หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวปริยากร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา    จ.นครพนม
นางบัวทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
นางสาวอรอุมา เจริญพร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นางสาวอริษา ดีถนัด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นายอำนาจ สว่างภพ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านจันลม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวจินตนา สุขเจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,462,850 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,286,085 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,179,054 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,630,595 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,471,056 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,323,232 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,262,466 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,138,718 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,083,229 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,023,492 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,856,836 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,842,845 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,785,371 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,751,894 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คณิตศาสตร์
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 ม.ค. 61
คณิตศาสตร์
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 ม.ค. 61
คณิตศาสตร์
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 ม.ค. 61

โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 ม.ค. 61

โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 ม.ค. 61
ตารางสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 13 ม.ค. 61
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 15 ม.ค. 61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำนิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเพื่อป้องกันแล
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 15 ม.ค. 61
วันที่ 10 ม.ค.2561 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ตั้งแต่ระดับ ลูกเสือสำรอง-ยุวกา
โรงเรียนแม่สอด | 15 ม.ค. 61
วันที่ 12 มค 2561 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 โดยมีนายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเ
โรงเรียนแม่สอด | 15 ม.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา | 15 ม.ค. 61
ภาพรวมของข้อสอบ O-NET รูปแบบอัตนัย ภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 15 ม.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา | 15 ม.ค. 61
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบและเกณฑ์การตรวจ การเขียนสรุปใจความสำคัญ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 15 ม.ค. 61
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบและเกณฑ์การตรวจ การเขียนเรื่องเล่าจากภาพ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 15 ม.ค. 61
Big cleaning day วันที่ 16 มกราคม 61
โรงเรียนน้ำริดวิทยา | 15 ม.ค. 61
แนะนำครู เตรียมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 15 ม.ค. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 15 ม.ค. 61
แนะนำการเขียนตอบ วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ป.6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 15 ม.ค. 61
แนะนำนักเรียน เตรียมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 15 ม.ค. 61
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 15 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ม.๑, ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนไชยาวิทยา | 15 ม.ค. 61
๐๓๖ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ม.ค. 61
๐๓๕ การรายงานติดตามการใช้อินเตอร์เน็ท
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ม.ค. 61
ร่วมกันจัดกิจกรรม "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" เนื่องในงาน "วันวานที่พากเพียร
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 27 ก.ย. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 15 ม.ค. 61
เข้ารับมอบเงินช่วยเหลือรายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็กและครอบครัวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 27 ก.ย. 60
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 25 ก.ย. 60
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 15 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล.๕๕ก ด
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 15 ม.ค. 61
วันตรุษจีน ปี2561
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 | 15 ม.ค. 61
วันครู 16 มกคราคม 2561
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 | 15 ม.ค. 61
วันที่ 14 ม.ค.2561 ชมรมครูบำนาญแม่สอด จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2561 พร้อมจัดการประชุมใหญ่สามัญชมรมครูบำนาญ
โรงเรียนแม่สอด | 15 ม.ค. 61
๐๓๔ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ม.ค. 61
๐๓๓ เอกสารข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ม.ค. 61
๐๓๒ การประชุมรายงานผลการรับนักเรียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ม.ค. 61
๐๓๑ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ม.ค. 61
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษากำหนดกิจกรรมผ้าป่ารวมใจศิษย์เก่า น้ำเงิน-แดง สู่รุ่นน
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 15 ม.ค. 61
xxx บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ม.ค. 61
ผลการแข่งขัน “นาฏมวยไทย” ของบริษัท ISUZU เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา | 14 ม.ค. 61
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล มอบเกียรติบัตร บัตรมัคคุเทศก์น้อยประจำเขตห้ามล่าฯ และของที่ระลึก
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 26 ก.ย. 60
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรแกนนำในการใช้รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 23 ก.ย. 60
ร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในวันเยาวชน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 22 ก.ย. 60
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปี
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 22 ก.ย. 60
กิจกรรมวันเด็กเห่งชาติประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 14 ม.ค. 61
โรงเรียนบ้านท่าอาจร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ2561อบต.ท่าสายลวด
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 14 ม.ค. 61
รับมอบอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 13 ม.ค. 61
ตรวจสุขภาพฟัน 2/2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 13 ม.ค. 61
เลี้ยงขนมเนื่องในวันเด็ก ปี 2561
โรงเรียนบ้านซับตารี | 13 ม.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/635 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th