หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
นายบุญทรง บุญทรง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายบุญช่วย เทียนแป้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายเอกราช ฉัตรใจคำ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายสมทรัพย์ สิทธิแก้ว
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายสมชาย ใหม่พรหม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,166,866 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,856,505 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,607,283 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,917,281 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,785,601 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,561,057 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,463,277 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,446,222 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,292,074 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,284,351 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,073,599 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,035,188 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,019,072 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,007,465 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,980,930 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนสภาราชินี 2 13-15 กันยายน 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 201 รูป / ดู ครั้ง )

ครบรอบวันสถาปนา โรงเรียน
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม "ENGLISH CAMP 2018"
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม "STEM CAMP 2018"
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายศิลปะ "เพาะพันธุ์ศิลป์"
โรงเรียนบ้านระเริง
( จำนวน 77 รูป / ดู ครั้ง )

แลโขง
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 82 รูป / ดู ครั้ง )

ร.ร.วัดขรัวช่วยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อ 10 สิงหาคม 2561
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 62 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดขรัวช่วยรับการประเมินโรงรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณลักษณะพื้นฐาน 12 ประการ ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 51 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการใช้ภารเาอังกฤษบูรณาการในการเรียนกรสอนวิชาพลศึกษา
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

การสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

งานแสดงมุทิตาจิต ครูอัจฉราและครูสุณีรัตน์
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 93 รูป / ดู ครั้ง )

ชมรม NFC จัดกิจกรรมเติมฝันปันรัก ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
( จำนวน 38 รูป / ดู ครั้ง )

14 ก.ย.61 นิทรรศการการเรียนรู้แบบโครงการระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

14 กั.ย. 61 งานแม่กลองผูกพัน​ สายสัมพีนธ์วันเกษียณ​
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 45 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการ CSR BPL : คืนกำไรเพื่อสังคม วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ภาพกิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีฯ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/2809 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th