หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สพป.อ่างทอง เขต 5
โรงเรียนวัดกกเต็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนมงคลศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นางฉลอง อยู่เอี่ยม
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุภาพร บุญยก
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสุบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวนุวดี อำพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,009,804 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,223,027 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,993,280 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,545,438 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,001,930 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,656,687 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,447,975 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,320,712 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,277,350 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,209,751 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,203,369 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,942,814 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,826,532 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,740,477 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,720,608 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35111 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
601 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
602 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
603 โรงเรียนอนุบาลปานตา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
604 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
605 โรงเรียนอนุบาลสมใจ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
606 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
607 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
608 โรงเรียนอำนวยพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
609 โรงเรียนปัญจทรัพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
610 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
611 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
612 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
613 โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
614 โรงเรียนฉัตรวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
615 โรงเรียนชินวร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
616 โรงเรียนเบญจมินทร์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
617 โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
618 โรงเรียนสายอักษร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
619 โรงเรียนโสมาภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
620 โรงเรียนอนุบาลแก้วหฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
621 โรงเรียนอนุบาลเครือคล้าย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
622 โรงเรียนอนุบาลจิราวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
623 โรงเรียนอนุบาลชินวร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
624 โรงเรียนอนุบาลซื่อตรง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
625 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
626 โรงเรียนอนุบาลมานิรมล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
627 โรงเรียนอนุบาลรังรอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
628 โรงเรียนอนุบาลลูกหนู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
629 โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
630 โรงเรียนอนุบาลสายสุดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
631 โรงเรียนอนุบาลอินทรารักษ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
632 โรงเรียนพิชัยพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
633 โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
634 โรงเรียนอนุบาลศิริเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
635 โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
636 โรงเรียนอนุบาลศิริเพ็ญ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
637 โรงเรียนอนุบาลสัมมากร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
638 โรงเรียนอนุบาลราชเดช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
639 โรงเรียนอนุบาลสวนสยาม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
640 โรงเรียนวัดนวลจันทร์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
641 โรงเรียนคลองลำเจียก 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
642 โรงเรียนภัสสรานุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
643 โรงเรียนอนุบาลณฤดี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
644 โรงเรียนอนุบาลอโณทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
645 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
646 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
647 โรงเรียน จิ้นเตอะ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
648 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
649 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
650 โรงเรียนบำรุงศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 13/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th