หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านห้วยทอง
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนต้นธงวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนวังพร้าววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.ชัยนาท เขต 1
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง
สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดดินดอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
สพป.สงขลา เขต 2
นายกมล เมิดไธสง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านวังปรากฏ    จ.อุตรดิตถ์
นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านส้มป่อย    จ.แม่ฮ่องสอน
นางนาถนภา ดอกคำแดง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสาวนิศาชล ปันแสน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสุนิสา นวลละออง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นายสรณะ จำรัสพงศ์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,680,450 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,827,768 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,120,679 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,389,335 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,816,775 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,647,254 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,554,122 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,540,922 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,540,745 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,381,837 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,291,594 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,099,180 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,963,062 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,926,836 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,832,077 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35126 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
451 โรงเรียนอนุบาลมีลำใย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
452 โรงเรียนกัลยวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
453 โรงเรียนบุญยาจารย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
454 โรงเรียนศิษย์วัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
455 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
456 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
457 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
458 โรงเรียนไทรอัมค์คิงส์ดอมส์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
459 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
460 โรงเรียนดวงวิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
461 โรงเรียนดุสิตวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
462 โรงเรียนอนุบาลศุภพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
463 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
464 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
465 โรงเรียนรุ่งอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
466 โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
467 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
468 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
469 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
470 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
471 โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
472 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
473 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
474 โรงเรียนอนุบาลพรนภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
475 โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
476 โรงเรียนอนุบาลสุพิชญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
477 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
478 โรงเรียนวัดบางกระดี่ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
479 โรงเรียนวัดรางบัว 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
480 โรงเรียนชาญกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
481 โรงเรียนฐานปัญญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
482 โรงเรียนนีรนาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
483 โรงเรียนศิลปบำรุง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
484 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
485 โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
486 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
487 โรงเรียนยุวพุทธพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
488 โรงเรียนอนุบาลดารวี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
489 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
490 โรงเรียนประทุมนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
491 โรงเรียนสากลศึกษาบางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
492 โรงเรียนอนุบาลพิชย์ชนก 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
493 โรงเรียนอภิจิตอนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
494 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
495 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
496 โรงเรียนอนุบาลเต็มยศ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
497 โรงเรียนอนุบาลทวีรัชต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
498 โรงเรียนอนุบาลธีระนิตย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
499 โรงเรียนอนุบาลนฤมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
500 โรงเรียนอนุบาลผ่องคุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th