หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวปริยากร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา    จ.นครพนม
นางบัวทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
นางสาวอรอุมา เจริญพร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นางสาวอริษา ดีถนัด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นายอำนาจ สว่างภพ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านจันลม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวจินตนา สุขเจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,462,850 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,286,084 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,179,053 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,630,595 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,471,056 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,323,232 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,262,465 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,138,718 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,083,229 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,023,492 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,856,836 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,842,845 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,785,357 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,751,894 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกองดุริยางค์
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 29 ธ.ค. 60
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสาร
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 29 ธ.ค. 60
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไวนิล
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 29 ธ.ค. 60
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 29 ธ.ค. 60
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 29 ธ.ค. 60
เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับกำรจ้ำงเหมำรถนำนักเรียนแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคเหนือ
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 29 ธ.ค. 60
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 29 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้าง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 29 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 29 ธ.ค. 60
เพิ่มเติมข้อมูลประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารศิลปศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 27 ธ.ค. 60
ศน.กาญจนา จิตรสำรวย นิเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 28 ธ.ค. 60
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2561
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 28 ธ.ค. 60
ในวันพฤหัสบดีที่4 มกราคม2561 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561
โรงเรียนวัดลานบุญ | 28 ธ.ค. 60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ธ.ค. 60
กิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) | 28 ธ.ค. 60
กิจกรรมวันคริสมาส Christmas Day
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) | 28 ธ.ค. 60
ทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2561
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 28 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เรื่อง แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 28 ธ.ค. 60
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 28 ธ.ค. 60
อันดับที่ 3-4-5และ 7พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2560 (จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 620 คน)
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 28 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน ปี ๖o
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 27 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน ปี ๖o
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 27 ธ.ค. 60
วันที่ 27 ธ.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนตัวแทนที่ไ
โรงเรียนแม่สอด | 27 ธ.ค. 60
วันที่ 25 ธ.ค.2560 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในวันสำคัญของชา
โรงเรียนแม่สอด | 27 ธ.ค. 60
วันที่ 25-26 ธ.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ร่วมเป็นคณะประเมินโรงเรียนพอเพียงท
โรงเรียนแม่สอด | 27 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนสตรีพังงา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนสตรีพังงา | 27 ธ.ค. 60
ขอเชิญร่วมจับสลากของขวัญปีใหม่โรงเรียนนาขามวิทยาในวันที่ 3 มกราคม 2561
โรงเรียนนาขามวิทยา | 27 ธ.ค. 60
ขอเชิญทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งต้อนรับปีใหม่ในวันที่ 3 มกราคม 2561
โรงเรียนนาขามวิทยา | 27 ธ.ค. 60
วันที่28-29ธันวาคมเข้าค่ายลูกเสือสามัญตำบลที่โรงเรียนบ้านคำอีหงส์
โรงเรียนนาขามวิทยา | 27 ธ.ค. 60
16 พ.ย. 60 ต้อนรับคณะจากูโรงเรียนบ้านอูนโคก สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 27 ธ.ค. 60
วันที่ 11 พ.ย. 2560 มอบเสื้อขาวให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 27 ธ.ค. 60
วันที่ 10 พ.ย.60 นักศึกษาปริญญาเอก มร.สกลนคร สัมภาษณ์ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำวิจัย
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 27 ธ.ค. 60
วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2560 กีฬาภายใน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 27 ธ.ค. 60
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 27 ธ.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างซ่อมแซม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 27 ธ.ค. 60
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงเรียนนาขามวิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ป4-5 ที่โ
โรงเรียนนาขามวิทยา | 27 ธ.ค. 60
ระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานข้าราชการครู (Logbook for Teacher)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ธ.ค. 60
14 ก.ค. 60 เก็บตกภาพกิจกรรมคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 27 ธ.ค. 60
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล MOE Awards
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 27 ธ.ค. 60
ประกาศผูู้ชนะในการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 27 ธ.ค. 60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทาน “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 255
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 27 ธ.ค. 60
การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ธ.ค. 60
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ธ.ค. 60
การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ธ.ค. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีป
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 27 ธ.ค. 60
รายชื่อนักเรียน ณ 25 ธ.ค.60
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 27 ธ.ค. 60
TCAS61 รอบที่ 1/2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 25
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ธ.ค. 60
รับตรงสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ธ.ค. 60
การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ธ.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/635 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th