หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,487 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,201 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,201 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,621 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,228 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,974 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,824 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,898 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,991 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,005 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,860 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,450 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,442 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประชุมกรรมการสถานศึกษาปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

21 มิถุนายน 2560 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์ คณะผู้บริหาร คณะค
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พระธรรมฑูต
โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) DLIT
โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระประวัติศาสตร์)
โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

ตรวจสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษา
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนร่วมร้อยใจประดิษฐ์ "ดอกดารารัตน์" ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง
โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการแข่งขัน โครงการรักษ์ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การประกวดระเบียบแถวสวนสนาม ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)
โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

21 มิ.ย.2560 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนตรนารี ป.6
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทำบุญวันก่อตั้ง โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 41 ปี
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประมวลภาพการแข่งขันคริกเก็ต วันที่ 2
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
( จำนวน 92 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/2147 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th