หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สพป.อ่างทอง เขต 5
โรงเรียนวัดกกเต็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนมงคลศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นางฉลอง อยู่เอี่ยม
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุภาพร บุญยก
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสุบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวนุวดี อำพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,009,804 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,223,031 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,993,281 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,545,441 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,001,931 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,656,690 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,447,975 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,320,713 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,277,350 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,209,752 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,203,370 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,942,815 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,826,544 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,740,477 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,720,608 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35111 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
551 โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
552 โรงเรียนสิรอักษร ธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
553 โรงเรียนอนุบาลรังสิมา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
554 โรงเรียนอนุบาลศุภะวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
555 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
556 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
557 โรงเรียนบูรณะศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
558 โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
559 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
560 โรงเรียนวรรธนะวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
561 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
562 โรงเรียนบูรณ์วิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
563 โรงเรียนพัฒนวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
564 โรงเรียนพิมลวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
565 โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
566 โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
567 โรงเรียนอนุบาลสมิทธ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
568 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
569 โรงเรียนบางอ้อศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
570 โรงเรียนประมุขวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
571 โรงเรียนรัตนกุลอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
572 โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหซษน 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
573 โรงเรียนอนุบาลแสงทองอนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
574 โรงเรียนอนุบาลอำภาพร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
575 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
576 โรงเรียนอนุบาลฤชากร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
577 โรงเรียนอนุบาลอรียา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
578 โรงเรียนอุดมศาสตร์พัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
579 โรงเรียนวัดบวรมงคล 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
580 โรงเรียนเขมะสิระอนุสรณ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
581 โรงเรียนทิวไผ่งาม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
582 โรงเรียนศรีอุลัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
583 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
584 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา แผนกอนุบาล 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
585 โรงเรียนอนุบาลคุณแม่ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
586 โรงเรียนอนุบาลทิวไผ่งาม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
587 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาธีรศิษย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
588 โรงเรียนอนุบาลบุษกร 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
589 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
590 โรงเรียนกอบวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
591 โรงเรียนจันทรวิชา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
592 โรงเรียนจำนงค์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
593 โรงเรียนจำนงค์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
594 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
595 โรงเรียนนิธิปริญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
596 โรงเรียนประไพพัฒน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
597 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
598 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
599 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
600 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 12/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th