หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,496 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,215 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,211 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,627 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,233 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,987 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,828 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,898 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,999 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,861 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,453 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,450 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การกรอกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 มิ.ย. 60
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 มิ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 มิ.ย. 60
จัดทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 07 มิ.ย. 60
เตรียมพร้อมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 07 มิ.ย. 60
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านวังชุมพร
โรงเรียนบ้านวังชุมพร | 07 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 07 มิ.ย. 60
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ ใบสมัครการอบรมจรวดขวดน้ำ ระดับประถม (13 ก.ค.60)
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 07 มิ.ย. 60
มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) | 07 มิ.ย. 60
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ | 07 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มสรุปแนวการสอน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 07 มิ.ย. 60
กำหนดการพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรัตนบารมี
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 07 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง | 07 มิ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 07 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 07 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 07 มิ.ย. 60
เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ น้องใบเตย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 07 มิ.ย. 60
คุณครูสุชัญญา ดุษฎีอำไพ ครูชำนาญการ ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูสอนดี สอนเก่ง
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 19 มิ.ย. 60
ครูสุชัญชา ดุษฎีอำไพ ครูชำนาญการ เสนอผลงานครูสอนดีสอนเก่ง
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 19 มิ.ย. 60
ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 06 มิ.ย. 60
คุณครูสุชัญญา ดุษฎีอำไพ ครูชำนาญการ นำเสนอผลงานครูสอนดี สอนเก่ง
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 19 มิ.ย. 60
คุณครูสุชัญญา ดุษฎีอำไพ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 19 มิ.ย. 60
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ได้รับมอบเกียรติบัตร NT , O-net
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ | 06 มิ.ย. 60
วาระประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 06 มิ.ย. 60
การตัดวิชาสังคมศึกษาฯ ออกจากการสอบโอเน็ตชั้นป.6 และม.3 ปี 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 มิ.ย. 60
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 06 มิ.ย. 60
ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา | 06 มิ.ย. 60
งานคืนสู่เหย้า...ชาวศรีวิเทศ
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 06 มิ.ย. 60
วันที 2 มิ.ย.2560 คณะครูร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณปู่ของคุณครูพฤกษ์ เวียงดาว และร่วมณาปนกิจศพ
โรงเรียนแม่สอด | 05 มิ.ย. 60
ปฏิทินวิชาการและกิจกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 05 มิ.ย. 60
รายงานประจำปีการศึกษา 2560 (SAR)
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 05 มิ.ย. 60
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ-ภูมิทัศน์ โรงเรียนดีใกล้บ้าน ด้วยวิธีประกวดเราคาอ
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 05 มิ.ย. 60
การจัดทำโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 มิ.ย. 60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 มิ.ย. 60
แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 มิ.ย. 60
จัดสรรอัตราตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 มิ.ย. 60
โครงการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 05 มิ.ย. 60
มอบหมายการนิเทศภายใน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 มิ.ย. 60
4มิ.ย.60 ศึกษาดูงานยังหลาดสยาม บริเวณศูนย์การค้าสยามนคริทร์
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 05 มิ.ย. 60
การนับอายุเด็กนักเรียน อนุบาล 3 ขวบ
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 04 มิ.ย. 60
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 03 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 03 มิ.ย. 60
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมมาลาบูชาคุณ วันไหว้ครู
โรงเรียนไชยาวิทยา | 03 มิ.ย. 60
กิจกกรรมทำบุญโรงเรียน ครบรอบ 41 ปี
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 03 มิ.ย. 60
ประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 03 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 03 มิ.ย. 60
ประชุมสามัญประจำปี 2560 CEO น้ำเกลี้ยง 2 มิภุนายน 2560 ณ โรงแรมศรีพฤธาลัยสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โรงเรียนบ้านคูบ | 03 มิ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เด็กชายก้องกษิดิ์ จันทรัศมี
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ | 02 มิ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนติด ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/60
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 02 มิ.ย. 60
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง "วันพบครู ดูแลลูก" ภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 4 มิ.ย.2560
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 02 มิ.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/613 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th