หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนอรุณเมธา
สพป.ตาก เขต 2
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอำนวย พิณสุวรรณ์
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายสมโภชน์ แสนสุข
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางขนิษฐา พรตเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,104,170 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,723,197 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,497,084 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,844,619 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,718,005 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,492,985 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,419,266 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,395,659 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,252,110 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,226,505 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,017,526 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,972,271 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,963,397 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,949,224 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,905,249 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โครงการค่ายวิชาการกิจกรรม ค่ายหรรษาภาษาจีน ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 10 รูป)

โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคคากรทางการศึกษา อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 5 รูป)

โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ครั้งที่ ๑
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 5 รูป)

โครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทัพยากรธรรมชาติ
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 10 รูป)

พิธิปลูป่า บวชป่าชุมชน เพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพป่าชุมชน
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 5 รูป)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 5 รูป)

ค่ายวิชาการ STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 5 รูป)

ค่ายคุณธรรม
โรงเรียนสิรินคริสเตียน
( จำนวน 50 รูป)

โครงการสายธารแห่งน้ำใจ สายใยHQU2 ครั้งที่ 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
( จำนวน 17 รูป)

โครงการสามพร้าววิทยาเพื่อรักในวัยใสป้องกันภัยในวัยเรียน
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
( จำนวน 5 รูป)

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป)

11-13 ก.ค. 61 มหกรรมกีฬาประชาชน ระดับอำเภอ
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 17 รูป)

การประชุมพัฒนาความร่วมมือสถานศึกษา เพื่อพัฒนารถรับ - ส่งนักเรียนปลอดภัย
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

โครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศสู่เยาวชนท้องถิ่น โดยกลุ่มสาระสังคม ฯ ร่วมกับ ม.พะเยา
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป)

วันที่ 16 ก.ค.61 รับมอบแผงโซล่าเซลล์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 12 รูป)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 95 รูป)

นักเรียนชั้นป.4 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 87 รูป)

โครงการจิดอาสาทำดีด้วยหัวใจ (๑๖ ก.ค.๖๑)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 21 รูป)

ท่องเที่ยวเรียนรู้ป.5 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ และมิวเซียมสยาม
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 172 รูป)

English Day Camp Primary 6
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 30 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th