หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ห้องแซงวิทยาคม    จ.ยโสธร
นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,345,278 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,070,348 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,039,790 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,537,048 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,360,723 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,283,201 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,157,910 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,087,995 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,933,465 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,929,882 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,813,465 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,793,956 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,774,076 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,741,620 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,690,372 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2560
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 23 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู อ.ศรีราชา
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหารและผู้แทนครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี 2560
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนครู เข้าร่วมการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนฯ ประจำปี 2560
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษา. ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่จังหวัด จันทบุรี 30 มิ.ย. 60
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหาร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ประจำปี 2560
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเนื่องใน "วันครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย"
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้แทนผู้บริหารและครู เข้าร่วมโครงการฯ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งความสุข
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นป. 5-6 ประจำปีการศึกษา2560 ร.รวุฒิวิทยา
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 76 รูป / ดู ครั้ง )

มุทิตาจิต คุณครูศรีพรรณ ปันแจ่ม
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

คณะศิษย์เก่ามอบรูปผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ผลการแข่งขันงานมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 12
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ทหาร และประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาด
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 37 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ สานฝันในโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
( จำนวน 66 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าค่ายลูกเสือพอเพียง
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)
( จำนวน 59 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมเศรษฐกิจพอเพียง(ทอดบทเรียน)
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี2560
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
( จำนวน 36 รูป / ดู ครั้ง )

ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวพานักเรียนไปแข่งศิลปะหัตถกรรมระดับเขต วันที่ ๖-๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/2354 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th