หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ/การเงิน
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปทุมทิพย์ บุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,077,274 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,323 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,763,439 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,762,117 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,403,628 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,217,012 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,142,415 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,014,073 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,011,320 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,762,222 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,725,798 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,672,963 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,660,509 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,645,127 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,603,247 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,524,200 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายงานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนวังวิเศษ | 09 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 09 เม.ย. 60
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2เป็น ประ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 09 เม.ย. 60
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2เป็น ประ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 09 เม.ย. 60
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 09 เม.ย. 60
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2เป็น ประ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 09 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ2)แก้ไขรายชื่อซ้ำ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 09 เม.ย. 60
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามคำสั่งโรงเรียนที่ 10/2560 ลว.30มี.ค.2560
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 09 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ2)
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 08 เม.ย. 60
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 08 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนด่านขุนทด | 08 เม.ย. 60
แจ้งกำหนดการเข้าค่ายวิชาการนักเรียนชั้น ม.1, ม.4, ปวช.1 ในวันที่ 10-11พ.ค.60
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 08 เม.ย. 60
ผลสอบ ป.1-6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 08 เม.ย. 60
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 08 เม.ย. 60
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 08 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบปีการศึกษา2559
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 08 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัคร ครูและบุคลากร
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” | 08 เม.ย. 60
ปรับปรุง
โรงเรียนบ้านเขว้า | 07 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 รอบ 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 07 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รอบ2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 07 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างปฐมวัย
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ | 07 เม.ย. 60
ประกาศ แจ้งผลการจัดชั้นเรียนและรายชื่อนักเรียน ชั้น ป.๑ ถึง ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 07 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 07 เม.ย. 60
แบบฟอร์ม ประมวลรายวิชาและโครงการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 07 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 31 มี.ค. 60
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 01 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบรับนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 06 เม.ย. 60
ผลการจัดเรียนเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 06 เม.ย. 60
คณะครูอบรมหลักสูตร E-Learning
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 25 มี.ค. 60
คณะครูอบรม หลักสูตรทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 26 มี.ค. 60
คำสั่ง คสช.ที่ 19/2560
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ | 06 เม.ย. 60
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ | 06 เม.ย. 60
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 26 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนชั้นม.1และม.4ที่พลาดโอกาสจากโรงเรียนแข่งขันสูง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 06 เม.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 06 เม.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านปากเหมือง | 06 เม.ย. 60
ยินดีต้อนรับครูใหม่
โรงเรียนบ้านปากเหมือง | 06 เม.ย. 60
ประกาศหยุดทำการเนื่องในวันสงกรานต์
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 06 เม.ย. 60
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 05 เม.ย. 60
รับรางวัลทรงคุณค่า LP1 Quality Awards : O-NET 100 คะแนนเต็ม
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 06 เม.ย. 60
O-NET 100 คะแนนเต็ม
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 06 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 06 เม.ย. 60
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน 2003
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 06 เม.ย. 60
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 06 เม.ย. 60
คู่มือคลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 05 เม.ย. 60
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 05 เม.ย. 60
โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) ยินดีต้อนรับคุณครูปุณณภา สงเคราะห์
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 05 เม.ย. 60
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 05 เม.ย. 60
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 05 เม.ย. 60
ตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 05 เม.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/606 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th