หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นายอารดี พันธุ์ยาง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวฐิตินันท์ คงรอด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวอรอุมา อภัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาววิภาพร บุตรสอน
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวสมหวัง คุณวงศ์
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นาย มนตรี สมใจ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,163,072 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,246 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,978,489 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,988,183 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,289,063 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,729 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,572 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,601 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,936,783 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,421 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,624,179 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,757 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,477,904 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,906 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,795 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

24-25 มีนาคม 2564 วันนี้คณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ได้ม
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

25 มี.ค.2564 ผอ.นพดล อินทร์ลับ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศฯ มอบเกียรติบัตร ผลการสอบได้คะแนนเต็ม 100 ในการป
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

เลี้ยงส่งครูภัทรพลย้ายไปโรงเรียนใหม่
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 36 รูป / ดู ครั้ง )

บัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 31 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนขัติยะวงษา แจ้งการปิด-เปิดเรียน และปฏิทินดำเนินงานโรงเรียน
โรงเรียนขัติยะวงษา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

หนองเกตุใหญ่เกมส์
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก
โรงเรียนบ้านหนองยาง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เลี้ยงต้อนรับ + เลี้ยงส่ง
โรงเรียนบ้านหนองยาง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดร่มเมือง
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ขอแสดงความยินดีกับครูนิภาวรรณ ท้าวสกุล ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนวัดร่มเมือง
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหารและคณะครูร่วมนับเงินทำบุญงานปิดทองวัดเขาพระเอก
โรงเรียนวัดสันติการาม
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปี ๒๕๖๓
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นิทรรศการ กลุ่มพระราชูปถัมภ์ฯ ณ จังหวัดนครพนม ( ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๔ )
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ )
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

จบชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รร.มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี. รับการประเมิน ติดตาม นิเทศการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินจาก สพม.อุดรธาน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

ป้จฉิมนักเรียนปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

เดินทางไกล ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/4377 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th