หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวปณิดา สีละโคตร
ตำหแน่ง : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา (ครูพี่เลี้ยง)
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดศรีจันทร์    จ.ขอนแก่น
นายธนวัฒน์ เพียลาด
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
นายชัชวาลย์ ดวงรัตน์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
นายสุรสรรค์ ทองสมบัติ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นางพรทิพย์ บรรเทา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นางศศิธร สามัญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,170,808 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,863,297 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,852,077 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,450,827 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,241,142 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,223,309 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,059,081 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,042,723 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,830,232 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,759,247 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,713,442 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,690,961 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,690,038 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,656,305 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,632,817 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 15 รูป)

กิจกรรมล่องไพร อ.มาลัย บูพินิจ กับห้องสมุดโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรม English Drill
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 7 รูป)

ปลูกฝังจริยธรรม นำสู่การปฏิบัติ มารยาทไทย
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
( จำนวน 16 รูป)

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (1/2560)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
( จำนวน 0 รูป)

ศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
( จำนวน 11 รูป)

สอบวัดผลการ อ่าน การเขียน ภาษาไทย
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
( จำนวน 18 รูป)

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26มิ.ย60
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
( จำนวน 26 รูป)

กิจกรรมเด็กดีที่สมควรยกย่องระดับปฐมวัย ณ ย่านเมืองเก่าสงขลา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 62 รูป)

วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 60
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 16 รูป)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 60
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 9 รูป)

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 22-24 มิถุนายน 2560
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 23 รูป)

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 13 รูป)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 26 รูป)

กิจกรรมค่ายวิทย์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 96 รูป)

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

กิจกรรมงานวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 23 รูป)

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบ STEM และ EBE
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป)

นักศึกษาวิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์มาฝึกประสบการณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้กับห้องเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วั
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 15 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/2164 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th