หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวสุรัตนา แช่มชื่น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวนฤมล สุขสะกิจ
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นายอัครเทพ กลิ่นจันทร์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นายศุภชัย ปักกาโต
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นายมิ่งขวัญ สมบูรณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวชัญญา ศรีม่วง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,124,230 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,348 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,804,803 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,802,914 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,423,136 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,227,774 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,170,186 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,032,770 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,028,335 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,794,360 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,737,614 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,689,547 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,672,448 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,664,775 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,615,963 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,568,994 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
โรงเรียนณัฏฐเวศม์
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 60)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)
โรงเรียนณัฏฐเวศม์
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 60)
ติดตามการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน/โรงเรียน
โรงเรียนร่มเกล้า 2 อุดรธานี
( จำนวน 17 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 60)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 24 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 60)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสีระมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
โรงเรียนด่านขุนทด
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 60)
รประชุมผู้ปกครองและประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 /2559 ในวันที่ 20 พ.ค. 2560
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 พ.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดลาดพร้าวขอยกเลิกการประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 26 พ.ค. 60
นายประสาร เมืองเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร เดินทางไปต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิกา
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 26 พ.ค. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 26 พ.ค. 60
มาตรการดูแลนักเรียน ปี กศ. ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 60
การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 60
การคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรด้านคุณธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 60
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 60
การมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 60
การเรียนจินตคณิตโดยครูประจำชั้น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 26 พ.ค. 60
ได้รับรางวัล ครูคุณธรรมดีเด่น จากคุรุสภา
โดย : นางทวีรัส นิลดา
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
ได้รับรางวัล ครูดีเด่น TEACHER AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดย : นางสุพัตรา สีเทา
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
ได้รับรางวัล ครูดีเด่น TEACHER AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดย : นางสาวสมปอง สุดใด
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
ได้รับรางวัล ครูคุณธรรมดีเด่น จากคุรุสภา
โดย : นางบุญเลิศ แสงคำ
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
ได้รับรางวัล ครูดีเด่น TEACHER AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดย : นางสิริวิภา อุณชาติ
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
ได้รับรางวัลชมเชยในคอลัมน์ \\
โดย : เด็กชายก้องกษิดิ์ จันทรัศมี
ร.ร.ณัฏฐเวศม์    จ.ชลบุรี
ผลงานสอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม
โดย : ผลงานสอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม
ร.ร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
ผลงานสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
โดย : ผลงานสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
ร.ร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ วัดแววทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
โดย : เด็กชายธนวัฒน์ ลาสนาม
ร.ร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ (ระดับประเทศ)การสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์
โดย : เด็กชายธนกฤติ ประเสริฐ
ร.ร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th