หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สพป.อ่างทอง เขต 5
โรงเรียนวัดกกเต็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนมงคลศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นางฉลอง อยู่เอี่ยม
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุภาพร บุญยก
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสุบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวนุวดี อำพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,009,804 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,223,015 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,993,277 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,545,425 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,001,927 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,656,684 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,447,971 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,320,703 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,277,348 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,209,744 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,203,363 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,942,809 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,826,524 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,740,474 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,720,604 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35111 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
851 โรงเรียนสิงหวัฒนาวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
852 โรงเรียนอนุบาลจินดามณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
853 โรงเรียนอนุบาลเสริมสุธี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
854 โรงเรียนผ่องอำไพศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
855 โรงเรียนสมบุญวิทย์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
856 โรงเรียนอนุบาลรัศมีสุข 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
857 โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
858 โรงเรียนศิริสุขวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
859 โรงเรียนอนุบาลบ้านยิ้ม 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
860 โรงเรียนอนุบาลประเสริฐศิลป์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
861 โรงเรียนเจริญผลวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
862 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
863 โรงเรียนสารินันท์ศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
864 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางบัว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
865 โรงเรียนอนุบาลธนินทร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
866 โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
867 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
868 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
869 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
870 โรงเรียนเจริญวิทยศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
871 โรงเรียนใจรักอนุบาลดอนเมือง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
872 โรงเรียนบริบรูณ์ศิลป์ศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
873 โรงเรียนผ่องเพ็ญวิทยาดอนเมือง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
874 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
875 โรงเรียนอนุบาลจุไรลักษณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
876 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
877 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ไกรอำนวยวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
878 โรงเรียนดรุโณทยานแผนกสามัญ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
879 โรงเรียนเมืองทองนิเวศน์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
880 โรงเรียนอนุบาลเข็มทอง 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
881 โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
882 โรงเรียนอนุบาลดวงจิต 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
883 โรงเรียนอนุบาลอรณิชา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
884 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
885 โรงเรียนอนุบาลเกษม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
886 โรงเรียนศรีอยุธยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
887 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
888 โรงเรียนพญาไท 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
889 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
890 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
891 โรงเรียนสวนมิสกวัน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
892 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
893 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
894 โรงเรียนบ้านครัววิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
895 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
896 โรงเรียนโกวิทธำรง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
897 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
898 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
899 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
900 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 18/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th