หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นางสาวนิศารัตน์ สุขเกิด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร    จ.นครศรีธรรมราช
นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ตำหแน่ง : สอนพละ ป.1-ป.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/4
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/2
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวบุญสิตา พัฒบุรี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,039,682 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,622,138 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,398,614 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,776,976 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,650,954 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,429,937 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,394,279 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,323,993 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,222,175 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,165,705 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,967,902 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,919,211 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,909,803 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,886,669 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,853,903 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล (โครงการบูรณาการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education ปี 2561
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 20 พ.ค. 2561 การแข่งขันกีฬาวังน้อยจูเนียร์ ครั้งที่ 1
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เจ้าหน้าที่เทศบาลลำตาเสามาพ่นยาป้องกันยุงลาย
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

ฃมรมคนรักในหลวง จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

แสดงความยินดี ผอ.ปราณี ลายเสือ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รร.มัธยมสังคีตวิทยา
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายวิชาการ ม.1
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

ชมรมรถตู้รับ-ส่งนักเรียน
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ถมดินปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

ส่งครูมณฑรี เกตุแก้ว ย้ายไปโรงเรียนบรรหารแจ่มใส่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีทำบุญโดมอนุสรณ์ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนเสิงสาง
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2561
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 2561 มิตรภาพเหนือชัยชนะ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมงานอำลาสถาบัน
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/2592 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th