หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอรปรีญา เวงวิถา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค    จ.สระบุรี
นางศิวนาถ บุตรโพธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
นายวรวิทย์ มีศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจิตรา คำบาล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยอดขวัญ อ้นสุข
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,012,032 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,937,652 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,677,282 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,666,717 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,356,019 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,187,329 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,064,056 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,970,528 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,962,453 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,698,228 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,696,872 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,636,741 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,624,988 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,598,949 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,573,935 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,465,712 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.อนัญญา เตโช ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน อันดับที่ 17 ในการแข่งขัน (เรียงร้อยถ้อย
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช.ธนกฤต ประสม ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง อันดับที่ 5 ในการแข่งขัน (Multi Skill Com
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ณฐากาญจน์ บุดดาจี๋ ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง อันดับที่ 1 ในการแข่งขัน (พูดภาษาจ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ภัคควลัญญ์ ปัญญาไว ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง อันดับที่ 2 ในการแข่งขัน (พูดภาษาจ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ชลันดา ยาราช และ ด.ช.พีรฉัตร สืบศิริโชติกุล ได้รับรางวัลเหรียญ ทองแดง อันดับ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.โกลัญญา บุญมานพ ได้เข้าร่วม ในการแข่งขัน (North Sillapa phare) ระดับชั้นมัธย
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.สุประวีญ์ เปรี่ยมพิมาย ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง ในการแข่งขัน (Impromptu Speech
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรงเรียนเสนานิคม | 24 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าเพื่อการศึกษา ในวันที่ 14 เมษายน 2560
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.คนัญญา ฟูวงศ์สิทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ในการแข่งขัน Story Telling ระดับ
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
การตรวจสอบนักเรียนซำ้ซ้อนในระบบ DMC
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ปก IS ม.4 (ครูศศิธร)
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 24 ก.พ. 60
แผนการรับนักเรียน ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
โครงการเปลี่ยนหลอด LED
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์อบรมผู้กำกับลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
สำรวจความต้องการอบรมวิชาชีพฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.รัฐนันท์ รชตะไพโรจน์ ที่ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 24 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ประกาศผลการประกวดร้องเพลง งานวันวิชาการ “โมคลานสานต่อ รอยพ่อทำ” ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 24 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
การเปิดศูนย์รับบริจาคเงินฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
การรับแบบพิมพ์ของทางราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
คำสั่งสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2559 วันที่ 6-8 มีนาคม 25560
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 24 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 24 ก.พ. 60
คำสั่ง สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 24 ก.พ. 60
ร.ร.วัดขรัวช่วย สอบปลายภาค/ปลายปี 2559 ในวันที่ 13 - 15 มี.ค. 60
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 24 ก.พ. 60
สอบ NT ชั้น ป.3 ในวันที่ 8 มี.ค. 60
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 24 ก.พ. 60
สพป.นศ. 4 ดำเนินการสอบนักเรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง ในวันที่ 2 - 3 มี.ค. 60
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 24 ก.พ. 60
สพป.นศ. 4 จัดประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียน ป.1-ป.4 ในวันที่ 23 - 24 ก.พ. 60
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 24 ก.พ. 60
ประกาศ .... รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และตรวจสุขภาพ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 24 ก.พ. 60
สรุปรายงานผลการแข่งขันงานกีฬาภายใน
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 24 ก.พ. 60
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร | 24 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ม.1-6
โรงเรียนด่านขุนทด | 24 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนด่านขุนทด | 24 ก.พ. 60
ข้อเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีการศึกษามหากุศล โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม | 24 ก.พ. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.พ. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre - NT ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.พ. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.พ. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง LAS ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.พ. 60
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศึกษาแหล่งเรียนรู้และอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.พ. 60
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.พ. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.พ. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานวันเด็กและวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.พ. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.พ. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาป
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.พ. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/593 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th