หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ/การเงิน
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปทุมทิพย์ บุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,077,274 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,323 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,763,439 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,762,115 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,403,628 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,217,012 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,142,413 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,014,073 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,011,320 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,762,221 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,725,798 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,672,963 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,660,509 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,645,127 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,603,247 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,524,200 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอเชิญร่วมทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น..อ่านต่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 25 มี.ค. 60
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่นที่ 24 "ประกายรุ้ง" โรงเรียนบ้านคูบ 23 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านคูบ | 24 มี.ค. 60
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน SARและการรายงาน QAMS ในลักษณะ Online
โรงเรียนบ้านซับตารี | 24 มี.ค. 60
เลื่อนเงินเดือนครูฯเป็นเปอร์เซ็นต์เริ่ม 1 ตุลาคม 2560
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | 24 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดมาร์ชชิ่งความดีปีที่ 4 ระดับภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านวังชุมพร | 24 มี.ค. 60
กิจกรรมโครงการครูแดร์
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 24 มี.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21”
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 มี.ค. 60
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างทางการศึกษาและการมีงานทำ (ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 มี.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 มี.ค. 60
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 มี.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 มี.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 มี.ค. 60
แต่งตั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 มี.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 มี.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 มี.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการบัณฑิตน้อยโกตาบารู ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 มี.ค. 60
แบบการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)
โรงเรียนวังวิเศษ | 24 มี.ค. 60
กิจกรรมอาชาบำบัด
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 24 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบแข่งขันได้เรียนต่อระดับชั้น ม. 1
โรงเรียนบ้านเขาวง | 24 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต สพป.พังงา ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน นี้ เวลา 08.00-10.00 น...
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 24 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเขาวง | 24 มี.ค. 60
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 27 มีนาคม 2560 ครับ
โรงเรียนวีรสุนทร | 24 มี.ค. 60
วันที่ 24 มี.ค.2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ผู้ส
โรงเรียนแม่สอด | 24 มี.ค. 60
ตัวอย่างรายงานโครงการ 5 บท-โรงเรียนพยุห์วิทยา-1
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 24 มี.ค. 60
Sar-พยุห์วิทยา
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 24 มี.ค. 60
ID-plan-พยุห์วิทยา
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 24 มี.ค. 60
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง(SAR)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 24 มี.ค. 60
โรงเรียนบ้านเขานาในรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเขานาใน | 24 มี.ค. 60
ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนวุฒิวิทยา2 (ณ วันที่ 23-04-60)
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 24 มี.ค. 60
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 23 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,ม.4,ปวช 1 ตั้งแต่วันที่ 27-30 มีนาคม 2560
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 23 มี.ค. 60
คำสั่งที่ 48 เตรียมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 23 มี.ค. 60
คำสั่งที่ 45 สอบนักเรียน ม.1 ม.4
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 23 มี.ค. 60
ค่ายคุณธรรม กลุ่ม 9 วัดพัฒนาวิชาการ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 23 มี.ค. 60
คำสั่ง ที่ 44 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 23 มี.ค. 60
กิจกรรมวัน บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 23 มี.ค. 60
จัดสรรงบประมาณค่ายเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบราคาซื้อหนังสือเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 23 มี.ค. 60
การทำทำรายงานประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมเปิดงานเวทีสาธารณะฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 มี.ค. 60
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 มี.ค. 60
การสมัครสอบแข่งขันสารานุกรมไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 มี.ค. 60
แก้ไขข้อมูลเอกสารนโยบายฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 มี.ค. 60
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 มี.ค. 60
งานวันบัณฑิตน้อย
โรงเรียนบ้านโคกม้า | 23 มี.ค. 60
กำหนดการรับผลการเรียน
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 23 มี.ค. 60
กำหนดการ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 23 มี.ค. 60
การประชุมสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 มี.ค. 60
ประกาศเผยแพร่การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 23 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/606 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th