หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพิทยา สมปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสุจิตรา แซงสีนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,602,044 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,540,660 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,350,540 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,739,811 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,611,447 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,386,676 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,377,461 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,270,359 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,206,325 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,135,629 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,940,677 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,905,788 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,875,144 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,847,964 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,836,445 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถเลือกห้องเรียนได้
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 02 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 02 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 02 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 02 เม.ย. 61
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายสินค้าในโรงเรียนอนุบาลสงขลา ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 02 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม1และม.4ห้องเรียนEIS
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 02 เม.ย. 61
วันที่ 27 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านห้วยยางเข้ารับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ระดับจัง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 02 เม.ย. 61
วันที่ 26 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดกิจกรรม "คนดีศรีห้วยยาง" ให้กับนักเรียน อบ.2 ,ป.6 และม
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 02 เม.ย. 61
วันที่ 6 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านห้วยยาง นำโดยนางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียน ป.
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 02 เม.ย. 61
นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง พร้อมคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการและต้อนรับรัฐมนตรีกระ
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 02 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.6 ที่จบพร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 02 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่จบพร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 02 เม.ย. 61
ตรวจรางวัลสลากการกุศลโรงเรียนบ้านตาเรืองฯ
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) | 02 เม.ย. 61
ประกาศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 02 เม.ย. 61
ผลสอบนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 2561
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 02 เม.ย. 61
ประกาศผลการสรรหาได้รับการพิจารณาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 02 เม.ย. 61
ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสายธรรม | 02 เม.ย. 61
ขยายเวลารับสมัคร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดบางพูน | 01 เม.ย. 61
ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม | 02 เม.ย. 61
ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม | 02 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม | 02 เม.ย. 61
มุทิตาจิต ครูจำเริญ อาษากิจ โรงเรียนบ้านคูบ 30-31 มีนาคม 2561 เมืองปากเซ สปป.ลาว
โรงเรียนบ้านคูบ | 02 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบเข้าชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 01 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที 4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 01 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบเข้าชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 01 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 01 เม.ย. 61
ศึกษาดูงานร่วมกับอบจ.ตาก
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 01 เม.ย. 61
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 31 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดควนเมา | 31 มี.ค. 61
กำหนดการโรงเรียนอุเทนพัฒนา
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 31 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 31 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 31 มี.ค. 61
ประะกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิธีพร้อมรั้วและรางระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดเราคาอิเล็คทรอนิกส์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 31 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 31 มี.ค. 61
ประกาศราคากลาง สำหรับพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 30 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนธงธานี | 30 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ภาคปกติ
โรงเรียนด่านขุนทด | 30 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 30 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบ การสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 30 มี.ค. 61
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 30 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 30 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเขาช
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา | 30 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 30 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ภาคปกติ
โรงเรียนด่านขุนทด | 30 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ | 30 มี.ค. 61
xxx มาตรการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 30 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 30 มี.ค. 61
แจ้ง นักเรีียน ม.3 ม.6
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 30 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2561
โรงเรียนไชยาวิทยา | 30 มี.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/659 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th