หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สพป.อ่างทอง เขต 5
โรงเรียนวัดกกเต็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนมงคลศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นางฉลอง อยู่เอี่ยม
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุภาพร บุญยก
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสุบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวนุวดี อำพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,009,804 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,223,035 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,993,282 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,545,442 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,001,931 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,656,691 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,447,975 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,320,715 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,277,352 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,209,752 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,203,372 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,942,818 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,826,544 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,740,477 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,720,608 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35111 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
501 โรงเรียนกสิณธรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
502 โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
503 โรงเรียนอนุบาลลำเพยพรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
504 โรงเรียนอนุบาลอนุบัณฑิต 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
505 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
506 โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
507 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
508 โรงเรียนทองพูน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
509 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
510 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
511 โรงเรียนสุจิณณ์วดี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
512 โรงเรียนสุธรรมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
513 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
514 โรงเรียนเผดิมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
515 โรงเรียนสถาพรศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
516 โรงเรียนสุภาคมวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
517 โรงเรียนสุภาคมศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
518 โรงเรียนเอกประสิทธิ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
519 โรงเรียนวัดนาคปรก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
520 โรงเรียนภูมิสุขศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
521 โรงเรียนมณีวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
522 โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
523 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
524 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
525 โรงเรียนจันทศิริวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
526 โรงเรียนอนุบาลยูรดา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
527 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
528 โรงเรียนวัดลิงขบ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
529 โรงเรียนเลิศหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
530 โรงเรียนวีรสุนทร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
531 โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
532 โรงเรียนอนุบาลนครธน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
533 โรงเรียนอนุบาลนัยนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
534 โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
535 โรงเรียนวัดอุดมรังสี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
536 โรงเรียนวัดแจงร้อน 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
537 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
538 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
539 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
540 โรงเรียนเมตตาวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
541 โรงเรียนแสงสุวรรณ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
542 โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
543 โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
544 โรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
545 โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
546 โรงเรียนอนุบาลอรจิตต์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
547 โรงเรียนวัดสารอด 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
548 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
549 โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
550 โรงเรียนโรจนนิมิต แผนกมัธยม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 11/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th