หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,495 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,215 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,211 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,627 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,233 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,986 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,828 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,898 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,999 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,861 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,453 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,450 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คำสั่งที่ 95 พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 02 มิ.ย. 60
รวมรูปภาพโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 02 มิ.ย. 60
Projection การฉายภาพ
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 02 มิ.ย. 60
ส่งคุณครูนเรศ สีละมัย
โรงเรียนบ้านคูบ | 01 มิ.ย. 60
กิจกรรมไหว้ครู 2560 โรงเรียนบ้านคูบ 1 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านคูบ | 01 มิ.ย. 60
สถิติการมาเรียน ขาดเรียน ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 01 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(วิชาภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนบ้านเขว้า | 01 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(วิชาเอกคณิต-วิทย์)
โรงเรียนบ้านเขว้า | 01 มิ.ย. 60
แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี-2559
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 01 มิ.ย. 60
ประกาศเทศบาลเมืองตราด โดยโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 01 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 92 คำสั่งไหว้ครู ประจำปี 2560
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 01 มิ.ย. 60
การเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 มิ.ย. 60
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 มิ.ย. 60
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) | 01 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันสุนทรภู่ /วันภาษาไทย
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 01 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันไหว้ครู /เลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 01 มิ.ย. 60
ชื่อนักเรียน2.60(ณ 1มิ.ย.60)
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 01 มิ.ย. 60
กิจกรรมไหว้ครู 2560
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม | 01 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประจำปี 2560
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 01 มิ.ย. 60
เผยแพร่ผลงานวชาการครูดุษฎี บุตรบุรี
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 01 มิ.ย. 60
โครงการต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 01 มิ.ย. 60
ปฐมนิเทศน์นักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางจุฑาภัค มีฉลาด
โรงเรียนเสนานิคม | 01 มิ.ย. 60
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2560
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม | 31 พ.ค. 60
วันที่ 28 พ.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเร
โรงเรียนแม่สอด | 31 พ.ค. 60
วันที่ 27-28 พ.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโร
โรงเรียนแม่สอด | 31 พ.ค. 60
วันที่ 26 พ.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจ
โรงเรียนแม่สอด | 31 พ.ค. 60
คณะครูโรงเรียนแม่สอด และนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2-3 ร่วมกันจุัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายใน
โรงเรียนแม่สอด | 31 พ.ค. 60
5 มิ.ย. 60 ป.4-ป.6 สำนักทดสอบการศึกษา สพฐ.จะทดสอบความรู้
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 31 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60 กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 31 พ.ค. 60
โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ มีกำหนดจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าชาวฟ้าขาว ในวันที่ 14 เมษายน 2561
โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ | 31 พ.ค. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 31 พ.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 31 พ.ค. 60
ส่งครูเข้าอบรมการคัดกรองคนพิการฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 พ.ค. 60
ขอเชิญครูปฐมวัยประชุมฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 พ.ค. 60
การสมัครพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 พ.ค. 60
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ เพชร รส.บ.
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 31 พ.ค. 60
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการสอนครู ประจำภาคเรียนที่1/2560
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 31 พ.ค. 60
รายการอาหารกลางวัน เดือนมิถุนายน 2560
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 31 พ.ค. 60
แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้บูรณาการลดขยะในโรงเรียน
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 31 พ.ค. 60
คำสั่งที่ 90 เวรยามเดือน มิถุนายน 2560
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 31 พ.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างทัศนศิลป์
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 31 พ.ค. 60
จิตอาสา
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 | 31 พ.ค. 60
บัญชีจ่ายเงินบริจาค ผญ.ธานินทร์ แห้วเพ็ชร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 พ.ค. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 31 พ.ค. 60
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 31 พ.ค. 60
ผู้ปกครอง - นักเรียน และศิษย์ สามารถติดตามโรงเรียนณัฏฐเวศม์ได้อีก 1 ช่อง facebook..ค่ะ
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ | 30 พ.ค. 60
วารสารฉบับที่ 10 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 30 พ.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 30 พ.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งครูจ้างชั่วคราว (ภาษาไทย)
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม | 30 พ.ค. 60
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 30 พ.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/613 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th