หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
นางสาวมัทนา นิถานานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเขียนเขต    จ.ปทุมธานี
นายยงยุทธ ดำรงค์ภูมิ
ตำหแน่ง : ช่าง สี 4
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ว่าที่ร้อยตรี อรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเขียนเขต    จ.ปทุมธานี
นายบุญทรง บุญทรง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายบุญช่วย เทียนแป้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายเอกราช ฉัตรใจคำ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,168,539 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,860,875 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,609,356 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,918,473 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,786,350 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,563,098 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,465,450 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,446,955 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,293,195 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,285,297 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,074,617 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,036,504 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,019,892 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,010,003 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,981,395 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ชมรม NFC จัดกิจกรรมเติมฝันปันรัก ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
( จำนวน 38 รูป / ดู ครั้ง )

14 ก.ย.61 นิทรรศการการเรียนรู้แบบโครงการระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

14 กั.ย. 61 งานแม่กลองผูกพัน​ สายสัมพีนธ์วันเกษียณ​
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 45 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการ CSR BPL : คืนกำไรเพื่อสังคม วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ภาพกิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีฯ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านคลองสระ
( จำนวน 134 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 49 รูป / ดู ครั้ง )

ทีมเคลื่อนที่เร็ว สพฐ. ติดตามการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 14 ก.ย.61 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 115 รูป / ดู ครั้ง )

Srifa Game บรรยากาศกีฬาสีภายใน (หญิง) วันที่ 12-13 ก.ย. 2561
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

ถวายพระพร 66 พรรษา รัชกาลที่ 10
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายอำเภอสะบ้
โรงเรียนสะบ้าย้อย
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ฉีดวัคซีน
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

บูรณาการ วันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอาเซียนและถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมนักเรียนไทยสุขภาพดี
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รอบรู้เรื่องกฎหมาย กับ การบรรยายพิเศษจากคณะผู้แทนอัยการจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการอบรมเพื่อนที่ปรึกษา YC
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/2811 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th