หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
นางสาวมัทนา นิถานานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเขียนเขต    จ.ปทุมธานี
นายยงยุทธ ดำรงค์ภูมิ
ตำหแน่ง : ช่าง สี 4
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ว่าที่ร้อยตรี อรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเขียนเขต    จ.ปทุมธานี
นายบุญทรง บุญทรง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายบุญช่วย เทียนแป้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายเอกราช ฉัตรใจคำ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,168,526 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,860,857 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,609,340 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,918,471 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,786,348 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,563,093 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,465,448 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,446,951 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,293,191 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,285,294 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,074,610 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,036,501 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,019,892 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,009,990 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,981,393 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันแม่แห่งชาติ 2561
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 23 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษา 2561-ป.1-3
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

"โครงการมิตรภาพสดใสห่างไกลยาเสพติด" โดยสภาเด็กและเยาวชน ตำบลมิตรภาพ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายคุณธรรม 2561-ป.5-6
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษา 61-มัธยม
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษา 61-อนุบาล
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

"เทอดไท้องค์ราชันย์ สืบสานวันภาษาไทย"
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

นิทรรศการ รฯ10
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การเลือกตั้งสภานักเรียน 1/2561
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ตรวจสุขภาพฟัน 1/2561
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ทุนการศึกษา คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับจังหวัด ปีการศึกษา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฏจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

ถวายพระพรชัยมงคล
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/2811 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th