หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ห้องแซงวิทยาคม    จ.ยโสธร
นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,345,278 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,070,348 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,039,788 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,537,047 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,360,722 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,283,201 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,157,909 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,087,995 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,933,464 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,929,880 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,813,464 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,793,956 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,774,076 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,741,620 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,690,372 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
25 - 27 ก.3 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1 -ป.6
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 23 ก.ย. 60
วันที่ 18 ก.ย. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแ
โรงเรียนแม่สอด | 23 ก.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 ก.ย. 60
แต่งตั้งกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 ก.ย. 60
ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1 (ประถมศึกษา)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 22 ก.ย. 60
ประกาศผลการให้คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับชั้นมัธยม(ขยายโอกาส
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 22 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม | 22 ก.ย. 60
ผู้อำนวยการ นายอาวุธ ท้าวเนาว์ นำคณะครูและนักเรียนอ่านสารวันสันติภาพโลก
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 22 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่โรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 22 ก.ย. 60
รายงานการนิเทศฯ การจัดการศึกษาเรียนร่วมฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ย. 60
สรุปรายการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 22 ก.ย. 60
ตรวจสอบรายงานข้อมูลสาธารณูปโภค
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ย. 60
ขอตัวนักเรียนถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ย. 60
แจ้งการโอนเงินฯปัจจัยพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ย. 60
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ย. 60
แจ้งการโอนเงินฯ ค่าเครื่องแบบลูกเสือฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ย. 60
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ย. 60
วารสารโรงเรียนปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือน สิงหาคม 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 22 ก.ย. 60
รายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 01 ต.ค. 59
คู่มือสำหรับประชาชน
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) | 22 ก.ย. 60
ทะเบียนคุมเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) | 22 ก.ย. 60
วันที่ 25 - 26 กันยายน 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 21 ก.ย. 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม | 07 ต.ค. 59
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม | 06 ต.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเสิงสาง เรื่อง รับสมัครครูต่างประเทศ
โรงเรียนเสิงสาง | 21 ก.ย. 60
แก้ไขตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 21 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์
โรงเรียนวังวิเศษ | 21 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนวังวิเศษ | 21 ก.ย. 60
ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง(พลศึกษา)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา | 21 ก.ย. 60
ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคล (ลูกจ้างชั่วคราว)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา | 21 ก.ย. 60
วันสันติภาพสากล ประจำปี 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 21 ก.ย. 60
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 20 ก.ย. 60
เนินมะปรางเกมส์ 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 16 ก.ย. 60
การประชุมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 11 ก.ย. 60
รายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 06 ก.ย. 60
มุฑิตาจิต ครูประทุมทิพย์ วุฒิวงษ์ 22 ก.ย. 2560 หอประชุมประดู่ทอง โรงเรียนวัดดอกไม้
โรงเรียนวัดดอกไม้ | 21 ก.ย. 60
โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 05 ก.ย. 60
การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 28 ส.ค. 60
แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 23
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 26 ส.ค. 60
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 26 ส.ค. 60
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 25 ส.ค. 60
อบรมให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 24 ส.ค. 60
แอโรบิค เพื่อสุขภาพ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 16 ส.ค. 60
โครงการธรรมยาตรา พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 18 ส.ค. 60
เข้าร่วมโครงการ Osotsapa Road to University 2017
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 17 ส.ค. 60
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 16 ส.ค. 60
รู้ทันควัน Know Smoking
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 12 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 11 ส.ค. 60
โรงเรียนคุณธรรมช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 11 ส.ค. 60
โรงเรียนคุณธรรมช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา |
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/633 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th