หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นางสาวนิศารัตน์ สุขเกิด
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร    จ.นครศรีธรรมราช
นายพงษ์พันธ์ ศรีสุวรรณ
ตำหแน่ง : สอนพละ ป.1-ป.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางประสิทธิ์ ศรีฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/4
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวอัจฉราภรณ์ ภูบาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุคนธ์ สุขสมัย
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.6/2
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.6
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นางสาวบุญสิตา พัฒบุรี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ป.5/3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,039,683 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,622,140 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,398,615 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,776,980 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,650,959 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,429,952 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,394,279 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,323,997 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,222,175 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,165,707 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,967,905 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,919,211 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,909,803 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,886,669 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,853,906 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างถึง)การจัดซื้อวัสดุการศึกษาห
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งครูประจำชั้นและครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลรายบุคคลในระบบDMC
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งครูสวัสดิการประจำวัน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในฝ่ายงานประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 พ.ค. 61
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งการอยู่เวรยามโรงเรียนบ้านโกตาบารู
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการบัณฑิตน้อยโกตาบารู ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 พ.ค. 61
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 พ.ค. 61
รร.เปิดภาคเรียน 1/2561 ครูเริ่มต้นการปฎิบัตหน้าที่
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา | 09 พ.ค. 61
รร.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา | 15 พ.ค. 61
รร.จัดงานเลี้ยงส่งครูที่ได้ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ รร.ใหม่
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา | 11 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 21 พ.ค. 61
อบรมโครงการหนุนเสริมครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)
โรงเรียนบ้านซับตารี | 21 พ.ค. 61
อบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล
โรงเรียนบ้านซับตารี | 21 พ.ค. 61
ประกาศการรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 21 พ.ค. 61

โรงเรียนแม่สอด | 21 พ.ค. 61
ส่งตัวครูพชรพล นมเนย
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 21 พ.ค. 61
วันที่ 18 พ.ค. 2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรีย
โรงเรียนแม่สอด | 21 พ.ค. 61
วันที่ 16 พ.ค. 2561 ครูสุรเดช จันณะ ตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แล
โรงเรียนแม่สอด | 21 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 21 พ.ค. 61
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน ชุด วรรณกรรมท้องถิ่นคลองลาน รายวิชาภาษาไทย 6
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 21 พ.ค. 61
การเข้าใช้งาน Application NotySchoolCare สำหรับนักเรียน
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 21 พ.ค. 61
รายชื่อผู้ปกครองเครือข่ายของโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 21 พ.ค. 61
Link สำหรับ Download เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา | 21 พ.ค. 61
๒๖๓ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
ประวัติวันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ 29 พ.ค. 2561
โรงเรียนวัดดอกไม้ | 21 พ.ค. 61
ฉีดน้ำล้างสิ่งปฎิกูล
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 21 พ.ค. 61
ประชุมคณะทำงานสัมมนาครูผู้รับผิดชอบลูกเสือโรงเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 21 พ.ค. 61
ขอเผยแพร่ผลงานโดยครูรัตนาภรณ์ คงเมือง
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 21 พ.ค. 61
พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 21 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 21 พ.ค. 61
ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ที่โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 21 พ.ค. 61
๒๕ พฤษภาคมนี้ คัดเลือกนศท.ปี ๑ ศนูย์ฝึกนศท.ร.ร.ไชยาวิทยา
โรงเรียนไชยาวิทยา | 21 พ.ค. 61
๒๖๒ การจำหน่ายนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๖๑ มอบหนังสือคู่มือใช้บทอาขยานไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๖๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ ๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๙ แจ้งจัดสรรงบประมาณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๘ การประชุมโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๗ การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
โรงเรียนวัดด่านประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดด่าน | 21 พ.ค. 61
๒๕๖ การใช้ที่ราชพัสดุ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๕ การรณรงค์ป้องกันเหตุทางถนนตลอดปี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๔ ประชาสัมพันธ์ตระหนักรู้การก่อเหตุร้าย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๓ ทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
๒๕๒ มอบวารสาร Smart BIZ by
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 พ.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/663 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th