หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
นางลัดดา ดอกประดู่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นานธนดล เศรษฐโท
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,061,899 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,377,256 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,833,886 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,869,883 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,141,976 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,052,601 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,987,590 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,922,521 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,856,442 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,797,039 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,512,831 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,460,856 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,322,343 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,370 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,258,160 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 24 ก.พ. 64 "การเสวนา ประสานพลังานขับเคลื่อนทิศทางการศึกษา สู่อนาคต ลูหหลาน บ้านลาด"
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ครูอุดร ขำคม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมกับ อาจารย์จตุพล ราชพลแสน จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมปรึกษาหารือ กับ พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ ปลัด อบต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เกี่ยวกับการวางแผนงาน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 22 ก.พ.2564
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

ชีวิตวิถีใหม่กับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ทำบุญตักบาตรครบรอบ ๔๔ ปีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลตราด
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การประเมินสุขบัญญัติ
โรงเรียนอนุบาลตราด
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนขัติยะวงษา โดย นายสันติรัฐ ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนั
โรงเรียนขัติยะวงษา
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยสำหรับนักเรียนนักศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยไผ่
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายศรัณย์ บัวทองเรือง เข้าร่วม zoom cloud meeting กับนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงา
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

แสดงนิทรรศการโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จั
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหวิทยศึกษาวังสีทา และโรงเรียนวัดหนองครก
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นิเทศ ติดตามประเมินสัมฤทธิ์ผล Coaching Team ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

มอบทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/4273 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th