หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ห้องแซงวิทยาคม    จ.ยโสธร
นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,345,277 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,070,341 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,039,782 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,537,041 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,360,719 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,283,199 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,157,899 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,087,991 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,933,454 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,929,877 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,813,464 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,793,953 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,774,074 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,741,616 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,690,369 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เตรียมงานจัดนิทรรศการโรงเรียนปลอดขยะสัญจร ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมขยายผลโรงเรียนปลอดขยะสัญจร Zero waste school
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 16 รูป)

จัดนิทรรศการและเข้ารับการพัฒนางานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านของสพป.พล.1
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 7 รูป)

บการประเมินโรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 17 รูป)

ประชุมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภาเขต สพป.พล.1
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 15 รูป)

ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกและมาฉีดวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 13 รูป)

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 3 รูป)

ครงการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการของนักเรียนชั้นป. 4 -5 จัดโดยคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 7 รูป)

รับมอบเงินพัฒนาการศึกษาจากญาติป้าเฟ้อ กลมพุก
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 2 รูป)

รับเกียรติบัตร โรงเรียนศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป)

ลตัสเอ็กเพลส สาขาวัดจุฬามณีมอบอุปกรณ์กีฬาและจัดกิจกรรมร่วมใจพัฒนาชุมชน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 6 รูป)

ตกแต่งซุ้มเกษียณครูภาษาไทย
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 13 รูป)

การอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 1 รูป)

การอบรมหลักสูตรพัฒนาสื่อการสอนด้วย PPT.
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป)

แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยครั้งที่23
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 3 รูป)

ประชุมเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 3 รูป)

เข้าร่วมโครงการสนับสนุนส่งเสริม การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าโพธิ์
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 10 รูป)

นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด
โรงเรียนด่านขุนทด
( จำนวน 0 รูป)

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 3 รูป)

ปลูกดาวเรืองถวายเป็นพระราชกุศลร.9
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 20 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/2354 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th