หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ห้องแซงวิทยาคม    จ.ยโสธร
นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,345,278 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,070,348 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,039,788 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,537,047 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,360,723 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,283,201 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,157,909 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,087,995 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,933,464 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,929,880 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,813,464 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,793,956 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,774,076 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,741,620 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,690,372 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โครงการที่ควรมีในกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 10 ต.ค. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 10 ต.ค. 60
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 10 ต.ค. 60
ประกาศผลชั้นม.6/2 ภาคเรียนที่1/60
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 10 ต.ค. 60
ประกาศผลชั้นม.6/1 ภาคเรียนที่1/60
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 10 ต.ค. 60
ประกาศผลชั้นม.5/2 ภาคเรียนที่1/60
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 10 ต.ค. 60
ประกาศผลชั้นม.5/1 ภาคเรียนที่1/60
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 10 ต.ค. 60
ประกาศผลชั้นม.4/2 ภาคเรียนที่1/60
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 10 ต.ค. 60
ประกาศผลชั้นม.4/1 ภาคเรียนที่1/60
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 10 ต.ค. 60
ประกาศผลชั้นม.3/2 ภาคเรียนที่1/60
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 10 ต.ค. 60
ประกาศผลชั้นม.3/1 ภาคเรียนที่1/60
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 10 ต.ค. 60
ประกาศผลชั้นม.2/2. ภาคเรียนที่1/60
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 10 ต.ค. 60
ประกาศผลชั้นม.2/1. ภาคเรียนที่1/60
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 10 ต.ค. 60
ประกาศผลชั้นม.1/2. ภาคเรียนที่1/60
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 10 ต.ค. 60
ประกาศผลชั้นม.1/1. ภาคเรียนที่1/60
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 10 ต.ค. 60
กำหนดเปิดภาเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 10 ต.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 10 ต.ค. 60
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 60
ขอความร่วมมือประช่สัมพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 60
โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 60
การประชุมผู้บริหาร สพฐ.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 60
โครงการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 60
สำรวจครูที่ได้รับการพัฒนาระบบ TEPE ONLINE
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 60
สำรวจรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการดำเนินการทางวินัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 60
สื่อารเรียนการสอนโครงาร ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 60
การสำรวจข้อมูลนักเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 60
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 60
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 60
การคัดเลือโครงการดีเด่น รางวัล MOE AWAEDS
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 60
การประกวดวาดภาพเด็กมิชลิน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 60
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 60
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 10 ต.ค. 60
ยินดีต้อนรับ ผอ.สพม.30
โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 10 ต.ค. 60
ร่วมกิจกรรมแข่งขันแทงต้ม งานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 10 ต.ค. 60
กิจกรรมชักพระ อำเภอทุ่งสง 2560
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 10 ต.ค. 60
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานเปิดโลกทัศน์ทางด้านการศึกษาครั้งที่ 13
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 10 ต.ค. 60
ทอดผ้าป่าสนับสนุนส่งเสริมมูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินทร์ ณ วัดทุ่งควาย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 10 ต.ค. 60
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารรามสอบภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 10 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 09 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 09 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 09 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 09 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 09 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 09 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 09 ต.ค. 60
ลูกศีลาฯ สวดโอ้เอ้วิหารราย
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 09 ต.ค. 60
แจ้งการปิดเรียนและเปิดภาคเรียน.....อ่านต่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 09 ต.ค. 60
รางวัลชมเชย FAI-FAH Art Contest 2017
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 09 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 09 ต.ค. 60
ประกาศรับสมัครครู ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
โรงเรียนขนอมพิทยา | 09 ต.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/633 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th