หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,494 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,215 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,211 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,627 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,233 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,986 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,828 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,898 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,999 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,861 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,453 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,450 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรมครูไหว้ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 16 มิ.ย. 60
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดควนเมา | 09 เม.ย. 60
แจ้งปิดเรียน
โรงเรียนบ้านพุทรา | 15 มิ.ย. 60
วันที่ 14 มิ.ย.2560 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และคุณครูกาญจนา พันธ์กอง ครูผู้ฝ
โรงเรียนแม่สอด | 15 มิ.ย. 60
การประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 มิ.ย. 60
การดำเนินการป้องกันโรคมือเท้าปาก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 มิ.ย. 60
การอบรมโปรแกรมการอ่านฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 มิ.ย. 60
การคัดเลือกเด็กดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 มิ.ย. 60
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 มิ.ย. 60
ประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 มิ.ย. 60
โครงการรักชาติถูกทาง ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 มิ.ย. 60
โครงการครูดีไม่มีอบายมุข
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 มิ.ย. 60
การประกวดเกษตรพอเพียงในสถานศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 มิ.ย. 60
แบบบันทึกกิจกรรมหมวด 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 15 มิ.ย. 60
แบบบันทึกกิจกรรมหมวด 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 15 มิ.ย. 60
แบบบันทึกกิจกรรมหมวด 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 15 มิ.ย. 60
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) | 15 มิ.ย. 60
แก้ไข ประกาศโรงเรียนวัดบางพูน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย
โรงเรียนวัดบางพูน | 15 มิ.ย. 60
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) | 15 มิ.ย. 60
รายชื่อนักเรียน ๑๐ มิ.ย ๖๐
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 15 มิ.ย. 60
ยอดจำนวนนักเรียน ๑๐ มิ.ย ๖๐
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 15 มิ.ย. 60
ห้องเรียนคุณภาพ DLIT โรงเรียนแงงกวง
โรงเรียนแงงกวง | 15 มิ.ย. 60
แจ้งการโหลดเอกสารรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแงงกวง | 15 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 15 มิ.ย. 60
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและกา
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 02 ธ.ค. 59
5 นักเรียนคนเก่งของเราที่สอบได้ทุนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอันดับ1 ประเทศจีนพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 15 มิ.ย. 60
ผลการแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย
โรงเรียนดงบังวิทยา | 15 มิ.ย. 60
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 14 มิ.ย. 60
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 14 มิ.ย. 60
นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดร่วม ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวาย
โรงเรียนแม่สอด | 14 มิ.ย. 60
วันครู16มกราคม60
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 14 มิ.ย. 60
วันที่ 14 มิ.ย.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประกวด/แข่งขันรักษ์ภาษาไทย
โรงเรียนแม่สอด | 14 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรื่อง หยุดเรียนเหตุพิเศษเฉพาะชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 14 มิ.ย. 60
ต้อนรับคณะกรรมการมานิเทศติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฯ
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 14 มิ.ย. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาเอกการบัญชี
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 14 มิ.ย. 60
แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส ที่ถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 14 มิ.ย. 60
แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค ที่ถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 14 มิ.ย. 60
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สักซ้อมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 14 มิ.ย. 60
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู7 ขั้น วิชาเคมี ม.6
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 14 มิ.ย. 60
เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเร
โรงเรียนเสนานิคม | 14 มิ.ย. 60
ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ณ วัดไผ่ตัน
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 14 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 14 มิ.ย. 60
อบรมพัฒนาครูตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ประจำปี 2560
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 14 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 14 มิ.ย. 60
15 มิ.ย.นี้ชวนดูดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ | 14 มิ.ย. 60
ค่านิยม 12 ประการ
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 13 มิ.ย. 60
การอบรมการผลิตดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 13 มิ.ย. 60
โครงการรณรงค์เลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 13 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ | 13 มิ.ย. 60
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 13 มิ.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/613 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th