หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนร่มเกล้า
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนอรุณเมธา
สพป.ตาก เขต 2
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอำนวย พิณสุวรรณ์
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุขใจ สมแสน
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นายสมโภชน์ แสนสุข
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ตำหแน่ง : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537)    จ.ฉะเชิงเทรา
นางขนิษฐา พรตเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,104,166 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,723,197 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,497,082 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,844,619 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,718,004 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,492,983 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,419,266 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,395,659 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,252,110 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,226,505 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,017,526 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,972,270 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,963,396 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,949,224 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,905,248 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ตรวจสุขภาพประจำปี ชั้น ป.1-4
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
( จำนวน 5 รูป)

10 ก.ค.61 กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดท่าเรือ
( จำนวน 37 รูป)

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 14 รูป)

ประชุมครูแกนนำ..โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 9 รูป)

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสมชัย อภิรัตนาชัย
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมอำลา ผู้อำนวยการสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอ
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)

รับประทานอาหาร เลี้ยงส่งผู้อำนวยการสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)

โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)

ประชุมนิเทศติดตามฯ ครั้งที่ 5/2561
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)

ค่ายคณิตศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)

อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)

โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)

โครงการฝึกอบรมความรู้ทัวไปทางกฎหมาย
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)

คณะครู และนักเรียนจิตอาสา ทำกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)

พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/2703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th