หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวปณิดา สีละโคตร
ตำหแน่ง : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา (ครูพี่เลี้ยง)
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดศรีจันทร์    จ.ขอนแก่น
นายธนวัฒน์ เพียลาด
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
นายชัชวาลย์ ดวงรัตน์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
นายสุรสรรค์ ทองสมบัติ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นางพรทิพย์ บรรเทา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นางศศิธร สามัญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,170,808 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,863,295 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,852,077 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,450,827 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,241,142 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,223,308 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,059,081 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,042,723 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,830,231 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,759,247 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,713,442 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,690,961 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,690,036 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,656,303 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,632,817 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การอบรมปฐมพบาลเบื้อต้น (1/2560)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 30 รูป)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 38 รูป)

โรงเรียนบ้านหนองบัวจัดกิจกรรมบูรณาการ. สดุดีสุนทรภู่. เชิดชูภาษาไทย ห่างไกลยาเสพติด. เป็นมิตรสิ่งแว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
( จำนวน 11 รูป)

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 22 รูป)

ต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง)
( จำนวน 167 รูป)

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
( จำนวน 11 รูป)

กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติด" โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
( จำนวน 9 รูป)

ค่ายพัฒนาเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” กลุ่มโรงเรียนที่ 5 สองฝั่งน่าน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
( จำนวน 10 รูป)

นักเรียนเข้าร่วมการเกษตรตามแนวทางและเกษตรทฤษฏีใหม่
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป)

หิจกรรมวันสุนทร๓ู่
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
( จำนวน 10 รูป)

การมอบรับทุนการศึกษาจาก บริษัทซันกรุ๊ป จำกัด
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป)

การทดสอบวัดและประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 1/2560
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 13 รูป)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรมสายสัมพันธ์พุทธ-คริสต์
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 35 รูป)

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 37 รูป)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน "ห่างไกลเหล้า บุหรีี่ และยาเสพติด"
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมตอนเช้าภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 7 รูป)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 30 รูป)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 83 รูป)

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 8 รูป)

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 19 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/2164 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th