หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,486 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,201 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,201 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,619 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,228 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,972 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,824 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,897 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,991 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,005 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,860 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,450 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,441 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีวันไหว้ครูโรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ)
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
( จำนวน 10 รูป)

เดินรณรงค์ TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 11 รูป)

รด.รักดี มีน้ำใจให้น้อง
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
( จำนวน 35 รูป)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 16 รูป)

พิธีไหว้ครูและเลือกประธานนักเรียน
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาปี 2560
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
( จำนวน 26 รูป)

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.4-6
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
( จำนวน 14 รูป)

ต้อนรับ สพฐ. ในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนบ้านหนองปลามันเข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดสว่างเพชร
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
( จำนวน 0 รูป)

โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร (PISA)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
( จำนวน 0 รูป)

การประกวดตัวละครเรื่องพระอภัยมณี
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 20 รูป)

การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาความคิดแบบเติบโตสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Growth Mindset
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
( จำนวน 0 รูป)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายฯเวียงกาหลง วนาเทวี จ.เชียงราย
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
( จำนวน 0 รูป)

วันไหว้ครู 2560
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
( จำนวน 0 รูป)

ความยั่งยืนกับโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
( จำนวน 19 รูป)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (sQip)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
( จำนวน 0 รูป)

โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
( จำนวน 0 รูป)

เข้าชมนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 19 รูป)

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) จ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 27 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2147 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th