หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สพป.อ่างทอง เขต 5
โรงเรียนวัดกกเต็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนมงคลศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นางฉลอง อยู่เอี่ยม
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุภาพร บุญยก
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสุบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวนุวดี อำพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,009,804 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,223,011 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,993,275 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,545,423 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,001,927 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,656,683 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,447,971 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,320,702 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,277,347 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,209,742 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,203,363 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,942,805 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,826,523 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,740,474 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,720,603 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35111 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
901 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
902 โรงเรียนปริญญาทิพย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
903 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
904 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
905 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
906 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
907 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
908 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
909 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
910 โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
911 โรงเรียนเทพเสนาอนุบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
912 โรงเรียนบุญฤดี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
913 โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
914 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
915 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมขวัญ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
916 โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
917 โรงเรียนอนุบาลดวงปัญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
918 โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
919 โรงเรียนอนุบาลยุพาพรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
920 โรงเรียนอนุบาลเยี่ยมนุข 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
921 โรงเรียนอนุบาลฤทธิไกร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
922 โรงเรียนอนุบาลฤทธินี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
923 โรงเรียนอนุบาลวรวรรณา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
924 โรงเรียนอนุบาลสังสิทธิ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
925 โรงเรียนเทพวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
926 โรงเรียนวัดลาดพร้าว 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
927 โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
928 โรงเรียนสมิตสันต์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
929 โรงเรียนอนุบาลกุลนรี 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
930 โรงเรียนอนุบาลทัศนีวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
931 โรงเรียนอนุบาลนิรมล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
932 โรงเรียนอนุบาลบ้านแสนรัก 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
933 โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
934 โรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
935 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
936 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
937 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
938 โรงเรียนแสงหิรัญ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
939 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
940 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
941 โรงเรียนบางแคเหนือ (ชั้น-จำนงค์ ฉ่องสวนอ้อยอนุสรณ์) 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
942 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
943 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
944 โรงเรียนนฤมิตวิทยาธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
945 โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
946 โรงเรียนสุวกูลพิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
947 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
948 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
949 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
950 โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 19/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th