หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,495 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,215 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,211 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,627 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,233 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,986 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,828 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,898 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,999 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,861 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,453 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,450 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม | 30 พ.ค. 60
แจ้งการอนุมัติเงินจัดการศึกษาเรียนร่วม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 60
แจ้งเตือนการป้องกันปัญหาอุทกภัยฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เขียนเรื่องลงหนังสือวันเด็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครแข่งขันประกวดผลงาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 60
การยุติการดำเนินคดีทางแพ่งฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 60
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 30 พ.ค. 60
ขอเชิญนักศึกษาร่วมแข่งขันฟุตซอล ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 30 พ.ค. 60
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 30 พ.ค. 60
ขอเชิญคณะครู อาจารย์ นักศึกษาร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 30 พ.ค. 60
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 30 พ.ค. 60
มอบตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 30 พ.ค. 60
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 30 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 30 พ.ค. 60
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 30 พ.ค. 60
รณรงค์หาเสียงเลื่อกตั้งสภานักเรียนประจำปี 2560
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 30 พ.ค. 60
มอบหมายการกำหนดภาระงานในหน้าที่
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 60
คณะกรรมการภาษาอังกฤษ 2560
โรงเรียนดงบังวิทยา | 30 พ.ค. 60
คณะกรรมการภาษาไทย 2560
โรงเรียนดงบังวิทยา | 30 พ.ค. 60
นักเรียนคนเก่งของเราสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอันดับ1ประเทศจีนทั้ง 5 คน ลงข่าวThairath Online
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 30 พ.ค. 60
นางสาวพัชรินทร์ ศรียะเมือง ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 天津师范大学 Tianjin Normal University
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 30 พ.ค. 60
นายอิสรา ทะนาจันทร์ ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 北京语言大学 Beijing Language and Culture University
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 30 พ.ค. 60
นายจักรินทร์ ภูติโส ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 首都师范大学 Capital Normal University ประเทศจีน
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 30 พ.ค. 60
นางสาวกันตพร เสริฐแสนดี ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 厦门大学 Xiamen university ประเทศจีน
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 30 พ.ค. 60
นางสาวศิริลักษณ์ เครือลัดดา ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 山东大学 Shandong University ประเทศจีน
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 30 พ.ค. 60
โครงการคลินิกไร้พุง (วัยทำงาน) ปี 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 29 พ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตาราจ้าง สาขาทัศนศ
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 29 พ.ค. 60
การประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 29 พ.ค. 60
ขอขอบคุณนายชะอื้น อินบุญนะ ศิษย์เก่าโรงเรียน ที่มอบเงินและหนังสือเพื่อสนับสนุนการกีฬาของโรงเรียน
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 29 พ.ค. 60
อบรบค่ายคุณธรรมเด็กดีศรีแผ่น 23-25 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 29 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 29 พ.ค. 60
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กติกา ใบสมัครการแข่งขันจรวดขวดน้ำอบจ.นศ.&โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมป์เปี้ยนชิพ#11
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 29 พ.ค. 60
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลตำแหน่งครูจ้างสอนชั่วคราว
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม | 29 พ.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน เขตตรวจราชการที่ 13 วันที่ 26-27 พฤษภาคม25
โรงเรียนบ้านคูบ | 29 พ.ค. 60
วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน
โรงเรียนอัมพวันวิทยา | 29 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนนักเรียนอนุบาล
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 29 พ.ค. 60
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 29 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน)คณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านเขว้า | 29 พ.ค. 60
วารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) | 28 พ.ค. 60
วารสารประจำเดือนมกราคม 2560
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) | 28 พ.ค. 60
ผู้ปกครอง นักเรียน สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ และภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้แล้ว..ค่ะ
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ | 28 พ.ค. 60
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 27 พ.ค. 60
พิธีปิดโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 4 ปี 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 27 พ.ค. 60
เรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพและการปลูกพืชปลอดสารพิษ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 27 พ.ค. 60
งานวิจัย ผลของการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อส่ง
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 27 พ.ค. 60
โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
โรงเรียนบ้านซับตารี | 27 พ.ค. 60
คะแนนO-NET เพิ่มสูงขึ้น
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 27 พ.ค. 60
งานวิจัย ผลการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเว็บ ตามรูปแบบการเรียนรู้โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) รายวิชาการสร
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 27 พ.ค. 60
นายประสาร เมืองเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร เดินทางไปต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิกา
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 26 พ.ค. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 26 พ.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/613 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th