หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวปริยากร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา    จ.นครพนม
นางบัวทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
นางสาวอรอุมา เจริญพร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นางสาวอริษา ดีถนัด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นายอำนาจ สว่างภพ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านจันลม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวจินตนา สุขเจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,462,850 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,286,085 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,179,054 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,630,595 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,471,056 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,323,232 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,262,466 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,138,718 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,083,229 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,023,492 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,856,836 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,842,845 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,785,375 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,751,894 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 34999 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
451 โรงเรียนอนุบาลศุภพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
452 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
453 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
454 โรงเรียนรุ่งอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
455 โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
456 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
457 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
458 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
459 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
460 โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
461 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
462 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
463 โรงเรียนอนุบาลพรนภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
464 โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
465 โรงเรียนอนุบาลสุพิชญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
466 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
467 โรงเรียนวัดบางกระดี่ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
468 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
469 โรงเรียนวัดรางบัว 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
470 โรงเรียนชาญกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
471 โรงเรียนฐานปัญญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
472 โรงเรียนนีรนาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
473 โรงเรียนศิลปบำรุง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
474 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
475 โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
476 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
477 โรงเรียนยุวพุทธพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
478 โรงเรียนอนุบาลดารวี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
479 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
480 โรงเรียนประทุมนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
481 โรงเรียนสากลศึกษาบางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
482 โรงเรียนอนุบาลพิชย์ชนก 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
483 โรงเรียนอภิจิตอนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
484 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
485 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
486 โรงเรียนอนุบาลเต็มยศ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
487 โรงเรียนอนุบาลทวีรัชต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
488 โรงเรียนอนุบาลธีระนิตย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
489 โรงเรียนอนุบาลนฤมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
490 โรงเรียนอนุบาลผ่องคุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
491 โรงเรียนอนุบาลวัฒนี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
492 โรงเรียนกสิณธรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
493 โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
494 โรงเรียนอนุบาลลำเพยพรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
495 โรงเรียนอนุบาลอนุบัณฑิต 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
496 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
497 โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
498 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
499 โรงเรียนทองพูน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
500 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/700 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th