หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวสุพรรณี โสภี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
นางสาวปรางสุดา สมบูรณ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านทุ่งเพียง    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนิสากร ดาโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านทุ่งเพียง    จ.อุบลราชธานี
นางสาวตุ๊กตา แก้วประดับ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านทุ่งเพียง    จ.อุบลราชธานี
นางสาวจิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวกนกวรรณ เจริญอึ๊ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,034,432 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,959,704 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,722,727 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,711,254 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,376,961 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,200,560 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,097,665 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,990,909 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,983,988 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,727,459 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,711,352 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,652,385 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,642,462 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,620,232 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,584,679 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,491,778 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาค 2/2559
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป)

กิจกรรมวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

วันมาฆบูชา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

การประกวดมารยาทไทย เนื่องในงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป)

การประชุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป)

งานประเพณีบุญเดือน 4 บ.โนนคำ (18 มี.ค.60)
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
( จำนวน 29 รูป)

กิจกรรมงานประเพณีบุญเดือน 4 บ้านยามกาน้อย
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
( จำนวน 20 รูป)

การนำเสนอแผนการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียน ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ธน
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 9 รูป)

พฺิธีมอบประกาศนียบัตรและบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" สพป.สท1
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์
( จำนวน 9 รูป)

ค่ายลูกเสือสำรอง "Day Camp" ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป)

ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสังคมศาสตร์
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
( จำนวน 13 รูป)

ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสังคม ณ ล่องแก่งธารทองสตูล
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
( จำนวน 2 รูป)

ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระฯภาษาไทย ณ สวนนํ้าหาดใหญ่
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
( จำนวน 18 รูป)

ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ล่องแก่งธารทองสตูล
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
( จำนวน 4 รูป)

ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสุขศึกษา,การงานอาชีพฯและศิลปะ ณ ล่องแก่งธารทองสตูล
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
( จำนวน 9 รูป)

งานคอตัมอัลกุรอ่าน วันที่ 15 มีนาคม 2560
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
( จำนวน 51 รูป)

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 มี.ค.60
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
( จำนวน 57 รูป)

ผู้แทนผู้บริหารเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 15 รูป)

90 ปีโรงเรียนบ้านท่าลาด "เก้าสิบปีก้าวไกล เพราะชุมชนร่วมใจพัฒนา"
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)
( จำนวน 21 รูป)

ผู้แทนครูและนักเรียนร่วมเตรียมความพร้อมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 30 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/2042 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th