หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นางสาวนิศารัตน์ สุขเกิด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร    จ.นครศรีธรรมราช
นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ตำหแน่ง : สอนพละ ป.1-ป.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/4
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/2
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวบุญสิตา พัฒบุรี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,039,682 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,622,138 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,398,614 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,776,976 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,650,953 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,429,931 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,394,279 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,323,993 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,222,175 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,165,704 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,967,902 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,919,211 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,909,803 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,886,668 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,853,902 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ต้อนรับครูคนใหม่
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/2561
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

17 พ.ค.2561 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1-ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

15 พ.ค.2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

12 พ.ค.2561 ชุมชนร่วมใจ
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

11 พ.ค.2561 รับฟังนโยบายการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

สัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และพิธีรับโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและรับเงินค่าเสื้อผ้า ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนคลองบางโพธิ์
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
โรงเรียนคลองบางโพธิ์
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ปฐมินเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

ศูนย์อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

ศูนย์อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2018
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

การตรวจสุขภาพประจำปี ของคณะครูในเขตตำบลโพนงาม
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/2592 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th