หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านห้วยทอง
สพป.เลย เขต 1
โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียนต้นธงวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนวังพร้าววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.ชัยนาท เขต 1
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง
สพป.ลำปาง เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดดินดอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
สพป.สงขลา เขต 2
นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านส้มป่อย    จ.แม่ฮ่องสอน
นางนาถนภา ดอกคำแดง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสาวนิศาชล ปันแสน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นางสุนิสา นวลละออง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นายสรณะ จำรัสพงศ์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
นายอภิวุฒิ อินทน้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านห้วยพลู    จ.ตาก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,680,420 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,827,753 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,120,624 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,389,282 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,816,760 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,647,231 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,554,103 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,540,894 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,540,687 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,381,837 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,291,559 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,099,136 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,963,039 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,926,818 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,832,065 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35126 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
51 โรงเรียนราชินีบน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
52 โรงเรียนศรีดรุณ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
53 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
54 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
55 โรงเรียนสุภาวดี 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
56 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
57 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
58 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
59 โรงเรียนอนุบาลสาริน 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
60 โรงเรียนอัมพวันศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
61 โรงเรียนอนุบาลแก้ว 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
62 โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
63 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
64 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮั้วเคียว 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
65 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
66 โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
67 โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
68 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
69 โรงเรียนอนุบาลธนามาศ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
70 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
71 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
72 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
73 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
74 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
75 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
76 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
77 โรงเรียนกว่างเจ้า 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
78 โรงเรียนจี้จึ้ง 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
79 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
80 โรงเรียนสัจจพิทยา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
81 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
82 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
83 โรงเรียนอนุบาลรักลูก 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
84 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
85 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
86 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
87 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
88 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
89 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
90 โรงเรียนยุหมินพัฒนา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
91 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
92 โรงเรียนอาทรศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
93 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์เพชราวุธวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
94 โรงเรียนธนศิลป์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
95 โรงเรียนปราโมชวิทยาทาน 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
96 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
97 โรงเรียนอนุบาลปริญญา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
98 โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
99 โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ (อนุบาลวัดไตรรัตนาราม) 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
100 โรงเรียนอนุบาลวีรบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th