หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวเบญญทิพย์ นามวงษา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
นายคมกฤช ทองนพคุณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
นายวสัน บุญพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพิราวรรณ เพิ่มทวี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญนัก
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
นางสาวอิสรีย์ อ่อนนวม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,604,824 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,545,450 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,352,713 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,742,483 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,613,251 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,389,773 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,378,363 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,271,837 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,207,002 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,136,575 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,941,979 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,906,465 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,876,396 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,849,411 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,837,177 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การตรวจเยี่ยมการทำงานของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 5 รูป)

ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 10 รูป)

โครงการสานใจเด็กไทยของชาติ ปี 61 ครั้งที่ 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมญาลันนันบารู ครั้งที่ 2/2560
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 5 รูป)

ว่าที่พ.ต.นรินทร์ พานคำ มาอนุโมทนาบุญกับสามเณร ที่พักสงฆ์ป่าดอนชีบ้านปะอาวเหนือ
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

ว่าที่พ.ต.นรินทร์ พานคำ คณะครูร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระประธานและพระประจำห้องเรียน โรงเรียนบ้านปะอาว
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

คุณครูนำนักเรียนแสดงรำในงานบุญมหาชาติประจำปีของวัดเรียบปะอาวใต้
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

ว่าที่พ.ต.นรินทร์ พานคำ คณะครูร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ณ วัดเรียบปะอาวใต้
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

รร.บ้านปะอาวตรวจรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมกับระบบปฏิบัติการสำนักงาน ปีงบประมาณ2561
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

ว่าที่พ.ต.นรินทร์ พานคำ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานบุญต้นดอกผึ้ง วัดบูรพาปะอาวเหนือ
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

ว่าที่พ.ต.นรินทร์ พานคำ นำคณะครูและนักเรียนเข้าช่วยงานวัดบูรพาบ้านปะอาวเหนือ ทำบุญต้นดอกผึ้ง
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

ว่าที่พ.ต.นรินทร์ พานคำ ร่วมเปิดงานขับเคลื่อนเครือข่ายอพ.สธ.ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ณ บ้านกงพะเนียง อ.เข
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

ว่าที่พ.ต.นรินทร์ พานคำ นำคณะครูและบุคลากรร่วมปิดกล่องชอล์กและเลี้ยงส่งครูธุรการ
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

ว่าที่พ.ต.นรินทร์ พานคำ เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนบ้านปะอาวจัดทำVTRชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนม.ต้น เรื่อง งานช่างทองเหลือ
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

คุณนุชนี ทาตระกูลเข้ารับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชธานี
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

ตัวแทนนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชาวอุบลราชธานี ณ หอประชุมราชธานี
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

ชาวบ้านปะอาวร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวทาสีกำแพงวัดบูรพาปะอาวเหนือ
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)

นักเรียนเข้าฝึกอบรมแกนนำเยาวชนและผู้นำทางการศึกษา ณ โรงแรมเนวด้าคอนเวนชั่น
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2578 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th