013 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,926,799 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,832,054 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

สถานีตำรวจ สภ.คีรีมาศ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎจราจร
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ภาพผู้เข้าสมัครในตำแหน่งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดสันติการาม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและและระบบอัตโนมัติ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 129 รูป / ดู ครั้ง )

ผลการพิจารณารางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ยินดีต้อนรับนางศรีวรรณ คูนิอาจ เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยาคนใหม่
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำป
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.18
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 45 รูป / ดู ครั้ง )

ถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านหนองบาง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านหนองบาง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

"กิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคน" 2 ก.ค.63
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านบางสัก
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2563
โรงเรียนบ้านเขานาใน
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

นายอัครเศรษฐ์ เกสรราช (คุณปอ)แห่งบริษัทนำเชาประเทศไทย ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษาร.ร.วัดจันทารามได้ให้
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

อนุบาลงาวก้าวไกล ลดใช้ถุงพลาสติก
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/3850 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th