หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ห้องแซงวิทยาคม    จ.ยโสธร
นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,345,278 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,070,348 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,039,788 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,537,047 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,360,723 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,283,201 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,157,909 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,087,995 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,933,464 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,929,880 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,813,464 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,793,956 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,774,076 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,741,620 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,690,372 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ค่ายฝึกทักษะชีวิต แนวคิดไทยแลนด์ 4.0
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 04 ส.ค. 60
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 1/2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 01 ส.ค. 60
ค่ายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 01 ส.ค. 60
รวมพลังแสดงความจงรักภักดี กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ร.10
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 27 ก.ค. 60
กิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 27 ก.ค. 60
กำหนดการปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีกาศึกษา 2560 และกำหนดกิจกรรมก่อนปิดภาคเรียน
โรงเรียนสตรีพังงา | 21 ก.ย. 60
สอบ Pre O-NET ม.6
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 24 ก.ค. 60
ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 24 ก.ค. 60
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 24 ก.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่3/2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 21 ก.ค. 60
สอบกลางภาคเรียน 1/2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 19 ก.ค. 60
สอบPre O-NET ม.3
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 19 ก.ค. 60
ตัวอย่างหนังสือนำส่งเขตฯ ล้างหนี้เงินยืมคูปองครู
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 21 ก.ย. 60
ประกาศ เรื่อง การประมูลจำหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 20 ก.ย. 60
ประกาศ เรื่อง การประมูลจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 20 ก.ย. 60
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 20 ก.ย. 60
แนะนำการใช้เครื่องมือประดิษฐ์ดอกไม้
โรงเรียนบ้านซับตารี | 20 ก.ย. 60
สรุปผลรายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 20 ต.ค. 59
ตารางสอบปลายภาค 1/2560
โรงเรียนด่านขุนทด | 20 ก.ย. 60
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 18 ก.ค. 60
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 18 ก.ค. 60
กีฬาสีภายใน 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 13 ก.ค. 60
การอบรมผู้นำเยาวชน โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 14 ก.ค. 60
การประชุม Video Conference เรื่องระบบลงทะเบียน training
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 14 ก.ค. 60
กิจกรรมวันทานาบาตะ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 07 ก.ค. 60
กิจกรรมสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 07 ก.ค. 60
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 07 ก.ค. 60
มอบรางวัลนักกีฬามวยปล้ำ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 ก.ค. 60
มอบทุนจากโครงการ NU Tutor
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 ก.ค. 60
รับเกียรติบัตรงานชุมนุมยุวกาชาด
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 ก.ค. 60
รับการนิเทศติดตาม OBECQA
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 30 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 20 ก.ย. 60
ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 20 ก.ย. 60
ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/60
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 20 ก.ย. 60
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 01 ม.ค. 60
การกำหนดราคากลาง โดยใช้โปรแกรม ปร.4-5-6
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 03 พ.ย. 59
ประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 26 ต.ค. 58
งานกีฬาสี 2560
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 19 ก.ย. 60
รานงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 30 ต.ค. 59
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 30 ต.ค. 59
แบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 01 ม.ค. 60
การอบรมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ย. 60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 01 ม.ค. 60
เป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๗ ศูนย์เครือข่ายที่ ๑๖ โคกนาคำ ๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 19 ก.ย. 60
ประกาศหยุดการเรียนการสอน วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 19 ก.ย. 60

โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม | 19 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอน)
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 19 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.5
โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 19 ก.ย. 60
เรื่องเล่าชาวฟ้า-ทอง Nes. Ep.4
โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 19 ก.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/633 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th