หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ/การเงิน
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปทุมทิพย์ บุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,077,271 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,323 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,763,439 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,762,113 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,403,628 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,217,011 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,142,413 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,014,073 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,011,319 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,762,207 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,725,798 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,672,962 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,660,509 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,645,057 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,603,246 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,524,200 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การประชุมแนวทางประเมินรางวัลคุณภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 เม.ย. 60
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาค
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 เม.ย. 60
การฝึกอบรมโครงการสะเต็มการศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 เม.ย. 60
การให้กู้เงินโครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 เม.ย. 60
การรายงานข้อมูลโครงการจัดเก็บค่าใช้จ่ายฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 เม.ย. 60
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมที่ค่ายลูกเสือสำโรง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 23 เม.ย. 60
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ เยี่ยมค่ายการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 23 เม.ย. 60
วันที่ 19- 22เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2เป็น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 23 เม.ย. 60
ผอ. นงลักษณ์ ช้างสาร โรงเรียนสามแยกบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 23 เม.ย. 60
เปิดภาคเรียนที่ 1/2569
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 22 เม.ย. 60
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” | 22 เม.ย. 60
กำหนดการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 21 เม.ย. 60
วารสารโรงเรียนปีที่ 16 ฉบับที่ 11 เดือน มีนาคม 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 21 เม.ย. 60
ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียรชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 21 เม.ย. 60
ก.ค.ศ.ยืนยันครูไม่เสียสิทธิ์วิทยฐานะใหม่
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | 21 เม.ย. 60
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 21 เม.ย. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม | 21 เม.ย. 60
วันที่ 21 เม.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และ นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโร
โรงเรียนแม่สอด | 21 เม.ย. 60
เอกสารสอบราคาโครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ | 21 เม.ย. 60
งาน "คืนสู่เหย้า...ชาวศรีวิเทศ"
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 21 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่ได้รับยกเว้นชำระค่าบุคลากร 800 บาท
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 20 เม.ย. 60
เปิดรับสมัครครูต่างชาติ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 20 เม.ย. 60
ประกาศร.ร.อนุบาลพัทลุง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 20 เม.ย. 60
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดบางพูน | 20 เม.ย. 60
ประกาศร.ร.อนุบาลพัทลุง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 20 เม.ย. 60
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับ ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส | 20 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 20 เม.ย. 60
จำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนหัสดีศึกษา | 20 เม.ย. 60
วันที่ 19 เม.ย. 2560 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารายงานต
โรงเรียนแม่สอด | 20 เม.ย. 60
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 19 เม.ย. 60
3 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง แจกคูปองเสื้อผ้า
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 19 เม.ย. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 19 เม.ย. 60
ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 19 เม.ย. 60
ปิดปรับปรุงข้อมูล
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 19 เม.ย. 60
ประกาศ การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
โรงเรียนเจริญวิทยา | 19 เม.ย. 60
กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 19 เม.ย. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 19 เม.ย. 60
กำหนดการปฐมนิเทศ และเปิดภาคเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข | 19 เม.ย. 60
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 18 เม.ย. 60
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นม
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 18 เม.ย. 60
รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะกา
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 18 เม.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 18 เม.ย. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาลและประถม ตั้งแต่บัดนี้
โรงเรียนโชติกาญจน์ | 18 เม.ย. 60
รับสมัครครูประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 18 เม.ย. 60
กำหนดรับเงินโครงการเรียนฟรีโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง | 18 เม.ย. 60
ประกาศ เรียนเชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน, สถานศึกษาและพ่อแม่พี่น้องบ้านห้วยงู ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ต้น
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา | 18 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนและสถานที่มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 17 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนและสถานที่มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 17 เม.ย. 60
ผอ.สุริยา โนนเสนา จัดรายการ สวท.97.00 Mh.z รายการเสมาปริทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของ สพป.นศ.2
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 17 เม.ย. 60
ภาพกิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ(B.T.C.) 1-4 เมษายน 2560
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | 05 เม.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/606 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th