หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาว ชไมภรณ์ ภิญโญ
ตำหแน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
โสภณ สุขภประเสริฐ
ตำหแน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางเกริกเกียรติ จำนง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวสุภาภรณ์ สัตถาพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวพรเพ็ญ เลี้ยงวิทยา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,257,080 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,959,464 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,938,703 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,487,963 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,298,507 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,261,873 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,099,955 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,063,547 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,882,476 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,788,237 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,785,957 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,750,014 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,730,501 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,713,684 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,656,745 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
21 สิงหาคม 2560 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ปฐมวัย
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
( จำนวน 59 รูป / โพสเมื่อ 23 ส.ค. 60)
19-20 สิงหาคม 2560 ค่ายทักษะชีวิตเด็กไทย
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
( จำนวน 84 รูป / โพสเมื่อ 23 ส.ค. 60)
11 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
( จำนวน 141 รูป / โพสเมื่อ 23 ส.ค. 60)
21 กรกฎาคม 2560 โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
( จำนวน 93 รูป / โพสเมื่อ 23 ส.ค. 60)
โครงการธรรมะติดล้อถวายพ่อหลวง ร.๙
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
( จำนวน 28 รูป / โพสเมื่อ 23 ส.ค. 60)
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
โรงเรียนปะทิววิทยา
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 23 ส.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน (เฉพาะรหัส 60)
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ส.ค. 60
การจัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2017
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 23 ส.ค. 60
กำหนดการเลี้ยงส่งอ.จันทร์เพ็ญ ศรีสมพร
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 23 ส.ค. 60
27-29 ก.ย. 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 23 ส.ค. 60
7-9 ก.ย. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านเขาย้อย
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 23 ส.ค. 60
31ส.ค. - 2 ก.ย. 60 ธนาคารกรุงศรี มาพัฒนาโรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 23 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60 คณะครูประชุมเครือข่ายที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านเขาย้อย
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 23 ส.ค. 60
30 ส.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 23 ส.ค. 60
24 ส.ค. 60 โรงเรียนบางตะเภา จ.นครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงาน LD ณ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 23 ส.ค. 60
ได้รับโล่รางวัลค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ พัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชั้นม.3 ปี2556-2559
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 23 ส.ค. 60
รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2559
โดย : นางฝาริดะ หมื่นชล
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
ครูผูสอนดีเด่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวเกศรินทร์ ทับทอง
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
แผ่น 6 อ่านคล่องร้องเล่น
โดย : นางอนัญญา คำผลศิริ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
แผ่น 5 อ่านและเขียนคำคล้องจอง ๔ พยางค์
โดย : นางอนัญญา คำผลศิริ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
แผ่น 4 อ่านและเขียนคำคล้องจอง ๓ พยางค์
โดย : นางอนัญญา คำผลศิริ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคและภาคตะวันออกครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559
โดย :
ร.ร.วังม่วงวิทยาคม    จ.สระบุรี
ระบายสีภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โดย :
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
กระดาษพับหรรษา โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โดย :
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
ถ่ายทำวิดีโอ "หัวหน้าห้องคนใหม่"
โดย :
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
วาดภาพระบายสี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวสาวลักษณ์ ผุยศรี
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th