หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
บาทหลวงวิทยา เขียวประไพ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
นางชลรส บุญสมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,078,277 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,324 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,763,760 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,762,579 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,403,759 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,217,146 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,142,830 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,014,156 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,011,441 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,762,624 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,725,879 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,673,151 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,660,610 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,645,237 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,603,315 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,524,315 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

แข่งวงโยทวาทิต ชิงแชมป์ภาคใต้
โรงเรียนไชยาวิทยา
( จำนวน 71 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ร่วมยินดีกับ ครูแชมพู เพ็งอุ่น ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุทัย
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

คณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 8 เมษายน 2560 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 จัดการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันพระค่ายลูกเสือสำรองปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2559
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเปิดประูสู่สถานศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม มาถึง ก็ได้เวลาแล้วกับกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดนาวง
โรงเรียนวัดนาวง
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2017
โรงเรียนวัดนาวง
( จำนวน 41 รูป / ดู ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตการเกษตร
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านควนสระ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณตาไล่ เภาเส็น
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

เลี้ยงต้อนรับคุณครูวาสนา ศรีจันทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านควนสระ
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนบ้านควนสระ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

วันครู ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/2062 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th