หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นายแทนไท ขาวทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
นายจิรภัทร สาทวอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายธนากร ฉายแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางญาดาวดี นิลเปี่ยม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวจันทร์อินทร์ ชูทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,251,721 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,954,121 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,935,869 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,485,910 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,296,144 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,260,894 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,097,645 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,062,365 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,879,894 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,784,505 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,781,062 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,748,123 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,728,529 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,712,362 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,655,147 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 9 ส.ค. 2560 ฝ่ายวิชาการระดับชั้น ปฐมวัย โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อ
โรงเรียนแม่สอด | 10 ส.ค. 60
วันที่ 10-11 ส.ค. 2560 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูสู่ชุม
โรงเรียนแม่สอด | 10 ส.ค. 60
วันที่ 9 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้
โรงเรียนแม่สอด | 10 ส.ค. 60
โครงการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้ม)
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 10 ส.ค. 60
วันที่ 9 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย เพื่อเรียนรู้จักภาษาไทยมาขึ้น กิจกรรมมีจัด
โรงเรียนแม่สอด | 10 ส.ค. 60
วันที่ 9 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อเรียนรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
โรงเรียนแม่สอด | 10 ส.ค. 60
วันที่ 9 ส.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 ส
โรงเรียนแม่สอด | 10 ส.ค. 60
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส60
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 10 ส.ค. 60
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส59
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 10 ส.ค. 60
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส58
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 10 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ | 10 ส.ค. 60
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีกา
โรงเรียนปากจั่นวิทยา | 10 ส.ค. 60
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นบูรณาการกับศิลปะการแสดง"ระบำหลามข้าวใบยี่เหร็ด"
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 10 ส.ค. 60
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ๑๖ รายการ
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม | 10 ส.ค. 60
ยินดีต้อนรับ คุณครูทองศรี ปัญญาหลี
โรงเรียนบ้านปากเหมือง | 10 ส.ค. 60
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 10 ส.ค. 60
รับรางวัลการแข่งขันเปตอง ประเภทคู่
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 ส.ค. 60
ร่วมโครงการ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 ส.ค. 60
ร่วมแข่งขันเปตอง ประเภททีม
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 ส.ค. 60
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 ส.ค. 60
ร่วมแข่งขันเปตอง ประเภทคู่
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 ส.ค. 60
นำเสนอผลงาน PCL
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 ส.ค. 60
พิธีปิดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 ส.ค. 60
พิธีรำลึกพระคุณ '60
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 ส.ค. 60
กิจกรรมเทียนรวมใจ ถวายพระพร '60
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 ส.ค. 60
กิจกรรมเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ-โทษภัยของยาเสพติด '60
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 ส.ค. 60
กิจกรรมทำวัตรเช้า-ทำบุญตักบาตรของค่ายคุณธรรมฯ '60
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 ส.ค. 60
กิจกรรมพัฒนาตนเองของค่ายคุณธรรมฯ วันแรก '60
โรงเรียนบ้านซับตารี | 09 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 09 ส.ค. 60
ประกาศผลการแข่งขัน Multi skill Competition 2017 (Prathomsuksa 4-6)
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 09 ส.ค. 60
ประกาศ รหัสนักศึกษา!!!
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการ
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ | 09 ส.ค. 60
เอกสารรายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 09 ส.ค. 60
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 09 ส.ค. 60
กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ
โรงเรียนบ้านกลาง | 09 ส.ค. 60
“กิจกรรมวันอาเซียน ASEAN DAY 2017”
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 08 ส.ค. 60
มอบหมายงาน ปีการศึกษา 2560 / งานสารสนเทศ
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 09 ส.ค. 60
พรรณนางาน ปีการศึกษา 2560 /งานสารสนเทศ
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 09 ส.ค. 60
แบบบันทึกคะแนน(วิชาพื้นฐาน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 09 ส.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ | 09 ส.ค. 60
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการวาดภาพระบายสีได้โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 09 ส.ค. 60
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 09 ส.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยน้ำท่วม
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 09 ส.ค. 60
ขอเช็ญร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 09 ส.ค. 60
คณะครูโรงเรียนวัดจันทนารามบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 ส.ค. 60
ยินดีต้อนรับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพลับหลาชัย 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์แบบ All – In – One
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 08 ส.ค. 60
โรงเรียนอนุบาลพิจิตรขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันที่ 11 สิงหาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 08 ส.ค. 60
แบบรายชื่อนักเรียน ที่มีคะแนนไม่ถึง 50%
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 ส.ค. 60
นิเทศ ติดตาม โครงการอาหารกลางวันฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ส.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/620 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th