หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ห้องแซงวิทยาคม    จ.ยโสธร
นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,345,277 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,070,344 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,039,783 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,537,042 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,360,720 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,283,200 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,157,906 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,087,992 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,933,456 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,929,878 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,813,464 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,793,954 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,774,075 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,741,619 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,690,369 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมค่ายเยาวชนอาสาพลังแผ่นดิน " ลูกขอนหาด วันใส ห่างไกลสารเสพติด ปี 2560 "
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
( จำนวน 11 รูป)

ทัศนศึกษา
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
( จำนวน 4 รูป)

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
( จำนวน 3 รูป)

ถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และว
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
( จำนวน 8 รูป)

นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 5 รูป)

มูลนิธิศุภนิมิต มอบก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ให้โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 4 รูป)

คณะครูโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ร่วมกันทำบุญเนื่องในวัดออกพรรษา ณ วัดสมอทอง
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร การดำเนินทางวินัยข้าราชการครู
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 17 รูป)

โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดสู่อาเซียน
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 10 รูป)

คณะครูโรงเรีนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ร่วมงานกษิณาลัย 2560 อำเภอห้วยคต ณ โรงเรียนไทยรัฐ 58
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป)

นักเรียนโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้เรียนดีมีอนาคต สนับสนุนโดย สสส
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 34 รูป)

โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 5 รูป)

การประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพเพื่อรับรางวัลระดับโรงเรียน ScQA
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 16 รูป)

นักเรียนโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์เข้าอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในโรงเรียน
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 8 รูป)

การประเมินประสิทธภาพของผู้อำนวยการศรีภาวรรณ ไสโสภา โดยคณะกรรมการกลุ่มพนารักษ์
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 6 รูป)

นักเรียนโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์รับการตรวจสารเสพติด
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 9 รูป)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบโรงงานน้ำดื่มเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 8 รูป)

นักเรียนโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ร่วมงานเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 10 รูป)

โครงการส่งเสริมโรงเรียนปลอดยาเสพติดโดยชมรม To Be Number One ประจำปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 26 รูป)

โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 16 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2354 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th