หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สพป.อ่างทอง เขต 5
โรงเรียนวัดกกเต็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนมงคลศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นางฉลอง อยู่เอี่ยม
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุภาพร บุญยก
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสุบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวนุวดี อำพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,009,804 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,223,027 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,993,280 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,545,433 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,001,930 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,656,687 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,447,974 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,320,710 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,277,349 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,209,750 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,203,367 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,942,813 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,826,532 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,740,474 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,720,608 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35111 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
651 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
652 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
653 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
654 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
655 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
656 โรงเรียนโกศลวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
657 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
658 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
659 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
660 โรงเรียนศิลปวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
661 โรงเรียนศุภวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
662 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
663 โรงเรียนอนุบาลโกศล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
664 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
665 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
666 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
667 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
668 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
669 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
670 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
671 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
672 โรงเรียนวัดม่วงแค 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
673 โรงเรียนมังคละศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
674 โรงเรียนวิริยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
675 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
676 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
677 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
678 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
679 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
680 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
681 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
682 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
683 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
684 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
685 โรงเรียนซินไตท้ง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
686 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
687 โรงเรียนบางโพศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
688 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
689 โรงเรียนปิ่นวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
690 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
691 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
692 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
693 โรงเรียนวีระพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
694 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
695 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
696 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
697 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
698 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
699 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
700 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 14/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th