หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,495 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,215 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,211 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,627 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,233 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,986 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,828 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,898 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,999 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,861 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,453 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,450 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 24 พ.ค. 60
วันนี้ นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยกาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 24 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ที่ หอประชุม อาคารใหม่ วันเสาร์ที่ 27 พค.60
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 24 พ.ค. 60
ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยม1-3 และครูเข้าค่ายคุณธรรมที่ จ.กาญจนบุรี วันที่ 23-27 พค. 60
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 24 พ.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๒ อัตรา
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 24 พ.ค. 60
พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 24 พ.ค. 60
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมผู้ปกครองในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 24 พ.ค. 60
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พฤหัสยดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนวัดลำนาว | 23 พ.ค. 60
พิธีเปิดโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 4 ปี 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 23 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 23 พ.ค. 60
ที่ 119/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (มิ.ย.-ก.ค.60)
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 23 พ.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประกวดสารคดีในโครงการ "กบจูเนียร์ " ปี 9
โรงเรียนปากจั่นวิทยา | 23 พ.ค. 60
ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"
โรงเรียนปากจั่นวิทยา | 23 พ.ค. 60
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มีนาคม 2560
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 23 พ.ค. 60
รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 23 พ.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปากจั่นวิทยา | 23 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา
โรงเรียนปากจั่นวิทยา | 23 พ.ค. 60
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพม.33
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 23 พ.ค. 60
คุณครูโรงเรียนไตรภพวิทยา อบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2560
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 23 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ | 23 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 23 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เรื่อง รับสมัครบรรณารักษ์
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 23 พ.ค. 60
บัญชีรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนไชยาวิทยา | 23 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับร
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 23 พ.ค. 60
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 ระดับขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด | 22 พ.ค. 60
การปฐมนิเทศผู้ปกครองโรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ)ประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 22 พ.ค. 60
กิจกรรมวันวิสาขบูชา. ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 22 พ.ค. 60
ประกาศ..รับสมัครนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ ) | 22 พ.ค. 60
จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 22 พ.ค. 60
จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 22 พ.ค. 60
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 22 พ.ค. 60
แบบฝึกทักษะ เรื่อง พื้นที่และปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 22 พ.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกและสรรหา ครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 22 พ.ค. 60
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 22 พ.ค. 60
มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้ เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ นักกีฬาเทควันโด โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 22 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนบ้านคูบ | 22 พ.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา วิทยากรอบรมผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอทุ่งสง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 22 พ.ค. 60
คณะครูและบุคลากรลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรมการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 22 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๒ อัตรา
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 22 พ.ค. 60
ผลงานดีเด่น เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 22 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 22 พ.ค. 60
ต้อนรับบุคลากร..คุณครูสุพรรัตน์ งิ้วลาย..ย้ายมาจากโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 18 พ.ค. 60
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และบุคลากรใหม่
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 22 พ.ค. 60
แบบฟอร์ม ID PLAN 2560
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 22 พ.ค. 60
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 22 พ.ค. 60
โรงเรียนบ้านน้ำยาวรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนเด็กอนุบาล
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 22 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 21 พ.ค. 60
ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร | 21 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร | 21 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 21 พ.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/613 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th