หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาว ชไมภรณ์ ภิญโญ
ตำหแน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
โสภณ สุขภประเสริฐ
ตำหแน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเกริกเกียรติ จำนง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวสุภาภรณ์ สัตถาพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,257,080 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,959,463 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,938,701 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,487,963 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,298,506 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,261,873 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,099,955 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,063,547 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,882,474 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,788,231 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,785,957 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,750,013 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,730,501 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,713,684 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,656,744 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

สพป.จันทบุรี 1 เยี่ยมชมสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2560
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
( จำนวน 126 รูป / ดู ครั้ง )

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (20 ส.ค. 60)
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 60
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
( จำนวน 65 รูป / ดู ครั้ง )

โรงพยาบาลโนนสุวรรณได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก แก่นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ นำโดย ผอ.ประหยัด เหมือนพร้อม ได้เข้ารับการอบรมโครงการ รณรงค์
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า จากเงินผ้าป่าคอมพิวเตอร
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ที่วัดกลางเชียงยืน
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
( จำนวน 82 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการสวดมนต์ ธรรมจักรกัปปะวัฒนสูตร
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม อย.น้อย วันที่ 21 สิงหาคม 2560
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕/๑ เข้าอบรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

คณะลูกเสือจากประเทศฝรั่งเศสมาจัดกิจกรรมจิตอาสาให้โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกกว้าง แห่งวิทยาศาสตร์ ณ เมืองทองธานี
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ป5 และ ม2
โรงเรียนมารดาวนารักษ์
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/2282 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th