หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอรปรีญา เวงวิถา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค    จ.สระบุรี
นางศิวนาถ บุตรโพธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
นายวรวิทย์ มีศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจิตรา คำบาล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยอดขวัญ อ้นสุข
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,012,032 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,937,652 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,677,282 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,666,717 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,356,019 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,187,329 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,064,056 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,970,528 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,962,453 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,698,228 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,696,872 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,636,741 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,624,989 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,598,949 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,573,935 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,465,712 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านโกตาบารู
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.พ. 60
แก้ไขคำสั่ง (ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ)
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 24 ก.พ. 60
การจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเร่ียนยากจน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 24 ก.พ. 60
แบบบันทึกการอ่านและเขียน ป.๑-๔
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.พ. 60
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวังกรดพิทยา | 24 ก.พ. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนพิเศษ MEP.
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 24 ก.พ. 60
สรุปการผลดำเนินงาน สถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ปี 2559 งานที่จะทำต่อไป
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 24 ก.พ. 60
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปลายภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 23 ก.พ. 60
แบบบันทึกผลสอบมาตรฐานกลาง(สพม.28) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 23 ก.พ. 60
แบบบันทึกผลสอบมาตรฐานกลาง(สพม.28) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 23 ก.พ. 60
ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาลตราด | 23 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแม่คือวิทยา | 23 ก.พ. 60
ประกาศรับนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) | 23 ก.พ. 60
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนกพาณิชกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกฝึกงาน ที่สถานประกอบกา่ร
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 23 ก.พ. 60
"The 1 book E-library & tk park ช่วยส่งเสริมการอ่าน นอกห้องเรียน ด้วยสมาทโฟนของหนูๆ
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 23 ก.พ. 60
ประกาศ สพฐ.เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
โรงเรียนวัดบางพูน | 23 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 23 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 กำหนดรับสมัคร 27 - 30 มีนาคม 2560
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 23 ก.พ. 60
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 23 ก.พ. 60
คำสั่งที่ 33/2560 Open House
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 23 ก.พ. 60
เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 23 ก.พ. 60
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 23 ก.พ. 60
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 23 ก.พ. 60
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 23 ก.พ. 60
๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สอบปลายภาคทุกระดับชั้น
โรงเรียนไชยาวิทยา | 23 ก.พ. 60
๒๗ - ๒๘ กุ.พ.๒๕๖๐ สอบวัดความรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนไชยาวิทยา | 23 ก.พ. 60
คำสั่งที่ 32/2560 วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 23 ก.พ. 60
เชิญชวนผู้ปกครองและผู้สนใจมาร่วมงาน Sommanas Open house'59 เปิดรั้วน้ำเงินชมพู ชวนดูโสมนัส
โรงเรียนวัดโสมนัส | 23 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 23 ก.พ. 60
สถิติรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 23 ก.พ. 60
สถิติรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 23 ก.พ. 60
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการกับกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 22 ก.พ. 60
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เข้าฝึกปฏิบัติที่โรงเรียนว
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 22 ก.พ. 60
เอกสารการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 22 ก.พ. 60
นิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 22 ก.พ. 60
กำหนดการสอบ และปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 22 ก.พ. 60

โรงเรียนวัดแจงร้อน | 22 ก.พ. 60
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 | 22 ก.พ. 60
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยเชิญ นางกรุณา โชติวัน มาเป็นวิทยากร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 22 ก.พ. 60
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 22 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 22 ก.พ. 60
ดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 22 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี สอบเข้า EP อนุบาลร้อยเอ็ด
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 22 ก.พ. 60
แบบฟอร์มลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม | 22 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี สอบเข้าห้อง SEM GIFTED สาธิต มมส.
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 22 ก.พ. 60
ตารางกำหนดการของโรงเรียนสหมิตรพิทยา
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 22 ก.พ. 60
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคมจะจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 22 ก.พ. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา | 21 ก.พ. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖o
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 21 ก.พ. 60
ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ การจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 21 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/593 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th