หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวปริยากร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา    จ.นครพนม
นางบัวทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
นางสาวอรอุมา เจริญพร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นางสาวอริษา ดีถนัด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นายอำนาจ สว่างภพ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านจันลม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวจินตนา สุขเจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,462,850 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,286,084 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,179,053 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,630,595 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,471,056 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,323,232 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,262,465 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,138,718 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,083,229 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,023,492 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,856,836 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,842,845 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,785,348 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,751,894 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 10 ม.ค. 61
ดาวน์โหลใบสมัครเข้า ม.๑
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 10 ม.ค. 61
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่จบ ม.3 ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 10 ม.ค. 61
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคฯ ณ จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านตาเป้า | 10 ม.ค. 61
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 10 ม.ค. 61
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 10 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 10 ม.ค. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวกฤตยา ใจเฉื่อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง)
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ | 10 ม.ค. 61
วันที่ 19 ม.ค.2561 ทางโรงเรียนจะนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 10 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนป.1 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 10 ม.ค. 61
วันที่ 10 - 12 ม.ค.2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 10 ม.ค. 61
เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ | 09 ม.ค. 61
12 ,ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็ก
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 09 ม.ค. 61
๐๒๗ แก้ไขข้อความประกาศการรับนักเรียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
๐๒๖ การย้ายข้าราชการครู ปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
๐๒๕ การรับนักเรียนและเปิดรั้วโรงเรียน ปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
๐๒๔ ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงปลอดเหล้าฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
๐๒๓ แนวทางการบำบัดฟื้นฟู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
๐๒๒ การแข่งขันหุ่นยนต์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
เผยแพร่ผลงาน นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์ ตำแหน่งครู โรงเรียนสามหมอวิทยา
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 09 ม.ค. 61
นายสิทธิพร เนตรแสงศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแปลภาษาจีนไทย สถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 09 ม.ค. 61
กิจกรรมวันเด็ก
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข | 09 ม.ค. 61
ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก
โรงเรียนอนุบาลตราด | 09 ม.ค. 61
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561
โรงเรียนอนุบาลตราด | 09 ม.ค. 61
๐๒๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
๐๒๐ การวัดความสามารถการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ ๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
๐๑๙ การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
๐๑๘ รายงานสอบทานการเงินเดือน พ.ย. ๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
๐๑๗ เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
โรงเรียนวัดเชิงเลน | 09 ม.ค. 61
ปฏิทินโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 09 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายงบประมาณ-ธุรการ
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 09 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 5 ห้องเรี
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ | 08 ม.ค. 61
นับถอยหลังสอบโอเน็ต
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 08 ม.ค. 61
สวัสดีปีใหม่ 2561
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 ม.ค. 61
เอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2561
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 08 ม.ค. 61
ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบุ่งคล้านคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครุภัณฑ์ประจำห
โรงเรียนบุ่งคล้านคร | 08 ม.ค. 61
กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 ม.ค. 61
คู่มือบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 08 ม.ค. 61
แนวปฏิบัติงานบริหารพัสดุและแบบเบิกเงินสวัสดิการข้าราชการครู
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 08 ม.ค. 61
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 08 ม.ค. 61
การอบรมเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 ม.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 ม.ค. 61
ค่าเป้าหมาย การทดสอบขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 08 ม.ค. 61
ทำบุญปีใหม่ 2561
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 08 ม.ค. 61
งานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 3
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 08 ม.ค. 61
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อร่วมจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 08 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2561 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 08 ม.ค. 61
๐๑๖ การเพิ่ม-ลดรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ o-net
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ม.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/635 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th