หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวปริยากร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา    จ.นครพนม
นางบัวทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
นางสาวอรอุมา เจริญพร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นางสาวอริษา ดีถนัด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นายอำนาจ สว่างภพ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านจันลม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวจินตนา สุขเจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,462,854 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,286,092 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,179,060 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,630,596 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,471,058 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,323,232 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,262,467 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,138,720 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,083,233 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,023,492 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,856,836 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,842,846 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,785,462 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,751,896 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
๐๐๖ การสำรวจสถานการณ์รูปแบบการใช้ยาเสพติด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ม.ค. 61
๐๐๕ จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียน ๒/๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ม.ค. 61
๐๐๔ การสมัครเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ม.ค. 61
๐๐๓ การเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์และจุดเน้น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ม.ค. 61
๐๐๒ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ม.ค. 61
๐๐๑ ประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนกีฬา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ม.ค. 61
ปฏิทิน รับสมัครนักเรียน เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวังวิเศษ | 04 ม.ค. 61
โรงเรียนวังวิเศษ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนทั่วไป)
โรงเรียนวังวิเศษ | 04 ม.ค. 61
โรงเรียนวังวิเศษ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
โรงเรียนวังวิเศษ | 04 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา2561
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 04 ม.ค. 61
มอบหมายการนิเทศภายใน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ม.ค. 61
ดาวคนองเกมส์ 2560 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง MDN Game 2017
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 04 ม.ค. 61
วารสารโรงเรียนปีที่ 17 ฉบับที่ 8 เดือน ธันวาคม 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 04 ม.ค. 61
วารสารโรงเรียนปีที่ 17 ฉบับที่ 7 เดือน พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 04 ม.ค. 61
โครงการรับนักกีฬาดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับระบบโควตา
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 04 ม.ค. 61
โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับระบบโควตา
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 04 ม.ค. 61
โครงการเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับระบบโควตา
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 04 ม.ค. 61
โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับระบบโควตา
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 04 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล.๕๗-ก
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 04 ม.ค. 61
โครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับระบบโควตา
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 04 ม.ค. 61
โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับระบบโควต
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 04 ม.ค. 61
การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 รอบ 2 การรับระบบโควตา
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 04 ม.ค. 61
ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 04 ม.ค. 61
ร่างเอกสารประกวดราคา
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 04 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิชาดนตรี
โรงเรียนวัดควนเมา | 04 ม.ค. 61
แบบบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 03 ม.ค. 61
รายชื่อผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนกีฬาภายใน ปี 60
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 03 ม.ค. 61
รับสมัครครูเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 03 ม.ค. 61
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 19-22 ธันวาคม 2560
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 03 ม.ค. 61
เผยแพร่ผลงาน รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผัก
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 | 03 ม.ค. 61
กำหนดวันสละสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 03 ม.ค. 61
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการคัดเลือกบุคคลเข้า โดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT(สอบ ก.พ. 61) และวิชาสามัญ 9 วิชา
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 03 ม.ค. 61
ระเบียบการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 03 ม.ค. 61
วันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2561
โรงเรียนวัดดาวเรือง | 02 ม.ค. 61
กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 02 ม.ค. 61
กิจกรรมภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 01 ม.ค. 61
แชมป์วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี โครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 01 ม.ค. 61
ทันตแพทย์ไมเคิลและคณะจากประเทศสหรัฐอเมริกา อาสาสมัครทำฟันให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 01 ม.ค. 61
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ | 31 ธ.ค. 60
สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 31 ธ.ค. 60
กีฬาภายใน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 31 ธ.ค. 60
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินยุวเกษตรกร
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 30 ธ.ค. 60
กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 30 ธ.ค. 60
แจ้ง โรงเรียนจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศิลปะ
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 30 ธ.ค. 60
แจ้ง โรงเรียนจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามฯ
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 30 ธ.ค. 60
กิจกรรมวันเด็ก และต้อนรับปีใหม่ 2561
โรงเรียนบ้านโคกม้า | 30 ธ.ค. 60
ร่วมสนับสนุนการตั้งจุดบริการประชาชนของหน่วยกู้ภัยสยามเขาโร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 29 ธ.ค. 60
เดินทางไปส่งครูครูวราภรณ์ ไชยรัตน์ รายงานตัวรับบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบางขันวิทยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 29 ธ.ค. 60
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปริ้น
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 29 ธ.ค. 60
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาทาไฟฟ้า
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 29 ธ.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/635 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th