หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวปริยากร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา    จ.นครพนม
นางบัวทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
นางสาวอรอุมา เจริญพร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นางสาวอริษา ดีถนัด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นายอำนาจ สว่างภพ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านจันลม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวจินตนา สุขเจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,462,850 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,286,084 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,179,053 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,630,595 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,471,056 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,323,232 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,262,465 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,138,718 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,083,229 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,023,491 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,856,836 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,842,845 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,785,343 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,751,894 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ธ.ค. 60
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัคร รอบที่ 1/2 โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ธ.ค. 60
การแข่งขันกีฑา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนธงธานี | 27 ธ.ค. 60
การแข่งขัน ฟุตซอล เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560
โรงเรียนธงธานี | 27 ธ.ค. 60
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่กำลังมาถึงนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 27 ธ.ค. 60
แบบบัญชีการออมเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ธ.ค. 60
ประกาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสำนัก
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) | 27 ธ.ค. 60
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบ ๓๑๘ ล/๕๕-ก โรงเรียนอนุบาลละงู
โรงเรียนอนุบาลละงู | 26 ธ.ค. 60
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบ ๓๑๘ ล/๕๕ - ก โรงเรียนอนุบาลละงู
โรงเรียนอนุบาลละงู | 26 ธ.ค. 60
กิจกรรม English Camp & Merry Christmas and Happy New Year 2018
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 26 ธ.ค. 60
การจัดซื้อแบบพิมพ์ของทางราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 26 ธ.ค. 60
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 รร.นาเดื่ออบรมคุณธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 26 ธ.ค. 60
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรเรื่องขยะ รร.นาเดื่อ
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 26 ธ.ค. 60
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นางสุนันท์ หลวงศรี รับเกียรติบัตร คะแนนเฉลี่ยO-net สูงกว่าระดับชาติทั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 26 ธ.ค. 60
ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคั
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 26 ธ.ค. 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 26 ธ.ค. 60
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
สำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ทของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560.....
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 26 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์รางวัลเลิศรัฐ ปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
การเปลี่ยนสถานพยาบาล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ชั้น ม. ๑ และ ชั้น ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 26 ธ.ค. 60
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นม.๑ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ EP ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 26 ธ.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (พ.ศ. 2538)
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 07 ธ.ค. 60
โครงกังหันน้ำชัยพัฒนา (พ.ศ. 2531)
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 17 พ.ย. 60
โครงการฝายต้นน้ำลำธาร (พ.ศ. 2521)
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 05 ต.ค. 60
แบบสำรวจสถิติการบริการฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (พ.ศ. 2537)
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 11 ก.ย. 60
คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๒ (เมืองเก่าวิทยา)
โรงเรียนเทศบาล ๒ (เมืองเก่าวิทยา) | 26 ธ.ค. 60
โครงการหญ้าแฝก (พ.ศ. 2534)
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 20 ส.ค. 60
ขอความร่วมมือเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (พ.ศ. 2523)
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 10 ก.ค. 60
โครางการแกล้งดิน (พ.ศ. 2522)
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 16 มิ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์นิทรรศการสัญจร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์สมัครสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
โครงการฝนหลวง (พ.ศ. 2498)
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 26 พ.ค. 60
โครงการการสอนภาษาไทยในต่างประเทศ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
มติ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
การย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดนตรีไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/635 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th