หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 1
นายประภัย ผ่านแสนเสาร์
ตำหแน่ง : หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.นครหลวง    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวสุรีย์พร ศรพรหม
ตำหแน่ง : หัวหน้างานจัดการศึกษาเรียนร่วมในโรงเรียน
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.นครหลวง    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางยุพิน จุลปานนท์
ตำหแน่ง : หัวหน้างานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.นครหลวง    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอำภา จักรวาลสดใส
ตำหแน่ง : หัวหน้างานห้องสมุด
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.นครหลวง    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายลิขิต บุญครอบ
ตำหแน่ง : หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.นครหลวง    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวจารุณี ธรรมสาลี
ตำหแน่ง : หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.นครหลวง    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,870,842 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,662,819 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,305,586 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,249,760 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,025,420 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,970,435 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,722,179 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,669,865 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,669,686 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,519,211 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,429,798 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,422,434 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,406,558 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,384,452 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

รายละเอียดโรงเรียน
รหัสโรงเรียน : 84100801
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บางสวรรค์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
เขตพื้นที่การศึกษา : 11
ที่อยู่ : บ้านบางสวรรค์
ตำบล : บางสวรรค์
อำเภอ : พระแสง
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84210
ระดับที่เปิดสอน :
สังกัด : รัฐบาล
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 0000-00-00
ผู้ก่อตั้ง :
ผู้รับใบอนุญาต :
เว็บไซต์ :
 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th