หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สพป.อ่างทอง เขต 5
โรงเรียนวัดกกเต็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนมงคลศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นางฉลอง อยู่เอี่ยม
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุภาพร บุญยก
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสุบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวนุวดี อำพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,009,804 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,223,025 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,993,279 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,545,430 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,001,930 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,656,685 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,447,974 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,320,708 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,277,349 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,209,748 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,203,366 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,942,812 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,826,529 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,740,474 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,720,606 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35111 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
701 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
702 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
703 โรงเรียนสารวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
704 โรงเรียนหอวัง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
705 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
706 โรงเรียนจินดานุกุล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
707 โรงเรียนเซนต์จอห์น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
708 โรงเรียนดาราทร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
709 โรงเรียนทับทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
710 โรงเรียนธนะนันทนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
711 โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
712 โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
713 โรงเรียนมาลากฤตยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
714 โรงเรียนแย้มสอาด 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
715 โรงเรียนสตรีเซนต์จอห์น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
716 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
717 โรงเรียนสมิทธิโชติ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
718 โรงเรียนอนุบาลกุลพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
719 โรงเรียนอนุบาลฉัตรฉวี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
720 โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
721 โรงเรียนอนุบาลโชติมา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
722 โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
723 โรงเรียนอนุบาลถนอมรัก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
724 โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
725 โรงเรียนอนุบาลปิยะพันธุ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
726 โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
727 โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาด 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
728 โรงเรียนอนุบาลรุ่งวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
729 โรงเรียนอนุบาลเรืองอุไร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
730 โรงเรียนอนุบาลวาณีบางเขน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
731 โรงเรียนอนุบาลศิริกานต์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
732 โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
733 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
734 โรงเรียนอนุบาลไสวตาแตง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
735 โรงเรียนอนุบาลอาภาภิรมย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
736 โรงเรียนอรรถมิตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
737 โรงเรียนเสนานิคม 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
738 โรงเรียนประยงค์วิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
739 โรงเรียนพัฒนวิทย์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
740 โรงเรียนรักษาราชวิตร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
741 โรงเรียนเสริมปัญญา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
742 โรงเรียนเสริมปัญญาอนุบาล 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
743 โรงเรียนอิสสละฟียะฮ์วิทยาลัย 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
744 โรงเรียนจินดาอักษร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
745 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
746 โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยสมุสลิม 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
747 โรงเรียนลักษณเกียรติศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
748 โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
749 โรงเรียนอนุบาลนริทร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
750 โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 15/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th