หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวปณิดา สีละโคตร
ตำหแน่ง : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา (ครูพี่เลี้ยง)
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดศรีจันทร์    จ.ขอนแก่น
นายธนวัฒน์ เพียลาด
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
นายชัชวาลย์ ดวงรัตน์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
นายสุรสรรค์ ทองสมบัติ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นางพรทิพย์ บรรเทา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นางศศิธร สามัญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,170,808 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,863,296 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,852,077 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,450,827 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,241,142 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,223,308 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,059,081 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,042,723 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,830,232 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,759,247 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,713,442 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,690,961 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,690,036 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,656,303 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,632,817 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 60
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 10 รูป)

27 มิ.ย.60 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.3-4
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 30 รูป)

26 มิ.ย.60 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 57 รูป)

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (15 มิถุนายน พ.ศ.2560 )
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
( จำนวน 7 รูป)

วันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 2560
โรงเรียนเสิงสาง
( จำนวน 40 รูป)

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
( จำนวน 44 รูป)

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
โรงเรียนบ้านแม่นะ
( จำนวน 109 รูป)

กิจกรรมต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดไผ่ตัน
( จำนวน 14 รูป)

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 26 รูป)

กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนวัดไผ่ตัน
( จำนวน 8 รูป)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

วันปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
( จำนวน 12 รูป)

วันที่ 26 มิ.ย.60 ลูกเสือต้านยาเสพติด
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 74 รูป)

วันที่ 27 มิ.ย.60 โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียน
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 45 รูป)

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา60
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
( จำนวน 29 รูป)

การนิเทศ ติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
( จำนวน 7 รูป)

วันไหว้ครู ปีการศึกษา60
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
( จำนวน 31 รูป)

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
( จำนวน 17 รูป)

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/2164 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th