หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางกาญจนภา จิตรสวัสดิ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวชุติมา จัยยะ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นายอารดี พันธุ์ยาง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวฐิตินันท์ คงรอด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวอรอุมา อภัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาววิภาพร บุตรสอน
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,163,074 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,247 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,978,515 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,988,185 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,289,073 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,732 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,575 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,603 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,936,784 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,426 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,624,184 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,760 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,477,912 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,906 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,796 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

แจกรางวัลจิตอาสาประเดือนมีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

แจกหน้ากากอนามัยและขนม
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

แจกเงินเด็กนักเรียนกระตุ้นเศรษฐกิจ
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เยี่ยมห้องสอบ
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

แจกเงินเด็กนักเรียนกระตุ้นเศรษฐกิจ
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ครูปฐมวัยประเมินขึ้น ป.1
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รอง ผอ.สทศ.จาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมพิธีมอบรางวัลประกวดเขียนเรียงความ “หน้าที่เยาวชนรุ่นใหม่ต่อสังคมไทย”
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

9 เม.ย.64 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 70 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมครู ประจำเดือนเมษายน 2564
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูโรงเรียนแม่สอด พร้อมใจกันไปฉีควัคซีน COVID-19 เพื่อร่วมรณรงค์และเป็นตัวอย่างเชิญชวนให้ประชาชนช
โรงเรียนแม่สอด
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครู ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมอาหารว่าง และสถานที่จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก ของอำเภอแม่สอด
โรงเรียนแม่สอด
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เป็นประธานในกิจกรรมงานกิตติวุฒิที่รัก
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครู ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมสถานที่จัดประชุมการเขียนประเมินตนเอง(SAR)ระดับโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนภ
โรงเรียนแม่สอด
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนัก
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับประทานอาหาร สร้างความสัมพันธ์ไมตรี ส่งความคิ
โรงเรียนแม่สอด
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศ ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านนาทวี
( จำนวน 37 รูป / ดู ครั้ง )

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบรางวัล " รองชนะเลิศอันดับ 1" การแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ โครงการ "กล้
โรงเรียนบ้านนาทวี
( จำนวน 23 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมทีมงานจัดทำ SAR สถานศึกษา ประจำปี 2563
โรงเรียนบ้านนาทวี
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/4377 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th