หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
บาทหลวงวิทยา เขียวประไพ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
นางชลรส บุญสมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,078,269 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,324 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,763,760 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,762,579 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,403,757 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,217,146 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,142,825 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,014,154 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,011,441 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,762,624 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,725,879 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,673,151 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,660,610 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,645,237 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,603,315 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,524,315 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ผอ.รดน้ำดำหัวผูู้สูงอายุ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 3 รูป)

บุคลากรโรงเรียนวัดยางเอนร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอบต.ท่าโพธิ์ สงกรานต์ 2560
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
โรงเรียนบ้านศิลา
( จำนวน 6 รูป)

ผ้าป่าการศึกษา(11 เมษายน 2560)
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 20 รูป)

รดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป)

ต้อนรับคณะจาก รร.ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร มาส่งคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่เขาทองพิทยาคม
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 10 รูป)

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 ม.4
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

ผอ. พบปะนักเรียนที่มาสอบวัดความรู้พื้นฐานฯก่อนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

ต้อนรับ ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ที่ศูนย์การเรียนรู้ภูทอง
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 9 รูป)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโควตามหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 6 รูป)

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 6
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 19 รูป)

เปิดตัว"ร่มแจง"วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนเขาทองพิทยาคม และประมินผอ.
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 9 รูป)

18 ก.พ.60:ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ชุมชม เพื่อน พี่ น้อง ศิษย์เก่า ในโอกาสครบรอบ 99 ปี โรงเรียนบ้านดอนบม
โรงเรียนบ้านดอนบม
( จำนวน 48 รูป)

7-9 กุมภาพันธ์ 2560 : เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จ.เพชรบุรี-ประ
โรงเรียนบ้านดอนบม
( จำนวน 28 รูป)

สรงน้ำพระ/รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 15 รูป)

วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
( จำนวน 23 รูป)

กิจกรรมสงกรานต์ (ภาคฤดูร้อน 2560)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 90 รูป)

ผู้บริหาร คณะครู ศึกษาดูงานจังหวัดพะเยา (2/2559)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 17 รูป)

พิธีบวงสรวงศาลตายาย (2/2559)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 0 รูป)

สงกรานต์ สพฟ.กทม. ๒๕๖๐ (๑๑ เมษายน ๒๕๖๐)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 41 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2062 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th