หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,496 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,215 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,211 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,627 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,233 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,987 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,828 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,898 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,825,000 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,861 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,453 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,450 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 15 มิ.ย.2560 โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา นำโดยท่าน ผอ.ปรีชา เสาวกุล จัดกิจก
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 19 มิ.ย. 60
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบุ่งคล้านคร | 19 มิ.ย. 60
การอบรมครูปฐมวัยฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 มิ.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง | 19 มิ.ย. 60
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 19 มิ.ย. 60
แบบคำร้องขอเอกสารประกอบผลการเรียน (กรณียังไม่จบการศึกษา)
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 19 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าทางน้ำเพื่อการศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 19 มิ.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโกตาบารู ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 19 มิ.ย. 60
การเเข่งฟุตบอล อบจ.จูเนียร์ จังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนบ้านกลาง | 18 มิ.ย. 60
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 18 มิ.ย. 60
คู่มือการปฎิบัติตามมาตฐานการบริหาร และจัดการด้านความปลอดภัย
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 18 มิ.ย. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับมอบชุดนักเรียนจากกาชาดสิรินธร ทุ่งสง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 18 มิ.ย. 60
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 18 มิ.ย. 60
เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ เข้าร่วมการแข่งเทควันโด ที่จังหวัดกระบี่ ได้เหรียญทอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 5 - 11 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 1- 14 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 10 - 30 เมษายน 2560
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 27 มีนาคม - 9 เมษายน 2560
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 13 - 26 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 18 มิ.ย. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 6 -12 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 18 มิ.ย. 60
ยอดบริจาคเงินจัดซื้อพัดลมเเด่น้อง
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 18 มิ.ย. 60
โครงการรักษ์ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านซับตารี | 17 มิ.ย. 60
หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ให้ความรู้แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 16 มิ.ย. 60
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อพัน ปันอ่อน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 15 มิ.ย. 60
นพค.14 สำรวจสถานที่ติดตั้งโครงการบ้านน้ำดื่ม
โรงเรียนบ้านซับตารี | 15 มิ.ย. 60
ผู้ปกครองร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 15 มิ.ย. 60
‘ดอกไม้จันทน์’จากใจ ถวาย’ในหลวง ร.9’
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 16 มิ.ย. 60
โรงเรียนเสนานิคมได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้นโดยใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ป
โรงเรียนเสนานิคม | 16 มิ.ย. 60
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอั
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด | 16 มิ.ย. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 | 16 มิ.ย. 60
กำหนดราคากลางรายการหนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 | 16 มิ.ย. 60
จามจุรีรำลึก 66 ปี
โรงเรียนด่านขุนทด | 16 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาและบวชศีลจาริณี ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2560
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 16 มิ.ย. 60
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 16 มิ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนระดับ ม.4-6 ปี 2560
โรงเรียนวังวิเศษ | 16 มิ.ย. 60
รายชื่อนักเรียน ระดับ ม.1-3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวังวิเศษ | 16 มิ.ย. 60
การนิเทศฯ โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 มิ.ย. 60
การจัดทำอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunh
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 มิ.ย. 60
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 มิ.ย. 60
รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 มิ.ย. 60
โครงการมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 มิ.ย. 60
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 มิ.ย. 60
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชา วิทยาศาสตร์ แล
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ | 16 มิ.ย. 60
เผยแพร่ผลงาน นายยุทธนา ทาท่าหว้า
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 16 มิ.ย. 60
กำหนด ไหว้ครู โรงเรียนวัดจันเสน 22 มิถุนายน 2560
โรงเรียนวัดจันเสน | 16 มิ.ย. 60

โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ |
รายนามผู้บริจาคทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 16 มิ.ย. 60
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 16 มิ.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/613 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th