หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาว ชไมภรณ์ ภิญโญ
ตำหแน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
โสภณ สุขภประเสริฐ
ตำหแน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเกริกเกียรติ จำนง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวสุภาภรณ์ สัตถาพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,257,080 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,959,463 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,938,701 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,487,963 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,298,506 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,261,873 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,099,955 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,063,547 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,882,474 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,788,231 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,785,957 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,750,014 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,730,501 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,713,684 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,656,744 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมอบรมควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในวัยเด็กเรียน
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
( จำนวน 17 รูป)

กีฬาสหวิทยาเขตป้อมปราการเกมส์ ครั้งที่ 6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
( จำนวน 31 รูป)

ประเมินศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
( จำนวน 42 รูป)

กิจกรรมงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๔
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 40 รูป)

มูลนิธิศุภนิมิตรอบรมเกษตร โรงเรียนเครือข่ายแก้มใส
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
( จำนวน 61 รูป)

วันแม่ 12 สิงหา
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
( จำนวน 40 รูป)

กิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
( จำนวน 13 รูป)

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
( จำนวน 21 รูป)

มอบของรางวัลให้กับนักเรียน กิจกรรมวันแม่ของนักเรียนระดับอนุบาล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 9 รูป)

Srifa Games กีฬาสีวันแรกของนักเรียน
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

ขอขอบพระคุณ ผศ.ทรงวุฒิ คิดควร อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคุณสมทรง รักษารัตน์
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวัน
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

การอบรม ตามโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 5 อำเภอเขาย้อย
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บ
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

พิธีมอบรางวัล รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ - ก้อง อนุสรณ์" ขอต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภู
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
( จำนวน 40 รูป)

อบรมการทำหุ่นยนต์เบื้องต้น เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนรู้สู่นักเรียน
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์แนะแนวโรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหรา
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 23 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2282 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th