หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,487 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,203 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,201 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,621 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,228 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,974 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,824 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,898 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,992 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,005 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,860 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,451 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,443 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม3 ม6 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

แห่ผ้าป่าเพื่อการศึกษา2560
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

เปิดบ้านวิชการ ประจำปีการศึกษา2/2559
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

นำนักเรียนทุกระดับชั้น ไปทัศนศึกษา
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 225 รูป / ดู ครั้ง )

18 มิถุนายน 2560 คณะครูอบรม PLC ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2560
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

มหกรรมพลังเยาวชน ทำดีตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน ร่วมต้านภัยยาเสพติด ปี 2560
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันงดสูบบุหรี่โลก 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

สวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิด ชุมชน ครั้งที่ 29
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

รับรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

รับรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/2147 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th