หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ตำหแน่ง : ครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )    จ.พังงา
นางสาวดวงเดือน เจ๊ะสา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
นายมงคล อิ่มสุวรรณ
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานปกครอง
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
นางสาวศวรรยา อนุศาสนี
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
นางสุรัชฎา ตรีสัจจญาณ
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
นางสุวิมล อินชนะ
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,550,538 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,433,984 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,281,335 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,691,301 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,548,729 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,353,029 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,336,367 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,188,056 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,177,642 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,095,656 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,897,648 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,884,509 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,818,401 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,814,571 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ครูกรนิภา สังศรีสุข รับรางวัลครูไทยรัฐวิทยาดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไท
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ร่วมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ สำนักสงฆ์เนินสันติ อ.ท่าแซะ จ.ชุ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

มหกรรมภาพความสำดร็จไทยรัฐวิทยาภาคใต้ กลุ่มพรอันดามัน ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเดินทางไกลไม่แรมคืนลูกเสือสำรอง ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

รับการประเมิน โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมสัมมนา ครูไทยรัฐวิทยาภาคใต้ เรื่อง ครูไทยรัฐวิทยา ๔.๐ ณ จังหวัดนครศรีฯ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 31 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันคริสมาส ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

ส่งครูไปบรรจุรับราชการ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

9 มี.ค.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 42 รูป / ดู ครั้ง )

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบ รร.ไทยรัฐวิทยา๔๐ (บ้านควนโพธิ์) จังหวัดสตูล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

รับการประเมิน ครูไทยรัฐวิทยาดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
( จำนวน 67 รูป / ดู ครั้ง )

7 มี.ค. 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 41 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

6 มี.ค. 2561 รับการประเมิน OBECQA
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 32 รูป / ดู ครั้ง )

มุฑิตาจิต คุณครูเวียงจิต จินาทิตย์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/2552 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th