หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ห้องแซงวิทยาคม    จ.ยโสธร
นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,345,277 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,070,342 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,039,783 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,537,042 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,360,719 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,283,200 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,157,906 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,087,992 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,933,456 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,929,877 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,813,464 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,793,953 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,774,075 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,741,619 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,690,369 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประเมินโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาล ที่ 9
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนร่วมปลูกดอกดาวเรืองกับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ครูและนักเรียนที่จบหลักสูตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

งานเปิดอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
( จำนวน 36 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมปลุกจิตสำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "เฉลิมพระเกียรติ"
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันกีฬาศาลาลัยเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
( จำนวน 32 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาภายใน 2560
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 44 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ประเพณีทอดกฐินสามัคคี
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

งานกีฬาสีโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันแม่ 2560
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

วันอาเชียน ปี 2560
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ นำโดย นางสาวนพวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

รักษ์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์สู่ PLC
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมเยาวชนคนคุณธรรม 20 ก.ค. 60
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา 2560
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/2354 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th