หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอรปรีญา เวงวิถา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค    จ.สระบุรี
นางศิวนาถ บุตรโพธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
นายวรวิทย์ มีศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจิตรา คำบาล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยอดขวัญ อ้นสุข
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,012,032 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,937,652 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,677,282 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,666,717 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,356,019 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,187,329 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,064,056 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,970,528 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,962,453 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,698,228 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,696,872 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,636,741 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,624,989 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,598,949 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,573,935 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,465,712 ครั้ง





รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การคัดเลือกสถานศึกษาประสบความสำเร็จ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
รายชื่อหนังสือเพื่อไว้ใช้ในห้องสมุด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ปรับแก้เอกสารฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 15 ก.พ. 60
วงดุริยางค์ เมโลเดียน ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 15 ก.พ. 60
โรงเรียนเทพราชพิทยสรรค์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 15 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์ ภาพยนต์เรื่องสั้น เรื่อง
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 15 ก.พ. 60
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 การแข่งขันนิทาน(ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้)ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 15 ก.พ. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพฯ 59
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา | 15 ก.พ. 60
แนวทางการเขียนรายงาน SAR 59
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา | 15 ก.พ. 60
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 15 ก.พ. 60
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 15 ก.พ. 60
รับการแนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
โรงเรียนบ้านซับตารี | 15 ก.พ. 60
คำขอโทษของครูพงวิทย์ แสงทองสวัสดิ์
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 15 ก.พ. 60
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี เครือข่าย 5-14
โรงเรียนบ้านโคกม้า | 15 ก.พ. 60
Thailand 4.0
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 14 ก.พ. 60
การเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 14 ก.พ. 60
การเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 14 ก.พ. 60
14/2/60 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 14 ก.พ. 60
วันที่ 14-16 ก.พ.2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอดเข้าอบรมค
โรงเรียนแม่สอด | 14 ก.พ. 60
valentine (แวล'เลินไทน์) n. การ์ดหรือจดหมายแสดงความรักหรือของขวัญที่ส่งให้กัน คำศัพท์ ประจำวันที่
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 14 ก.พ. 60
ประกาศ....ให้ผู้สมัครสอบ เข้าทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนกีฬาอุบลฯ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 14 ก.พ. 60
14/2/60 ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2560
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 14 ก.พ. 60
รับการประเมิน SMART School
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 14 ก.พ. 60
ผลการสอบคัดลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป4 -ป.5
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 14 ก.พ. 60
ผลการสอบคัดลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1-ป.3
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 14 ก.พ. 60
ผลการสอบคัดลือกเข้าเรียนชั้น อ.1-อ.3
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 14 ก.พ. 60
แบบฟอร์มข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 14 ก.พ. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 14 ก.พ. 60
แนวทางการเขียนรายงานSAR ของสถานศึกษา
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 14 ก.พ. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 14 ก.พ. 60
ประการผลการสอบเลือกนักเรียนเข้าเรียน
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 14 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 14 ก.พ. 60
ประกาศจาก สพป.นบ.1
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 14 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 14 ก.พ. 60
รับสมัครภาคฤดูร้อนโรงเรียนสหมิตรพิทยา
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 14 ก.พ. 60
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 60
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก | 14 ก.พ. 60
ผอ.สพม เขต12 และคณะ เข้าเยี่ยมโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วันที่ 9 ก.พ.2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 14 ก.พ. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 5 -11 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 13 ก.พ. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 29 ม.ค.-4 ก.พ. 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 13 ก.พ. 60
ผลการสอบคัดเลือกชั้นประถมศีกษาปีที่6 - ม.1 ปี2560 (IEP)
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 13 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 13 ก.พ. 60
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ พร้อมด้วยคระครูและนักเรียน ระดับชั้นป.4-6 ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 13 ก.พ. 60
มูลนิธิไร้พรมแดน ดำเนินกิจกรรมพี่เล่านิทานให้น้อง
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 13 ก.พ. 60
เชิญชมและร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของครู สพป.ฉช.เขต 2 วันที่ 22-24 มี.ค.2560
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 13 ก.พ. 60
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วย
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 13 ก.พ. 60
ค่ายลูกเสืออนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ | 12 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/593 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th