หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอุดมรังสี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
นางสาวยุวันดา อินทรสวัสดิ์
ตำหแน่ง : วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์
กลุ่ม : นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.พัทลุงพิทยาคม    จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ หลังเถาะ
ตำหแน่ง : วิทยาศาสตร์ - เคมี
กลุ่ม : นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.พัทลุงพิทยาคม    จ.พัทลุง
นางสาวมัตติกา เชาว์ไฝ
ตำหแน่ง : วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์
กลุ่ม : นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.พัทลุงพิทยาคม    จ.พัทลุง
นางสาวสุรินทรา จีนด้วง
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านดอนสำโรง    จ.สุโขทัย
นางสาวชรินยา สุขย้อย
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนสำโรง    จ.สุโขทัย
พันจ่าอากาศเอกศักดิ์บุรุษ คำคลี่
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ทุ่งมนพิทยาคาร    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,064,496 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,663,943 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,444,511 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,804,972 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,681,741 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,458,198 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,402,734 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,360,491 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,235,296 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,194,318 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,933,616 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,931,347 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,917,372 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,871,633 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การติดตามประเมินผลโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 2561
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 61)
กิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 61)
ห้องสมุดโรงเรียนวุฒิวิทยา 2 และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 61)
ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2561
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 61)
พิธีไหว้ครู
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
( จำนวน 108 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 61)
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 18 มิ.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
๓๓๗ เชิญประชุมจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 61
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมีเสริมประสบการณ์ 2 เรื่อง อัตราการเ
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 09 มิ.ย. 61
หลักการการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน(Outdoor Classroom)
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 18 มิ.ย. 61
ขอบคุณทุก ๆ ความช่วยเหลือ น้ำใจที่ล้นหลามของผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ส่งมาให้นักเรียนของเราค่ะ
โรงเรียนบ้านเขาจาน | 18 มิ.ย. 61
เชิญชมฟุตบอล "ศึกแชมเปียนส์ชิพ" 21 มิ.ย 61 สนาม วิทยาลัยพณิชยการบ้านดุง
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 18 มิ.ย. 61
๓๓๖ การจัดกิจกรรมคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 61
๓๓๕ การประกาศตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวว่าง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 61
๓๓๔ แจ้งมาตรการป้องกันทุจริตงบลงทุน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 61
๓๓๓ การเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 61
๓๓๒ หลักเกณฑ์ให้ทุนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 61

โดย : นายประวัติ ศิริคุณ
ร.ร.บ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2    จ.สกลนคร
คะแนน NT ปี ๒๕๖๐ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
โดย : นายไพศาล อุบลสาร
ร.ร.บ้านหันโสกเชือก    จ.ขอนแก่น
กิจกรรมปลูกฝังระบบประชาธิปไตย
โดย : นางสาวสาลิณี แสงอบ
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
บทคัดย่องานวิจัย คศ.3 นางพิทยา อนันต์
โดย : นางพิทยา อนันต์
ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม    จ.สงขลา
การเรียนรู้ การอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณกรรม
โดย : นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพ
โดย : เด็กชายพงศ์ภีระ ประสิทธิ์นอก
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพ
โดย : เด็กชายนัดวี ยิ้มใย
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงานวิทยาศาสตร์
โดย : เด็กหญิงชวัลรัตน์ น้อมจันทึก
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5 ประเภทประถมศึกษา ระดับชาติ
โดย : คณะนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชาติ
โดย :
ร.ร.บ้านหนองซอน    จ.มหาสารคาม

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th