หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
บาทหลวงวิทยา เขียวประไพ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
นางชลรส บุญสมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,078,277 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,324 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,763,761 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,762,579 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,403,759 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,217,146 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,142,831 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,014,156 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,011,441 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,762,624 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,725,879 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,673,151 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,660,610 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,645,237 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,603,315 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,524,315 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

จัดเตรียมความพร้อมโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ระชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกณฑ์และคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

รับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

คณะกรรมการเก็บข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา2559
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

วันแห่งความสำเร็จ
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

วางแผนประชุมการจัดทำ SAR ปี 2559 และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2560
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 367 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าค่ายพักเเรมลูกเสือสามัญ-สำรอง
โรงเรียนบ้านกลาง
( จำนวน 58 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมรับวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อง
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าค่ายพักเเรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนบ้านกลาง
( จำนวน 66 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและการจัดจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำคลองเทพ เนื่องในวันอนุรักษ์ไทย ประจำปี
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 3-4 เม.ย.60 คณะครู ศึกษาดูงาน ณ สวนลุงไสว ศรียา
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
( จำนวน 45 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/2062 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th