หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,496 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,215 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,211 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,627 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,233 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,987 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,828 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,898 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,999 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,006 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,861 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,453 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,450 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
มาตรการดูแลนักเรียน ปี กศ. ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 60
การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 60
การคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรด้านคุณธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 60
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 60
การมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 60
การเรียนจินตคณิตโดยครูประจำชั้น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 26 พ.ค. 60
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง Present simple tense
โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 26 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ | 26 พ.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเส
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 26 พ.ค. 60
ร่วมกันอภิปรายปัญหาของยาเสพติดและฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยชีวภาพ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 25 พ.ค. 60
แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ร ให้แก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 พ.ค.60 นี้
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา | 25 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 25 พ.ค. 60
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง | 25 พ.ค. 60
กิจกรรมไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส | 25 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 25 พ.ค. 60
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของนักศึกษาวิทยาลั
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 25 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 25 พ.ค. 60
เอกสารโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัด กศ. ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 พ.ค. 60
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 พ.ค. 60
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 25 พ.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายก้องกษิดิ์ จันทรัศมี ได้รับรางวัลชมเชยวาดเส้นเขียนสี
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ | 25 พ.ค. 60
กิจกรรม "ร้อยดวงใจบูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 25 พ.ค. 60
ฝึกปฏิบัติการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาซักผ้า
โรงเรียนบ้านซับตารี | 24 พ.ค. 60
ฝึกระเบียบแถวพร้อมช่วยกันพัฒนาบริเวณโรงเรียน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 24 พ.ค. 60
วันที่ 23 พ.ค.2560 โรงเรียนแม่สอดได้รับเกียรติบัตรจากนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ที่แสด
โรงเรียนแม่สอด | 24 พ.ค. 60
วันที่ 22-23 พ.ค.2560 นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ร่วมเป็นประธานในการเปิดการประชุมสัญจรพบเพื่อนคร
โรงเรียนแม่สอด | 24 พ.ค. 60
วันที่่ 22 พ.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด ต้อนรับผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเร
โรงเรียนแม่สอด | 24 พ.ค. 60
Thaiart Surreal Exhibition
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 24 พ.ค. 60
การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 24 พ.ค. 60
การพิจารณา การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 24 พ.ค. 60
แบบสอบถามโครงการค่ายวัยใส ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 24 พ.ค. 60
การรายงานข้อมูลเด็กพิการเรียนร่วมฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 พ.ค. 60
การขอรับเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 พ.ค. 60
การจัดสรรอัตรลูกจ้างชั่วคราวฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 พ.ค. 60
โครงการกิจกรรมครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 พ.ค. 60
ขอความร่วมมือปลูกดอกดาวเรืองฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 พ.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 พ.ค. 60
สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 พ.ค. 60
การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การประกวดทักษะภาษาจีน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมครอสเวิร์ดเกมฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 พ.ค. 60
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 พ.ค. 60
ตารางสอนครู 1/2560
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 24 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (ครูวิทย์ พี่เลี้ยง)
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 24 พ.ค. 60
บัญชีรายชื่อนักเรียนเข้าเกณฑ์ ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 พ.ค. 60
แจ้งการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 24 พ.ค. 60
คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 24 พ.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/613 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th