หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนอรุณเมธา
สพป.ตาก เขต 2
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอำนวย พิณสุวรรณ์
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายสมโภชน์ แสนสุข
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางขนิษฐา พรตเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,104,170 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,723,197 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,497,086 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,844,627 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,718,005 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,492,985 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,419,266 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,395,659 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,252,110 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,226,505 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,017,548 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,972,271 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,963,400 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,949,228 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,905,249 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

(1/2561)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

(1/2561)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา (1/2561)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

12 กรกฎาคม 2561 ตลาดนัดนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

7 กรกฎาคม 2561 กรุงทองคิดส์คัพ ณ สนามสิงห์อารีน่า พัทลุง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

29 มิถุนายน 2561 ดอกนกยูงเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

13 มิถุนายน 2561 อบรมลูกเสือจราจร ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

ปรับภูมิทัศน์ (รอบบริเวณสนาม)
โรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย
โรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง 2561
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเต้นแอรโรบิค
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

งานปรับปรุงกิจกรรมหน้าเสาธง
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดมสนามเด็กเล่น
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันมหกรรมกีฬาอำเภอสอยดาว ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ๑๓ ก.ค ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดดอกไม้ สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหาน
โรงเรียนวัดดอกไม้
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม "เข้าค่ายคืนเมล็ดเพันธุ์ความดีสู่สังคม"
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย เข้าศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ณ ห้องประช
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/2703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th