หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,487 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,202 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,201 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,621 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,228 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,974 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,824 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,898 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,991 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,005 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,860 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,450 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,443 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

ซ้อมกิจกรรมทวบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทำบุญตักบาตร
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

รับการประเมินโรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ปีการศึกษา59วันที่13มีนาคม60
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

มอบรางวัลให้้แก่นักเรียนที่มีคะแนนสอบ NT สูงกว่าระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 21 มิ.ย. 60
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

22 มิถุนายน 2560 พิธืมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาสีดอกนกยูงเกมส์
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ยินดีต้อนรับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเข้าสู่ครอบครัว น.อ.พ. คุณครูชลิตา ไชยศรี
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

พระธรรมทูตแสดงธรรม
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
( จำนวน 43 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมยุวกาชาด
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ทดลองวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

สร้างที่แปรงฟันสำหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนอนุบาลรับประทานอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ทดลองวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคสับปะรส
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ระดมความคิด MY Map
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผลิตเครื่องดักจับแมลงวัน
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/2147 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th