หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอรปรีญา เวงวิถา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค    จ.สระบุรี
นางศิวนาถ บุตรโพธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
นายวรวิทย์ มีศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจิตรา คำบาล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยอดขวัญ อ้นสุข
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,012,032 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,937,652 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,677,282 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,666,717 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,356,021 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,187,329 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,064,056 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,970,528 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,962,453 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,698,228 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,696,874 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,636,741 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,624,989 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,598,950 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,573,935 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,465,712 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม SEA Teacher Project Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 28 ก.พ. 60
กิจกรรม โครงการตลาดนัดเพื่อการเรียนรู้ "พอเพียง เพียงพอ ตามรอยพ่อ"
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 28 ก.พ. 60
สาธิตวิชาการ 59 (อนุบาล)
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 28 ก.พ. 60
รายชื่อหนังสือและแบบฝึกหัดที่ปรับปรุงเนื้อหา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.พ. 60
เปิดสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม St.Stephen Stadium
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 28 ก.พ. 60
การคัดเลือกครูต้นแบบฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.พ. 60
การสั่งจองข้อสอบ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.พ. 60
การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.พ. 60
ขอเชิญเสนอผลงานประกสดสื่อป้องกันการทุจริตฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.พ. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพฐ.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.พ. 60
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 08 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ และรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ทั่วไป
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 06 เม.ย. 60
นักเรียนชั้น ม.๓ เดิมที่ได้โควต้า รายงานตัว
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 04 เม.ย. 60
การประชุมสัมมนา ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.พ. 60
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๔
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 02 เม.ย. 60
ประชาสัมพันธ์ชมการถ่ายทอดสดฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.พ. 60
ส่งวิจัยในชั้นเรียน และจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 31 มี.ค. 60
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่จบไม่พร้อมรุ่น เข้าประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้จบการศึกษา
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 30 มี.ค. 60
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา ส32102 สังคมศึกษา4 กลุ่ม
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 02 ธ.ค. 59
งานวิจัยในชั้นเรียน โดย อ.ทิพภวัน สายทอง
โรงเรียนดงตาลวิทยา | 28 ก.พ. 60
หมดเขตการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 30 มี.ค. 60
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรายบุคคล เรื่อง วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลก รายวิชา ส32
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 02 ธ.ค. 59
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 27 มี.ค. 60
ประการผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 27 มี.ค. 60
ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒ และส่งผลการเรียนซ้ำ ม.๓ และ ม.๖
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 24 มี.ค. 60
นักเรียนชั้น ม.๑-๖ ลงทะเบียนเรียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๕๙
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 20 มี.ค. 60
ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 17 มี.ค. 60
นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกภาคเรียน
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 13 มี.ค. 60
นักเรียนชั้น ม.๑-๖ ลงทะเบียนเรียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ภาคเรียน ๒/๒๕๕๙
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 13 มี.ค. 60
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 02 ธ.ค. 59
ส่งสมุด ปพ.๕ และไฟล์คะแนน
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 09 มี.ค. 60
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้น
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 02 ธ.ค. 59
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 28 ก.พ. 60
ครูผู้สอนรับไฟล์คะแนน
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 03 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนกีฬา
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 28 ก.พ. 60

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 28 ก.พ. 60
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ และสอบข้อสอบกลาง
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 27 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) | 27 ก.พ. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ โรง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 27 ก.พ. 60
ทดสอบการอ่าน การเขียน ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (23-24 ก.พ. 60)
โรงเรียนบ้านพันเสา | 27 ก.พ. 60
คุณตำรวจ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา 23 ก.พ. 60
โรงเรียนบ้านพันเสา | 27 ก.พ. 60
กิจกรรม Exercise for Kids
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 27 ก.พ. 60
มอบเกียรติบัตรกิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านพันเสา | 27 ก.พ. 60
กืจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันมาฆบูชา 10 ก.พ. 60
โรงเรียนบ้านพันเสา | 27 ก.พ. 60
กิจกรรมวันมาฆบูชา 10 ก.พ. 60
โรงเรียนบ้านพันเสา | 27 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 3 มีนาคม 2560
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 27 ก.พ. 60
วันที่ 25-26 ก.พ.2560 คณะกรรมการตรวจข้อสอบและบันทึกผลการอ่านออกเยียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ภาคเ
โรงเรียนแม่สอด | 27 ก.พ. 60
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 27 ก.พ. 60
ค่าใช้จ่ายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 27 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/593 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th