หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวสุพรรณี โสภี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
นางสาวปรางสุดา สมบูรณ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านทุ่งเพียง    จ.อุบลราชธานี
นางสาวนิสากร ดาโรจน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านทุ่งเพียง    จ.อุบลราชธานี
นางสาวตุ๊กตา แก้วประดับ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านทุ่งเพียง    จ.อุบลราชธานี
นางสาวจิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวกนกวรรณ เจริญอึ๊ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,034,434 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,959,704 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,722,727 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,711,256 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,376,961 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,200,560 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,097,665 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,990,909 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,983,988 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,727,459 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,711,352 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,652,386 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,642,462 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,620,232 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,584,679 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,491,780 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 50 รูป)

การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๖
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 53 รูป)

งานพญาปาด เทศกาลหอมและกระเทียมของดีอำเภอน้ำปาด 2560
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
( จำนวน 63 รูป)

คณะครูเข้าจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
( จำนวน 7 รูป)

คณะครูเข้าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
( จำนวน 11 รูป)

คณะครูเข้าจัดกิจกรรม Open House
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป)

คณะครูเข้าจัดกิจกรรมตักบตรทำบุญส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป)

คณะครูเข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
( จำนวน 1 รูป)

คณะครูนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
( จำนวน 1 รูป)

แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ม.4
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
( จำนวน 26 รูป)

คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ พี.ซี. คาวบอยทาวน์
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
( จำนวน 4 รูป)

24 - 26 มกราคม 2560 อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายพุทธบุตรอารยาภิวัทธน์ (สหปฏิบัติ) อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพร
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
( จำนวน 22 รูป)


โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
( จำนวน 15 รูป)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกาษา 2559
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
( จำนวน 18 รูป)

ผู้บริหาร-คณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ นายแสง โกสีย์รัตนาภิบาล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
( จำนวน 7 รูป)

ปัจฉิม ม.3 รุ่น 24
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
( จำนวน 55 รูป)

ลูกเสือ
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
( จำนวน 43 รูป)

รับประทานอาหารเที่ยง
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
( จำนวน 24 รูป)

ม.3 รุ่น 24
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
( จำนวน 13 รูป)

ม.3 รุ่น 23
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
( จำนวน 25 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/2042 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th