หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
สพป.อ่างทอง เขต 5
โรงเรียนวัดกกเต็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
สพป.นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนมงคลศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
นางฉลอง อยู่เอี่ยม
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสุภาพร บุญยก
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวขนิษฐา ดิษฐเดช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสุบัติ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวนุวดี อำพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
นางสาวพัชรี เอียดวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดเทพนิมิตวนาราม    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,009,804 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,223,140 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,993,328 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,545,817 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,001,975 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,656,706 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,447,995 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,320,840 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,277,380 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,209,802 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,203,424 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,942,850 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,826,579 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,740,491 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,720,621 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
xx
ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 35111 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
951 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
952 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
953 โรงเรียนชาลีสมุทร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
954 โรงเรียนอนุบาลเยาวบุตร 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
955 โรงเรียนอนุบาลสว่างวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
956 โรงเรียนอนุบาลธนวรรณ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
957 โรงเรียนอนุบาลน้องหนู 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
958 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
959 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
960 โรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
961 โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
962 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
963 โรงเรียนปวีณา หงสกุลการบริบาล 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
964 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
965 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
966 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 0 กรุงเทพมหานคร เอกชน
967 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
968 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
969 โรงเรียนศรีพฤฒา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
970 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
971 โรงเรียนวิทยานนท์ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
972 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
973 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
974 โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
975 โรงเรียนอุดมศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
976 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
977 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
978 โรงเรียนขุมทองวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร เอกชน
979 โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
980 โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
981 โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
982 โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ 0 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
983 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 2 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
984 โรงเรียนวัดลำกะดาน 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
985 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
986 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
987 โรงเรียนอรรถวิทย์ 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
988 โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
989 โรงเรียนทวีวัฒนา 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
990 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
991 โรงเรียนโชติกาญจน์ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
992 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
993 โรงเรียนอนุบาลพลอยแก้ว 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
994 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
995 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
996 โรงเรียนอนุบาลดรุณาลัย 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
997 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต 1 กรุงเทพมหานคร เอกชน
998 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
999 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
1000 โรงเรียนวิชัยวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร เอกชน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 20/703 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th