หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวภิญญาพัชญ์ นาระหัด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวชมพูนุท ผิวผ่อง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัทรยาพร ทองอันตัง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นายชนาวุธ เภาภู่
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวกัญญารัตน์ เกิดศิริ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นายเศรษฐการ ปรางค์ทอง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,163,084 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,250 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,978,566 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,988,197 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,289,092 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,745 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,579 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,608 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,936,793 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,439 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,624,194 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,761 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,477,928 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,910 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,800 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีอำลาสถานบัน ปีการศึกษา2563(ช่วงบ่าย)C1
โรงเรียนมหิศราธิบดี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนมหิศราธิบดี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาปลอดแอลกอฮอล์และยาสูบ
โรงเรียนมหิศราธิบดี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ตัวแทนนักเรียน ชั้น ม.3 เข้าศึกษาดูงานและรับสมัครฝึกอาชีพ
โรงเรียนมหิศราธิบดี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับคณะกรมการนิเทศ
โรงเรียนมหิศราธิบดี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนมหิศราธิบดี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ศึกษาดูงานโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ครูศรีวิไล ทองเพ็ชร กล่าวอำลานักเรียน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมงานวิ่งการกุศล RUN FOR DOME 2021
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันจักรี ปี 2564
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเลี้ยงส่งครูศรีวิไล และเลี้ยงต้อนรับครูภักตร์พิมล
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูโรงเรียนร่วมคุมสอบนักเรียนกศน. ภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

เบื้องหลังกิจกรรมซ้อมบูม และจัดซุ้มถ่ายรูป
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/4377 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th