หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นายแทนไท ขาวทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
นายจิรภัทร สาทวอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายธนากร ฉายแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางญาดาวดี นิลเปี่ยม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวจันทร์อินทร์ ชูทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,251,724 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,954,122 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,935,869 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,485,910 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,296,144 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,260,894 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,097,649 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,062,366 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,879,896 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,784,506 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,781,066 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,748,123 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,728,529 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,712,362 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,655,147 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 8 ส.ค.2560 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร แม่สอด นำขนมและเครื่องดื่มมามอบให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวั
โรงเรียนแม่สอด | 15 ส.ค. 60
วันที่ 10 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนการสอนเขตพื้นที่
โรงเรียนแม่สอด | 15 ส.ค. 60
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม | 15 ส.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 15 ส.ค. 60
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA เรื่อง เศรษฐศาสตร์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 15 ส.ค. 60
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับชุดฝึกทักษะ
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 15 ส.ค. 60
เขาโรเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 15 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค. 2560 )
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 15 ส.ค. 60
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม และ plc สู่สถานศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 15 ส.ค. 60
กิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 15 ส.ค. 60
ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินเพื่อพัฒนาการศึกษา (รับเหรียญที่ระลึก)
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 15 ส.ค. 60
ร่วมชมร่วมเชียร์ฟุตบอลดาราการกุศล อารามบอย FC
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 15 ส.ค. 60
ประกาศผลการสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบ All in one
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 14 ส.ค. 60
โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 14 ส.ค. 60
พิธีเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหาที่อ.เทพาจ.สงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 14 ส.ค. 60
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 | 13 ส.ค. 60
- เว็บไซต์DLIT
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 13 ส.ค. 60
- คู่มือคลังข้อสอบ สพฐ
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 13 ส.ค. 60
- การนิเทศติดตาม DLIT
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 13 ส.ค. 60
- การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 13 ส.ค. 60
- แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DLIT
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 13 ส.ค. 60
- คู่มือห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา DLIT
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 13 ส.ค. 60
- เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 13 ส.ค. 60
ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2560
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม | 12 ส.ค. 60
แบบกรอกคะแนน (ตัดเกรดให้)
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 12 ส.ค. 60
ชุดกิจกรรม เรื่องฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 11 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 11 ส.ค. 60
เผยแพร่ผลงาน รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเรื่องฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 11 ส.ค. 60
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้นของนักเรียนชั้
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 11 ส.ค. 60
วันแม่แห่งชาติ 2560
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 11 ส.ค. 60
ม.3 เรียนรู้ประสบการณ์ตรงการศึกษาต่อในสายอาชีพ
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 11 ส.ค. 60
อบรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 11 ส.ค. 60
กีฬากลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรพัฒนา 60
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 11 ส.ค. 60
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ร่วมกันบอกรักแม่
โรงเรียนพนมศึกษา | 11 ส.ค. 60
ประกาศหยุดเรียนชดเชยวันแม่แห่งชาติ วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 11 ส.ค. 60
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 โรงเรียนกมลลักษณ์แผนกอนุบาล
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 11 ส.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรครูภาษาจีน
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 11 ส.ค. 60
การตรวจประเมินมาตรฐาน อย.น้อย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ส.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่ 2560 โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 11 ส.ค. 60
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี2560
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 11 ส.ค. 60
นักศึกษาที่ไม่มาปฐมนิเทศและไม่ลงทะเบียน 1-60
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 11 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชินี ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯ
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 11 ส.ค. 60
ขอเชิญนักเรียนทุกระดับชั้น สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักกเรียนครั้งที่ 67
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า | 11 ส.ค. 60
กีฬาวุฒิชัยฯ สัมพันธ์ 60
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา | 11 ส.ค. 60
เตรียมกระชังปลา เพื่อเพาะพันธุ์ปลา
โรงเรียนบ้านซับตารี | 10 ส.ค. 60
เตรียมพื้นที่ปลูกดอกดาวเรือง
โรงเรียนบ้านซับตารี | 10 ส.ค. 60
เชิญร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ต
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 10 ส.ค. 60
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 10 ส.ค. 60
18 สิงหาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 10 ส.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/620 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th