หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สพป.อ่างทอง เขต 5
โรงเรียนวัดกกเต็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนมงคลศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นางฉลอง อยู่เอี่ยม
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุภาพร บุญยก
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสุบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวนุวดี อำพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,009,804 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,223,016 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,993,277 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,545,426 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,001,927 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,656,684 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,447,973 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,320,706 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,277,349 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,209,746 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,203,363 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,942,809 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,826,525 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,740,474 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,720,605 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35111 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
801 โรงเรียนอนุบาลมารี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
802 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
803 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
804 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
805 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
806 โรงเรียนปทุมคงคา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
807 โรงเรียนดาราคาม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
808 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
809 โรงเรียนพระโขนงวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
810 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
811 โรงเรียนวิศาลวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
812 โรงเรียนศรีวิกรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
813 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
814 โรงเรียนอนุบาลใจดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
815 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
816 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
817 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
818 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
819 โรงเรียนอนุบาลอธิพร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
820 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
821 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
822 โรงเรียนจินดาพงศ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
823 โรงเรียนภักดีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
824 โรงเรียนสวนรัฐวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
825 โรงเรียนอนุบาลในปราณี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
826 โรงเรียนอนุบาลเทพสุดา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
827 โรงเรียนอนุบาลบ้านริมคลอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
828 โรงเรียนอนุบาลปราณมงคล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
829 โรงเรียนอนุบาลอนุบาลร่มเย็น 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
830 โรงเรียนอนุบาลวัลลภา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
831 โรงเรียนอนุบาลวิมลโรจน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
832 โรงเรียนอนุบาลศรีเสริมวิทย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
833 โรงเรียนอนุบาลสายทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
834 โรงเรียนอนุบาลสุวัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
835 โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
836 โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช แผนกอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
837 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
838 โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
839 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
840 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
841 โรงเรียนวัดราชโอรส 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
842 โรงเรียนวัดหนัง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
843 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
844 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
845 โรงเรียนบุญเสริมวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
846 โรงเรียนปัญญาวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
847 โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
848 โรงเรียนจินดามณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
849 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
850 โรงเรียนวัดแม่พระประจักษ์ บางสะแก 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th