หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวอรปรีญา เวงวิถา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค    จ.สระบุรี
นางศิวนาถ บุตรโพธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
นายวรวิทย์ มีศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจิตรา คำบาล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยอดขวัญ อ้นสุข
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,012,032 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,937,652 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,677,282 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,666,717 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,356,019 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,187,329 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,064,056 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,970,528 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,962,453 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,698,228 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,696,872 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,636,741 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,624,989 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,598,949 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,573,935 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,465,712 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงแรียนกุญชรศิรวิทย์ กำหนดออกแนะแนววันที่ 13-14 มีนาคม 2560
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ | 16 ก.พ. 60
ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 16 ก.พ. 60
กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "มาฆบูชา"
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 16 ก.พ. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ และ๔ วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม๒๕๖๐ เวลา๐๘.๐๐-๑๖.๓๐(ไม่เว้นวัน
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม | 16 ก.พ. 60
หนังสือเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 16 ก.พ. 60
ประชุมการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ(๒)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ก.พ. 60
ประชุมการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ(๑)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ก.พ. 60
รับนักเรียนปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 16 ก.พ. 60
วันที่ 8 มีนาคม 2560สายชั้น ป.3 สอบ ์NT
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 16 ก.พ. 60
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ป. 2, ป.4และป.5 สอบ LAS
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 16 ก.พ. 60
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สายชัน ป.3,4 ประเมินการอ่านระดับชาติ ป.1 และป.2 ปิดเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 16 ก.พ. 60
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สายชัน ป.1,2 ประเมินการอ่านระดับชาติ ป.3และป.4 ปิดเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 16 ก.พ. 60
ไตรภพวิทยา คว้า 4 เหรียญทอง งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 16 ก.พ. 60
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สายชั้นปฐมวัยทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 16 ก.พ. 60
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ระดับชั้นปฐมวัยและ ชั้นป.6 ปิดเรียน เนื่องจากครูไปกราบพระบรมศพ
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 16 ก.พ. 60
คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 16 ก.พ. 60
ประเมินศูนย์เรียนรู้พอเพียง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 16 ก.พ. 60
ไตรภพเนอร์สเซอรี่ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจำปี 2559 ในระดับ “ดีเยี่ยม”
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 16 ก.พ. 60
โรงเรียนไตรภพวิทยาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน O-net ปีการศึกษา
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 16 ก.พ. 60
รายการอาหารกลางวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 16 ก.พ. 60
games to learn english
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 16 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา๒๕๖๐
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 16 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 31 ธันวาคม 2560
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง | 16 ก.พ. 60
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 16 ก.พ. 60
15 มีนาคม 2560 Open House โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 16 ก.พ. 60
8-10 มีนาคม 2560 การสอบปลายปี การศึกษา2559
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า | 16 ก.พ. 60
Coordination การร่วมมือประสานงาน คำศัพท์ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 15 ก.พ. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 15 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีการเงินและการบัญชี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 15 ก.พ. 60
กำหนดการดำเนินการสอบวัดผลปลายปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...อ่านต่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 15 ก.พ. 60
อันดับที่ 1 และ 3 โครงการศึกษานารี PRE ม.1 ปี 2560
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 15 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี รัชกาลที่ 9 ชนูทิศวิชาการ 59"
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 15 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 15 ก.พ. 60
ประกาศการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 15 ก.พ. 60
คำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.3 ม.6
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 ก.พ. 60
โรงเรียนคลองลานและโรงเรียนทรัพย์สถิตจังหวัดกำแพงเพชรเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารอนุบาลไทรงาม วันที่
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 15 ก.พ. 60
ประกาศผล!! รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 256
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 15 ก.พ. 60
ประชุมการประเมินจบหลักสูตรปฐมวัยฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
แจ้งรหัสการเข้าใช้ห้องสมุดฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ขอความร่วมมือสำรวจเอกสาร ปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ขอเชิญประชุมการคัดกรองนักเรียนยากจน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
การเตรียมข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
การรายงานการจำหน่ายนักเรียนจบ ป.๖
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
การรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
การเฝ้าระวังนักเรียนในการไปทัศนศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์ประกวดเขียนจดหมายฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ส่งคำสั่ง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/593 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th