หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยมนา ทองใบ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นายจิรัฏฐ์ พันธ์เพ็ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สมเด็จ    จ.อุบลราชธานี
นางลัดดา ดอกประดู่
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย    จ.สุพรรณบุรี
นานธนดล เศรษฐโท
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,061,924 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,377,266 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,833,907 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,869,898 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,142,026 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,052,608 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,987,666 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,922,528 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,856,454 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,797,065 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,512,860 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,460,862 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,322,348 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,276,379 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,258,179 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35146 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
451 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
452 โรงเรียนอนุบาลมีลำใย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
453 โรงเรียนกัลยวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
454 โรงเรียนบุญยาจารย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
455 โรงเรียนศิษย์วัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
456 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
457 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
458 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
459 โรงเรียนไทรอัมค์คิงส์ดอมส์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
460 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
461 โรงเรียนดวงวิภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
462 โรงเรียนดุสิตวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
463 โรงเรียนอนุบาลศุภพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
464 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
465 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
466 โรงเรียนรุ่งอรุณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
467 โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
468 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
469 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
470 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
471 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
472 โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
473 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
474 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
475 โรงเรียนอนุบาลพรนภา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
476 โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
477 โรงเรียนอนุบาลสุพิชญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
478 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
479 โรงเรียนวัดบางกระดี่ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
480 โรงเรียนวัดรางบัว 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
481 โรงเรียนชาญกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
482 โรงเรียนฐานปัญญา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
483 โรงเรียนนีรนาทวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
484 โรงเรียนศิลปบำรุง 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
485 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
486 โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
487 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
488 โรงเรียนยุวพุทธพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
489 โรงเรียนอนุบาลดารวี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
490 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
491 โรงเรียนประทุมนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
492 โรงเรียนสากลศึกษาบางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
493 โรงเรียนอนุบาลพิชย์ชนก 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
494 โรงเรียนอภิจิตอนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
495 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
496 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
497 โรงเรียนอนุบาลเต็มยศ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
498 โรงเรียนอนุบาลทวีรัชต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
499 โรงเรียนอนุบาลธีระนิตย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
500 โรงเรียนอนุบาลนฤมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th