หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
นางลัดดา ดอกประดู่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นานธนดล เศรษฐโท
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,061,904 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,377,257 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,833,887 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,869,889 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,141,982 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,052,603 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,987,619 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,922,522 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,856,444 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,797,042 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,512,837 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,460,856 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,322,344 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,370 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,258,164 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อความปลอดภัย
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

แจกอาหรเสริม(นม)โรงเรียน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

จัดกิจกรรมสัปดาห์ วันครู
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วัดสุวรรณคีรีเขต เลี้นงไอศกรีม เนื่องในวันเด็ก
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมทางไกล
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินการอ่าน-การเขียนของนักเรียน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รับมอบของขวัญวันเด็ก
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาขอขอบพระคุณ​ 1.ท่าน​สมศักดิ์​ ศิษย์เก่าสว
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาและนางสุพรรณี เสาใบ รองผู้อำนวยการโรงเ
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิษณุ เดชใด ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี พร้อมด้วย
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 23. กุมภาพันธ์. 2564. ท่านรองสิทธิชัย. โคนาหาญ ท่านรองสานนท์. สุดสวาสดิ์ และตัวแทนชุมชนในตลา
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิษณุ เดชใด ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี พร้อมด้วย
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิษณุ เดชใด ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี พร้อมด้วย
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/4273 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th