หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
นางลัดดา ดอกประดู่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นานธนดล เศรษฐโท
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,061,905 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,377,259 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,833,888 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,869,889 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,141,985 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,052,603 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,987,622 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,922,522 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,856,444 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,797,043 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,512,837 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,460,858 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,322,344 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,371 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,258,166 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนผดุงปัญญา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
โรงเรียนผดุงปัญญา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ ระดับจังหวัด
โรงเรียนผดุงปัญญา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญ ระดับจังหวัด
โรงเรียนผดุงปัญญา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม KidBright AIBot Tournament
โรงเรียนผดุงปัญญา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ติดตามโครงการอาหารกลางวัน ระดับศูนย์ฯ
โรงเรียนบ้านหนองยาง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดมหาวนาราม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

แนแนวสัญจร
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูพัชระ วงศ์เจริญ ที่ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

การทดสอบ pre o-net ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนนาดีพิทยาคม นำโดย นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได
โรงเรียนนาดีพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนสามหมอวิทยา จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน5/2564 เรื่อง โรงเรียนบ้านทองหลางน้อยได้จัดกิจกรรม เดินทางไกลลูกเสือ เนตร
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน3/2564 เรื่อง ผอ.ทิพวรรณ์ เทพเรียน นำคณะครูและนักเรียนร่วมฟังเทศน์มหาชาติ
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เยี่ยมโครงการสอนเสริม โอเนต ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 2
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน5/2564 เรื่อง โรงเรียนบ้านทองหลางน้อยได้จัดกิจกรรม เดินทางไกลลูกเสือ เนตร
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน4/2564 เรื่อง นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.นม.6 นำคณะประเมินการปรับชั้นงาน
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/4273 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th