หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สพป.อ่างทอง เขต 5
โรงเรียนวัดกกเต็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนมงคลศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นางฉลอง อยู่เอี่ยม
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุภาพร บุญยก
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสุบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวนุวดี อำพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,009,804 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,223,020 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,993,278 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,545,427 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,001,930 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,656,685 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,447,973 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,320,706 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,277,349 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,209,748 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,203,363 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,942,809 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,826,527 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,740,474 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,720,606 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35111 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
751 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
752 โรงเรียนวาสุเทวี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
753 โรงเรียนอนุบาลไผ่งาม 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
754 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ประดู่ 1 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
755 โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
756 โรงเรียนอนุบาลวารุณี 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
757 โรงเรียนอนุบาลสุพิศมร 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
758 โรงเรียนวัดจันทร์ใน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
759 โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
760 โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
761 โรงเรียนวังเด็กกฤตศิลป์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
762 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
763 โรงเรียนอนุบาลจินดารัตน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
764 โรงเรียนอนุบาลมารียา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
765 โรงเรียนอนุบาลมีเพียร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
766 โรงเรียนอนุบาลยุคลธร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
767 โรงเรียนอนุบาลวันทา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
768 โรงเรียนอนุบาลศรินทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
769 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
770 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
771 โรงเรียนนราทร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
772 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
773 โรงเรียนราชดำริ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
774 โรงเรียนอนุบาลจินดาพร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
775 โรงเรียนอนุบาลดิสกล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
776 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
777 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
778 โรงเรียนขจรศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
779 โรงเรียนคลองเตยวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
780 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
781 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
782 โรงเรียนวรรณวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
783 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
784 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
785 โรงเรียนอนุบาลบุษรา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
786 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
787 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
788 โรงเรียนเกษมพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
789 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
790 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
791 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
792 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
793 โรงเรียนวชิรสิน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
794 โรงเรียนสิงฟ้า 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
795 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
796 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
797 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
798 โรงเรียนอนุบาลทอสี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
799 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
800 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 16/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th