หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนอำไพพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเทา
สพป.นครพนม เขต 2
นางสาวสาธิดา รักษภักดี
กลุ่ม : ฝ่ายงานธุรการ
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณัฐณิชมล พรมรุ่ง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านทุ่งพลับ    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวทัศนีย์ สุขศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายติณณ์กฤตย์ เมืองหนึ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายปพนวิช รุ่งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นายเวชกุล สินเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูสายชั้นมัธยม
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,330,939 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,542,699 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,282,937 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,209,914 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,707,961 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,349,754 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,192,849 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,143,970 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,102,643 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,067,566 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,827,799 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,817,805 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,531,026 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,473,577 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,462,280 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35162 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
51 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
52 โรงเรียนราชินีบน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
53 โรงเรียนศรีดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
54 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
55 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
56 โรงเรียนสุภาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
57 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
58 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
59 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
60 โรงเรียนอนุบาลสาริน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
61 โรงเรียนอัมพวันศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
62 โรงเรียนอนุบาลแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
63 โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
64 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
65 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮั้วเคียว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
66 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
67 โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
68 โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
69 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
70 โรงเรียนอนุบาลธนามาศ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
71 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
72 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
73 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
74 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
75 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
76 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
77 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
78 โรงเรียนกว่างเจ้า 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
79 โรงเรียนจี้จึ้ง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
80 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
81 โรงเรียนสัจจพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
82 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
83 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
84 โรงเรียนอนุบาลรักลูก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
85 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
86 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
87 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
88 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
89 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
90 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
91 โรงเรียนยุหมินพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
92 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
93 โรงเรียนอาทรศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
94 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
95 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์เพชราวุธวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
96 โรงเรียนธนศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
97 โรงเรียนปราโมชวิทยาทาน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
98 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
99 โรงเรียนอนุบาลปริญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
100 โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/704 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th