หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นายแทนไท ขาวทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
นายจิรภัทร สาทวอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายธนากร ฉายแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางญาดาวดี นิลเปี่ยม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวจันทร์อินทร์ ชูทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,251,720 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,954,121 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,935,868 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,485,910 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,296,144 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,260,894 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,097,643 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,062,365 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,879,894 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,784,504 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,781,061 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,748,123 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,728,529 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,712,362 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,655,146 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติ ปีการศึก
โรงเรียนวัดดอกไม้
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
โรงเรียนบ้านท่าสาป
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

งานวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 (วันที่ 18 สิงหาคม 2560)
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 80 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
( จำนวน 69 รูป / ดู ครั้ง )

ประกวดชุดรีไซเคิลในสับปดาห์วันวิทยาศาตร์ 2560
โรงเรียนสมอทอดศึกษา
( จำนวน 130 รูป / ดู ครั้ง )

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560
โรงเรียนสมอทอดศึกษา
( จำนวน 48 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์
( จำนวน 85 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
( จำนวน 47 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

งานวันอาเซียน 2560
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 71 รูป / ดู ครั้ง )

วันวิทยาศาสตร์และมหกรรมวิชาการ
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 38 รูป / ดู ครั้ง )

ปลูกต้นไม้ในโครงการลดภาวะโลกร้อน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 31 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีกรรมทางคริสตศาสนา (วจนพิธีกรรม)
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/2278 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th