หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นายแทนไท ขาวทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
นายจิรภัทร สาทวอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายธนากร ฉายแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางญาดาวดี นิลเปี่ยม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวจันทร์อินทร์ ชูทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,251,723 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,954,122 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,935,869 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,485,910 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,296,144 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,260,894 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,097,647 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,062,366 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,879,896 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,784,506 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,781,062 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,748,123 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,728,529 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,712,362 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,655,147 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ส่วนหนึ่งของทัพนักกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมชิงชัยกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 04 ส.ค. 60
ผลการประกวด BEST โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
กำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖o
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 04 ส.ค. 60
แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนวังวิเศษ | 04 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 04 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 04 ส.ค. 60
งานวิจัย รายงานการพัฒนาสื่อ Power Point เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง Part of Spee
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 04 ส.ค. 60
นักศึกษาใหม่ที่มีสิทธิลงทะเบียนภาคเรียนที่1-2560
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 04 ส.ค. 60
หลักเกณฑ์การคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
การนิเทศโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
การประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการแนะแนวฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
การรายงานข้อมูลครูเข้ารับการอบรมฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
การส่งมอบถังขยะอันตราย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
- มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 04 ส.ค. 60
- รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 04 ส.ค. 60
มอบหมายการนิเทศภายใน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเสนานิคม สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รับการประเมินคุณภาพมาตรฐา
โรงเรียนเสนานิคม | 04 ส.ค. 60
การแข่งขัน การประกวดกิจกรรมและแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 ประจำปี 2560
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 04 ส.ค. 60
แผนที่คนดี
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 04 ส.ค. 60
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ร.ร.ดีประจำตำบล ระดับดีเยี่ยม
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 04 ส.ค. 60
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินต้ยแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน จากสพฐ.
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 04 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบร่วมกับ อบต.คูบ จัดอบรม "คุณธรรมวินัยนักเรียนเยาวชนตำบลคูบ" 3-4 สิงหาคม 2560
โรงเรียนบ้านคูบ | 03 ส.ค. 60
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 03 ส.ค. 60
หยุดชดเชยวันแม่ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 03 ส.ค. 60
ปฏิทนการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 03 ส.ค. 60
การลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 5 สิงหาคม 2556
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 03 ส.ค. 60
ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 03 ส.ค. 60
บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การปรับตัวของครูผู้ช่วย สพป.ชบ.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู | 03 ส.ค. 60
บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียน กระบวนการทางลูกเสือ สพป.ชบ.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู | 03 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2560
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก | 03 ส.ค. 60
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | 02 ส.ค. 60
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ร่วมกับอำเภอทุ่งสง,เทศบาลเมืองทุ่งสงและชมรมลูกเ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 02 ส.ค. 60
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งคายพัฒนศึกษา เป็นประธานในพ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 02 ส.ค. 60
การลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับการทดสอบ และขอเกียรติบัตร DLTV
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ | 02 ส.ค. 60
ประชุมคณะครูเพื่อสรุปการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง PLC
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 02 ส.ค. 60
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 02 ส.ค. 60
การอบรมแนะแนว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
โรงเรียนบ้านคูบ | 02 ส.ค. 60
แบบรายงานผลการแข่งขัน
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 02 ส.ค. 60
ประกาศรับสมัคร ครูพละศึกษา ที่มีความถนัดด้านกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 คน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 02 ส.ค. 60
ประกาศ การรับสมัครครู สาขาดนตรีไทย และสาขาคณิตศาสตร์
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 02 ส.ค. 60
ประกาศการยืนยันสิทธิการเป็นนักเป็นนักศึกษา...ด่วนที่สุด
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 02 ส.ค. 60
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ส่วนที่ 2)
โรงเรียนสุคิรินวิทยา | 02 ส.ค. 60
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสุคิรินวิทยา | 02 ส.ค. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 02 ส.ค. 60
ที่ 547/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ส.ค.-ก.ย.60)
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 02 ส.ค. 60
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 02 ส.ค. 60
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในรายการแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 01 ส.ค. 60
นักเรียนแกนนำโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เข้าร่วม โครงการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 01 ส.ค. 60
การจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 01 ส.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/620 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th