หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,496 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,215 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,211 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,628 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,233 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,987 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,829 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,898 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,825,000 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,861 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,453 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,450 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การใช้ E-mail ของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 13 มิ.ย. 60
กำหนดการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ | 13 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 13 มิ.ย. 60
วันไหว้ครู2560
โรงเรียนสะบ้าย้อย | 13 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 13 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 106 ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 13 มิ.ย. 60
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดลาดพร้าวนำเรียนทั้งหมดไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 13 มิ.ย. 60
วันที่ 12 มิ.ย.2560 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวดจัดการประกวด/แข่งขันรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
โรงเรียนแม่สอด | 13 มิ.ย. 60
โรงเรียนแม่สอดจัดส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2
โรงเรียนแม่สอด | 13 มิ.ย. 60
นักเรียนภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนแม่สอด ปีการศึกษา 2560 ได้รับการเสริมอาหารในมื้อเช้า ตามที่ได้รับจัดส
โรงเรียนแม่สอด | 13 มิ.ย. 60
โรงเรียนวัดชนะสงครามเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 12 มิ.ย. 60
งานมุทิตาจิตพระธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันศิษย์ลูก ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 12 มิ.ย. 60
เรียนผู้ปกครองทุกท่านให้ทราบ เรื่อง แจ้งความจำนงขอรับเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ | 12 มิ.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 12 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มข้อสอบ
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 12 มิ.ย. 60
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลตำแหน่งครูภาษาไทย
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม | 12 มิ.ย. 60
การรายงานการอ่านการเขียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 มิ.ย. 60
การอบรมโปรแกรมการอ่านของนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 มิ.ย. 60
การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 มิ.ย. 60
โครงการมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 มิ.ย. 60
การจัดทำดอกไม้จันทร์(ดอกพะยอม)
โรงเรียนดงบังวิทยา | 12 มิ.ย. 60
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน1-2560
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 12 มิ.ย. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 | 12 มิ.ย. 60
โปรแกรม ปถ.05 (วิชาพื้นฐาน) ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 10 มิ.ย. 60
ตารางร่นคาบเรียนกิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 09 มิ.ย. 60
ตารางร่นคาบเรียน
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 09 มิ.ย. 60
ขอประชาสัมพันธ์รับนักเรียนที่สนใจเรียนดนตรี
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 09 มิ.ย. 60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าไม้แดง รณรงค์จำจัดลูกน้ำยุงลาย
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 09 มิ.ย. 60
แข่งขันกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 09 มิ.ย. 60
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 8 มิุนายน 2560 โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 09 มิ.ย. 60
8 มิถุนายน60 วันไหว้ครู
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 09 มิ.ย. 60
ชนะเลิศแข่งขันกิจกรรมสหกรณ์ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 09 มิ.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 09 มิ.ย. 60
แต่งตั้งครูและบุคลากรรับผิดชอบการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 09 มิ.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 09 มิ.ย. 60
แต่งตั้งครูเวรประจำวันในวันราชการ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 09 มิ.ย. 60
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 09 มิ.ย. 60
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในฝ่ายงานประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 09 มิ.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 09 มิ.ย. 60
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 09 มิ.ย. 60
เว็ปไซต์เพื่อการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คุณครูกุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 08 มิ.ย. 60
วันที่ 8 มิ.ย.2560 โรงเรียนแม่สอดจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยกา
โรงเรียนแม่สอด | 08 มิ.ย. 60
รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแยกสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึ
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 20 มี.ค. 60
วิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 08 มิ.ย. 60
แบบรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 08 มิ.ย. 60
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลท่าฉลอม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 08 มิ.ย. 60
โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เวอร์ชั่น 6
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 08 มิ.ย. 60
แนวทางจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 มิ.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/613 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th