หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอรปรีญา เวงวิถา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค    จ.สระบุรี
นางศิวนาถ บุตรโพธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
นายวรวิทย์ มีศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจิตรา คำบาล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยอดขวัญ อ้นสุข
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,012,032 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,937,652 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,677,282 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,666,717 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,356,019 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,187,329 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,064,056 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,970,528 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,962,453 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,698,228 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,696,873 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,636,741 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,624,989 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,598,949 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,573,935 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,465,712 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
การออกหลักฐานขอทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
ประชุมกรรมการสอบ NT
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
ประชุมการทดสอบการอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
การรณรงค์คัดกรองสายตาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ก.พ. 60
ค่ายธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 20 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 20 ก.พ. 60
รองแชมป์วอลเลย์บอลหญิง วิทยุการบินฯ ปี 2559 รอบชิงชนะเลิศ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 20 พ.ย. 59
พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 20 ก.พ. 60
คำสั่งเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 20 ก.พ. 60
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วิชาศิลปะ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วิชาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วิชาภาษาไทย
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วิชาคณิตศาสตร์2
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
วิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
แบบทดสอบวัดพื้นฐานคณิตศาสตร์
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 20 ก.พ. 60
แบบฟอร์มกรอกรายชื่อคณะกรรมการสอบLAS และการอ่านการเขียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 20 ก.พ. 60
กิจกรรมกีฬาตำบลคูบ อบต.คูบ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 20 ก.พ. 60
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา | 20 ก.พ. 60

โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 20 ก.พ. 60
ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล | 20 ก.พ. 60
ตารางกิจกรรม (ตารางสอบ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 20 ก.พ. 60
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมอยู่ค่าย-พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 และ ม.3
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 19 ก.พ. 60
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 19 ก.พ. 60
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ วันที่ 22,23,24 ก.พ. 2560
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 19 ก.พ. 60
โรงเรียนบ้านท่าอาจ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา วัดไทยสามัคคี แก่นักเรียนชั้นอนุบาล1และ2
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 19 ก.พ. 60
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เดินทางกราบสักการะพระบรมศพ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 19 ก.พ. 60
คัดเลือกตัวแทนนักเรียน รับทุนการศึกษา
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 19 ก.พ. 60
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 17 ก.พ. 60
ระบบลงทะเบียนเลือกชุมนุม ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 19 ก.พ. 60
เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2553 ฉบับปรับปรุง 2560 (SBMLD 2017) ม.ปลาย
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 19 ก.พ. 60
เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2553 ฉบับปรับปรุง 2560 (SBMLD 2017) ม.ต้น
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 19 ก.พ. 60
ชนะเลิศ โครงงานสุขภาพนักเรียน ระดับประเทศ
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย | 18 ก.พ. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าเรียนชั้นอนุบาล3
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 18 ก.พ. 60
17 ก.พ. 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ลูกเสือสำรองเดินทางไกลและศึกษาแหล่งเรียนรู้ อำเภอสิชล
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม | 17 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (English Program) ประจำปี 2560
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ | 14 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ | 14 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่ผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ห้องเรียน MEP อนุบาล 1 ปีการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 17 ก.พ. 60
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศึกษา 1 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 17 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ห้องเรียน SMT อนุบาล 1 ปี
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 17 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ ห้องเรียนพิเศษ SMT ป.4 ปีการศึกษา 2
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 17 ก.พ. 60
คู่มือ การแจ้งความจำนง และสมัครเรียนต่อชั้น ม.1, ม.4 ผ่านระบบรับสมัคร Online ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 17 ก.พ. 60
โครงงานสัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017
โรงเรียนบ้านเขานาใน | 17 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ | 17 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/593 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th