หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ห้องแซงวิทยาคม    จ.ยโสธร
นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,345,278 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,070,349 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,039,791 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,537,048 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,360,723 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,283,203 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,157,911 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,087,995 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,933,466 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,929,882 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,813,465 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,793,956 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,774,076 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,741,620 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,690,372 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 39 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแบบเข้ม เขตภาคใต้ วันที่ 24-30 กันยายน 2560
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ยินดีต้อนรับ ผอ.สพม.30
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมร่วมมือร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองประดับหน้าโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ปลูกด้วยรัก ถวายด้วยใจ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
( จำนวน 32 รูป / ดู ครั้ง )

วันแม่นบพิตำวิทยา ประจำปี 2560
โรงเรียนนบพิตำวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

Block Course(ผู้บำเพ็ญประโยชน์) ปีการศึกษา2560
โรงเรียนหนองห้างพิทยา
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

ตักบาตรเทโว วันออกพรรษา
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

Block Course ปีการศึกษา2560
โรงเรียนหนองห้างพิทยา
( จำนวน 172 รูป / ดู ครั้ง )

9-10 ต.ค 60 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.6
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

4-6 ต.ค.60 ค่ายลูกเสือ ป.1 - ป.6
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

งานเลี้่ยงส่ง ครูดุษฎี นคราวงศ์
โรงเรียนวังวิเศษ
( จำนวน 85 รูป / ดู ครั้ง )

รับเกียรติบัตร ครูผู้สอน O-net , NT 2560
โรงเรียนบ้านชุมแสง
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีเปิด งานมุทิตาจิต ครูดูษฎี นคราวงศ์
โรงเรียนวังวิเศษ
( จำนวน 37 รูป / ดู ครั้ง )

มุทิตาจิต ครูดุษฎี นคราวงศ์
โรงเรียนวังวิเศษ
( จำนวน 41 รูป / ดู ครั้ง )

04 10 60 พิิ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

กรมพลาธิการฯทำบุญทอดกฐินวัดตำหนักใต้และวัดชมภูเวก เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2560
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์ฯไชยราช-ช้างแรก ณ สนามแข่งขันโร
โรงเรียนบ้านไชยราช
( จำนวน 45 รูป / ดู ครั้ง )

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ.ชัยภูมิ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไชยราชร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์วัดกลางไชยราช และนักเรียนเข้ารับทุ
โรงเรียนบ้านไชยราช
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/2354 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th