หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
บาทหลวงวิทยา เขียวประไพ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
นางชลรส บุญสมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,078,266 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,324 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,763,760 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,762,579 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,403,756 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,217,145 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,142,825 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,014,154 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,011,441 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,762,624 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,725,879 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,673,150 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,660,610 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,645,237 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,603,315 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,524,315 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 มีค 60
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
( จำนวน 114 รูป)

วันแห่งความสำเร็จ 2559
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

เก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงนาสาธิตการเกษตร
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

พิธีมอบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา2559
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป)

เข้าค่ายลูกเสือกลุ่มศรีราชา 3 ณ ค่ายลูกเสือวชิรวุธ 15-17 มี.ค.60
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
( จำนวน 79 รูป)

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่2559
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
( จำนวน 15 รูป)

ผอ.รร.และคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ อ.จีรวรรณ 17 เม.ย 60 ณ วัดละไม
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 5 รูป)

รองสนชัยและครูพงษ์ษาศึกษาโครงการขยะ ณ โครราช 30 มี.8 60
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 5 รูป)

13 เม.ย. 60 วันสงกรานต์
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 17 รูป)

กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
( จำนวน 30 รูป)

รับบัณฑิตน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
( จำนวน 23 รูป)

มอบประกาศณียบัตรมัธยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
( จำนวน 17 รูป)

นักเรียนเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่๙
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 11 รูป)

สืบสานประเพณีไทย นำคณะครูขอพรผู้ใหญ่โอกาสปีใหม่ไทย
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 4 รูป)

วันที่ 12 เมษายน 2560 ผู้บริหารและตัวแทนครู ขอพรปีใหม่ไทยและมอบกระเช้าแก่ท่านกำจัด คงหนู. ผอ.สพป.นนท
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป)

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียน 2/2559 (After Action Review : AAR)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป)

ค่ายลูกเสือ Junior scout
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ Active Learning ผ่านกระบวนการเรียนรู้ PBL
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป)

พิธีรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
( จำนวน 95 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2062 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th