หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านกลางใหญ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยชัน
สพป.ชุมพร เขต 2
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 39
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนยางโกลนวิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 39
นางนภาภรณ์ รู้สุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านกลางใหญ่    จ.อุบลราชธานี
นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดท่าประดู่    จ.สงขลา
นายพิศิฏฐ์ พึ่งภูมิ
ตำหแน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.กุดตุ้มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางชูศรี จันทร์หอม
ตำหแน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.กุดตุ้มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางวราภรณ์ ปากเมย
ตำหแน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.กุดตุ้มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางพิมพ์ภัทรา พุทธิทินรัชต์
ตำหแน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.กุดตุ้มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,697,348 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,870,130 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,159,941 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,415,572 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,826,355 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,660,384 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,566,155 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,564,369 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,562,263 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,383,867 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,311,663 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,118,226 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,978,813 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,939,373 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,839,532 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โครงการเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ
โรงเรียนบ้านระเริง
( จำนวน 75 รูป / โพสเมื่อ 10 ส.ค. 63)
มอบรางวัลจิตอาสาประจำเดืิอน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 10 ส.ค. 63)
ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 10 ส.ค. 63)
ต้อนรับครูใหม่
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 10 ส.ค. 63)
ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนบ้านกลางใหญ่
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 10 ส.ค. 63)
ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/63
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 10 ส.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) | 10 ส.ค. 63
จดหมายสมัครสอบ TEDET และ ASMO THAI Science and Mathematics Competition 2020
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา | 10 ส.ค. 63
11 ส.ค.2563 เชิญชวนผู้บริหารและครูนักเรียนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
โรงเรียนบ้านวังปรากฏ | 10 ส.ค. 63
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
โรงเรียนบ้านแม่จวาง | 10 ส.ค. 63
ภาพผู้เข้าสมัครในตำแหน่งประธานนักเรียนและสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 พร้อมนโยบาย
โรงเรียนวัดสันติการาม | 10 ส.ค. 63
ฉบับที่ 64
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา | 10 ส.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างตราสินค้าการจัดการธุรกิจออนไลน์
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 10 ส.ค. 63
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา | 10 ส.ค. 63
บริษัท True นำซิมมาแจกนักเรียนในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม
โรงเรียนกงหราพิชากร | 09 ส.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 09 ส.ค. 63
ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นายปรีชา สุขศรี
ร.ร.บ้านนามึน    จ.อุบลราชธานี
อบรมเชิงปฏิบัติการ การรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA On Line)
โดย : นางสาววรรณภา วาประสิทธิ์
ร.ร.บ้านระเริง    จ.นครราชสีมา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวโสพา เบ้าทอง
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 รหัสวิชา ว20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางธารรริน ไพโรจน์
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรูปแบบร่วมมือ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ว30107 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4
โดย : นางธารรริน ไพโรจน์
ร.ร.ปากจั่นวิทยา    จ.ระนอง
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2563
โดย :
ร.ร.นครไตรตรึงษ์    จ.กำแพงเพชร
โครงงานวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง
โดย : เด็กหญิงอภิญญา ศรีรส
ร.ร.บ้านหนองบาง    จ.ศรีสะเกษ
อ่านเอาเรื่อง ป4-6 เหรียญเงิน
โดย : เด็กหญิงพัชราภา เภาแก้ว
ร.ร.บ้านหนองบาง    จ.ศรีสะเกษ
คัดลายมือ เหรียญทองอันดับ 2
โดย : เด็กหญิงรพีพร บุญลพ
ร.ร.บ้านหนองบาง    จ.ศรีสะเกษ
เล่านิทานระดับอนุบาล เหรียญทอง
โดย : เด็กหญิงกัญญาภัทร สุทธิวงศ์
ร.ร.บ้านหนองบาง    จ.ศรีสะเกษ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th