หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนอำไพพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเทา
สพป.นครพนม เขต 2
นางสาวสาธิดา รักษภักดี
กลุ่ม : ฝ่ายงานธุรการ
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณัฐณิชมล พรมรุ่ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวทัศนีย์ สุขศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายติณณ์กฤตย์ เมืองหนึ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายปพนวิช รุ่งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายเวชกุล สินเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,330,958 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,542,714 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,282,984 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,209,934 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,708,012 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,349,781 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,192,870 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,144,003 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,102,652 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,067,586 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,827,818 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,817,821 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,531,031 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,473,588 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,462,310 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35162 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
451 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
452 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
453 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
454 โรงเรียนอนุบาลสุนิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
455 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
456 โรงเรียนอนุบาลมีลำใย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
457 โรงเรียนกัลยวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
458 โรงเรียนบุญยาจารย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
459 โรงเรียนศิษย์วัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
460 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
461 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
462 โรงเรียนไทรอัมค์คิงส์ดอมส์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
463 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
464 โรงเรียนดวงวิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
465 โรงเรียนดุสิตวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
466 โรงเรียนอนุบาลศุภพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
467 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
468 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
469 โรงเรียนรุ่งอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
470 โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
471 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
472 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
473 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
474 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
475 โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
476 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
477 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
478 โรงเรียนอนุบาลพรนภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
479 โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
480 โรงเรียนอนุบาลสุพิชญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
481 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
482 โรงเรียนวัดบางกระดี่ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
483 โรงเรียนวัดรางบัว 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
484 โรงเรียนชาญกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
485 โรงเรียนฐานปัญญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
486 โรงเรียนนีรนาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
487 โรงเรียนศิลปบำรุง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
488 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
489 โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
490 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
491 โรงเรียนยุวพุทธพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
492 โรงเรียนอนุบาลดารวี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
493 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
494 โรงเรียนประทุมนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
495 โรงเรียนสากลศึกษาบางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
496 โรงเรียนอนุบาลพิชย์ชนก 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
497 โรงเรียนอภิจิตอนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
498 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
499 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
500 โรงเรียนอนุบาลเต็มยศ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th