หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอรปรีญา เวงวิถา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค    จ.สระบุรี
นางศิวนาถ บุตรโพธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
นายวรวิทย์ มีศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจิตรา คำบาล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยอดขวัญ อ้นสุข
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,012,032 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,937,652 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,677,282 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,666,717 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,356,019 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,187,329 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,064,056 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,970,528 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,962,453 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,698,228 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,696,873 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,636,741 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,624,989 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,598,949 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,573,935 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,465,712 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คำสั่งเตรียมการประเมิน OBECQA
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 21 ก.พ. 60
คำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ม.1,2,4 และ5
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 21 ก.พ. 60
กำหนดการสอบและกิจกรรม
โรงเรียนสายชล | 21 ก.พ. 60
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 21 ก.พ. 60
ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 21 ก.พ. 60
กำหนดการรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเน้น
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 21 ก.พ. 60
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ | 21 ก.พ. 60
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27-30 มีนาคม
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ | 21 ก.พ. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเน้นวิทย์ คณิต ฯ อังกฤษ
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 21 ก.พ. 60
การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 20 ม.ค. 60
คู่มือคัดกรองนักเรียนยากจน แบบวิดีโอ
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี | 21 ก.พ. 60
ทัศนศึกษา ระดับชั้น อนุบาล - ป.3 ที่ เขาดิน วันศุกร์ที่ 24 ก.พ.
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 21 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 21 ก.พ. 60
อบรมจัดทำหลักสูตรฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ก.พ. 60
ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 21 ก.พ. 60
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด เปิดรับสมัคนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3ขวบ ถึง ชั้นประถมศึ
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 21 ก.พ. 60
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กิจกรรมลส. ยุวฯ และผู้บำเบ็ญฯ ณ วัดพระบรมธาตุ
โรงเรียนไชยาวิทยา | 21 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 21 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 21 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 21 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 21 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 21 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 21 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 21 ก.พ. 60
งานโครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษาในโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 21 ก.พ. 60
แจ้งผู้ปกครอง
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง | 21 ก.พ. 60
ร่างแนบท้ายคำสั่งสนามโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมและโรงเรียนบ้านดานคำ
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 21 ก.พ. 60
แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งการประเมินการอ่าน การเขียน ชั้นป.1-4 ภาคเรียนที่2/2559
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 21 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 21 ก.พ. 60
คำสั่ง คสช.ที่ 30/2559
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ก.พ. 60
กฏกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2558
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 21 ก.พ. 60
โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกำหนดสอบปลายปี ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 20 ก.พ. 60
กำหนดสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร | 20 ก.พ. 60
คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่บุคลากรรับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
ประกาศประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดสุขกร | 20 ก.พ. 60
พรรณางานวิชาการ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
แบบฟอร์มย้าย
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว 0 ร มส
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
คำร้องขอวุฒิกรณีจบการศึกษาแล้ว
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
แนวปฎิบัติวิชาการ การวัดผลและประเมินผล
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วันที่ 20 ก.พ.2560 โรงเรียนแม่สอดรับประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบา
โรงเรียนแม่สอด | 20 ก.พ. 60
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดวังก์เวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 20 ก.พ. 60
รับสมัครครูอัตราจ้าง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 20 ก.พ. 60
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรุ้และศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 20 ก.พ. 60
งานวิจัย การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้น
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 20 ก.พ. 60
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้กระบวน การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความร
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 20 ก.พ. 60
ตรวจสอบนักเรียนซำ้ซ้อนในระบบ DMC
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
รับสมัครโครงการโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/593 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th