หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,500 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,219 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,214 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,635 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,235 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,990 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,829 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,899 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,825,001 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,008 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,863 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,156 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,453 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,451 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การจัดกิจกรรมสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 มิ.ย. 60
การประกวดเขียนเรียงความ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 มิ.ย. 60
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 มิ.ย. 60
กิจกรรม "วันสุนทรภู่" 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 21 มิ.ย. 60
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน 10 ก.ค. 60
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 21 มิ.ย. 60
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.4-6 1/2560
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 21 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 15 มิ.ย. 60
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 15 มิ.ย. 60
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 09 มิ.ย. 60
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 09 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 02 มิ.ย. 60
วันงดสูบบุหรี่โลก 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 31 พ.ค. 60
สวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิด ชุมชน ครั้งที่ 29
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 29 พ.ค. 60
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 17 พ.ค. 60
รับรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 07 เม.ย. 60
กิจกรรมการพัฒนาครูสู่ชุมชน PLC ของโรงเรียน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 05 เม.ย. 60
กำหนดค่าเป้าหมายตามฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านวาวี | 21 มิ.ย. 60
กำหนดค่าเป้าหมายตามฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านวาวี | 21 มิ.ย. 60
ประชุมข้าราชครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 05 เม.ย. 60
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 21 มิ.ย. 60
เข้าร่วมการประชุม "โครงการการพัฒนาวิธีวิทยาและเทคนิคการสอนประวัติศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 05 เม.ย. 60
การพัฒนาครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 31 มี.ค. 60
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร ครั้งที่1
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 28 มี.ค. 60
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 21 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดICT,ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมี,ค
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 21 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาบัญชี
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 21 มิ.ย. 60
แบบวิเคราะห์ผู้เเรียน ปี 60 เวอร์ชั่น 2003
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 21 มิ.ย. 60
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2560
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 20 มิ.ย. 60
วันที่ 19 มิ.ย.2560 ผลการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันเมื่
โรงเรียนแม่สอด | 20 มิ.ย. 60
วันที่ 17-19 มิ.ย.2560 คุณครูวารี คำปาสังข์ หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนแม่สอด ครูวริยาภรณ์ จันทร
โรงเรียนแม่สอด | 20 มิ.ย. 60
วันที่ 16-17 มิ.ย.2560 คุณครูวารี คำปาสังข์ หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนแม่สอดและ ครูวิภาพร ล่ำส
โรงเรียนแม่สอด | 20 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย วันพฤหัสบดี ที่22 เดือนมิถุนายน พ.ศ2560
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) | 20 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) | 20 มิ.ย. 60
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีหมวกความคิดหกใบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 20 มิ.ย. 60
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 20 มิ.ย. 60
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรง
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 20 มิ.ย. 60
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการขยายพันธุ์พืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 20 มิ.ย. 60
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 20 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันไหว็ครู
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 20 มิ.ย. 60
การประชุม สื่อสาร สัมพันธ์ โรงเรียน ผู้ปกครอง และ โครงการเรียนฟรี 15 ปี
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 20 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครู โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 20 มิ.ย. 60
ข่าวการทอดผ้าป่าททางน้ำเพื่อการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 20 มิ.ย. 60
รูปภาพกิจกรรมการอบรมลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นควมรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 15 - 18 มิ.ย. 60 ณ ค่า
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา | 20 มิ.ย. 60
ระเบียบนักเรียน.โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร-ปรับปรุงใหม่-2560doc
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 20 มิ.ย. 60
มอบหมายติดตามการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 มิ.ย. 60
ที่ 143/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปีการศึกษา
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 20 มิ.ย. 60
freedom ความมีอิสระ วันที่ 20 มิ.ย.60
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 20 มิ.ย. 60
รับสมัครครูชาวต่างชาติ Native Speaker
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 20 มิ.ย. 60
ึคำสั่งที่ 110 สอบ PISA ม.1-3
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 19 มิ.ย. 60
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนดงบังวิทยา | 19 มิ.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/613 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th