หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นายแทนไท ขาวทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
นายจิรภัทร สาทวอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายธนากร ฉายแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางญาดาวดี นิลเปี่ยม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวจันทร์อินทร์ ชูทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,251,726 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,954,123 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,935,870 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,485,911 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,296,148 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,260,894 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,097,664 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,062,366 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,879,897 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,784,509 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,781,084 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,748,125 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,728,531 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,712,362 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,655,150 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เรียนเชิญเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนมารับตำแหน่ง
โรงเรียนวัดปลายสระ | 19 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 05 ม.ค. 58
(ประกาศหมดอายุ)เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 15 ธ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 16 ม.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 017 และอาคารเร
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 06 มิ.ย. 57
เอกสารสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 017 และอาคารเรียน ป 1 ก
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 22 พ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 017 และอาคารเรียน ป 1 ก
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 22 พ.ค. 57
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 017 และอาคารเรียน ป 1 ก
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 22 พ.ค. 57
(ประกาศหมดอายุ)เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร สปช. แบบ ๐๑๗ อาคาร สปช. แบบ ป.๑ ก
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 25 ต.ค. 55
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร สปช. แบบ ๐๑๗ อาคาร สปช. แบบ
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 25 ต.ค. 55
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 19 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 19 ส.ค. 60
ช่วยกันทำปุ๋ยเพื่อใช้ปลูกต้นดาวเรือง
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 19 ส.ค. 60
ลูกเสือและเนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 19 ส.ค. 60
ประกาศโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เรื่องงานจ้างถมสระน้ำโรงเรียนวัดเสนีวงศ์
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ | 18 ส.ค. 60
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. จัดทำโดย. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ. เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ISBN
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 18 ส.ค. 60
มูลนิธิชัยพัฒนา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 18 ส.ค. 60
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน ๒๑๖ล ทรงไทย
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 18 ส.ค. 60
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 18 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ณ ร.ร.อนุบาลพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 18 ส.ค. 60
tepe online user+pass
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล | 18 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมงาน " มุทิตาจิต " ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดดาวเรือง 2560
โรงเรียนวัดดาวเรือง | 18 ส.ค. 60
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 30 มี.ค. 60
อบรมสารสนเทศดูแลติดตามการใช้สารเสพติด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ส.ค. 60
กิจกรรมการจัดการทรัพยากร ณ โรงเรียนตูหยง อ.เทพา จ.สงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 17 ส.ค. 60
กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 17 ส.ค. 60
กิจกรรมฝึกปฏิบัติอาสาสมัครมัคคุเทศก์ นำความรู้ที่อบรมมาลงสู่ภาคสนาม
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 17 ส.ค. 60
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ อบรมครูแนะแนว ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 17 ส.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับนโยบาย สพฐ.สัญจร ที่สงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 17 ส.ค. 60
ส่งรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
โรงเรียนดงบังวิทยา | 17 ส.ค. 60
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 17 ส.ค. 60
การคัดกรองเด็กยากจนตามเกณฑ์ใหม่
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 17 ส.ค. 60
รับมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตารี | 16 ส.ค. 60
ประกาศหยุดเรียน ฉบับที่ 3
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 16 ส.ค. 60
ประกาศ สพป.กทม. รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 16 ส.ค. 60
ประกาศ สพป.กทม. รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 16 ส.ค. 60
รับสมัครแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา | 16 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ส.ค. 60
ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร | 16 ส.ค. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ส.ค. 60
รายงานผลการอ่านและเขียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ส.ค. 60
โครงการเยาวชนปลอดภัยบนท้องถนน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ส.ค. 60
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ส.ค. 60
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา | 16 ส.ค. 60
ครอบครัวชัยเปรม นำโดยคุณแม่เอ็ง ชัยเปรม และคุณขวัญชัย ชัยเปรม และคณะได้มอบเงินเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก
โรงเรียนวัดจันเสน | 16 ส.ค. 60
จำหน่าย สั่งซื้อ สั่งจอง ผลิตภัณฑ์สินค้าจากนักเรียน
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 16 ส.ค. 60
การขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง ประจำปี 2560
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 16 ส.ค. 60
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะ
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 16 ส.ค. 60
การประกวดมารยาทไทยของนักเรียน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ | 16 ส.ค. 60
ปฏิทินกิจกรรมนำร่องระบบงานทะเบียนออนไลน์ นักศึกษาใหม่รหัส 60
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 15 ส.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/620 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th